pátek 6. července 2018

Pozvánka do letního kina


Jak probíhají úpravy Bažantnice?


První část úprav lokality Bažantnice, tedy I. etapa, byla dokončena.

Celkové náklady představovaly 2,1 milionu Kč a 200 000 Kč bylo financováno prostřednictvím dotace od Plzeňského kraje.

V současné době se připravuje II. etapa rekonstrukce, a to v části vyznačené v plánku. I zde již byla schválena dotace od Plzeňského kraje ve výši 400 000 Kč z dotačního titulu odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí.

Fotografie před a po rekonstrukci:


Foto: Pavel Lavička