úterý 12. listopadu 2019

Smlouva o partnerství škol podepsána

  
Spolupráce základních škol z Tlučné a německého Floβu se dostává na vyšší úroveň. Díky dispozičnímu fondu Evropské unie (z programu Cíl Evropská územní spolupráce) mohou nyní tyto dvě školy naplno spolupracovat. Ve čtvrtek 24. října k tomuto učinili krok podpisem smlouvy ředitelé obou institucí – za českou stranu Tomáš Vávra, za německou stranu Gerhard Steiner.

První kontakt mezi školami navázal již v září 2018 pan Václav Vrbík. V prosinci téhož roku přijel osmý ročník německé školy spolu se svým třídním učitelem Martinem Schallerem a rektorem Gerhardem Steinerem do Tlučné, kde došlo k prvnímu setkání žáků. Proběhl zde hudební workshop s jazykovou animací. Poté následovalo několik výměn, na kterých se společně poznávali nejen žáci, ale i učitelé.

Kromě ředitele Gerharda Steinera se k německé delegaci připojil i zástupce ředitele pan Herbert Kraus, bývalý zástupce Hans Fröhlich, starosta obce Floβ pan Günter Stich, třetí starostka paní Rita Rosner a samozřejmě nespočet vyučujících z německé partnerské školy.

Na úvod celého slavnostního ceremoniálu zahrála dudácká skupina Máj. Poté si vzal slovo ředitel tlučenské školy pan Tomáš Vávra, který uvítal přítomné hosty, mezi kterými byl mimo jiné i pan senátor Pavel Karpíšek. Slova se chopil též starosta obce Tlučná pan Jan Opl, který zdůraznil následující období, kdy si připomínáme 30. výročí Sametové revoluce. A právě bez dřívějšího otevření hranic by toto partnerství dnes nebylo možné.

Hudba provází tuto spolupráci již od počátku, a proto jako další vystoupil dětský sbor základní školy Tlučná a následně i skupina učitelů z Floβu. Po působivých hudebních vystoupeních došlo k vyvrcholení celého ceremoniálu – k podpisu partnerské smlouvy. Na závěr zahrály hymny obou zemí.


Po posílení občerstvením se na školním pozemku zasadil „strom přátelství“ a všichni účastníci se přidali k právě probíhajícímu Průvodu světel.

Na společné večeři se poté učitelé i zástupci obou obcí lépe poznali a všichni zúčastnění se těší na další činorodou a přínosnou budoucí spolupráci obou škol, a to jak mezi žáky, tak mezi pedagogy.

Kateřina Jandová

foto: Martin Pospíšil

autor: Martin Pospíšil

pondělí 11. listopadu 2019

Česko-německé setkání ve znamení sportu a vědy


Ve čtvrtek 17. 10. proběhlo další setkání mezi žáky tlučenské základní školy a žáky z partnerské školy v německém Flossu.

Dopoledne se opět neslo ve sportovním duchu. Pro německé žáky bylo v tělocvičně připraveno osm stanovišť, na kterých si všichni mohli vyzkoušet, jak jsou zdatní v gymnastice. Jako průvodci po jednotlivých stanovištích výborně fungovali čeští žáci, kteří vysvětlovali, jakým způsobem na stanovištích cvičit a zároveň i vše názorně ukazovali. Během celého dopoledne si tak žáci formou hry procvičili různá slovíčka týkající se sportovního náčiní a sportovních úkonů. Po závěrečném protažení a zhodnocení společné výuky se celá česko-německá skupina vydala na exkurzi do Techmania Science Center.

V Techmanii se žáci i doprovázející učitelé nejprve posilnili výborným obědem a poté následovala krátká přednáška o historii a koncepci Techmania Science Center. Všichni žáci již však netrpělivě očekávali, až budou ‚vypuštěni‘ do samotné expozice. To jim bylo záhy umožněno, a tak měli možnost si vyzkoušet stovky interaktivních exponátů a seznámit se tak se světem vědy a techniky. 3D film Sen o létání, promítaný ve 3D Planetáriu, byl jistě velice zajímavým a příjemným zakončením celého výletu do Plzně.

Po návratu do Tlučné se žáci rozloučili se svými německými kamarády a ti se pak vydali na cestu zpět k domovu. Příští setkání proběhne 21. listopadu na německé půdě a žáci osmé a deváté třídy navštíví Geo-centrum, které se nachází nedaleko obce Floss.

Zuzana Šamánková

Tlučná má partnerskou obec v Bavorsku


Už v roce 2017 začala obec, především za pomoci současného předsedy místní Komise pro přeshraniční spolupráci a evropské dotace Václava Vrbíka, vyvíjet první snahy o hledání partnerské obce.

Dnes již můžeme říct, že správná věc se podařila a naše obec tak má oficiálně partnerský městys – Floβ.

Ten leží přibližně hodinu cesty od Tlučné, má cca 3 500 obyvatel a starostou je pan Günter Stich.

Podpisu dohody předcházelo několik vzájemných setkání na české i německé straně (např. návštěva Bürgerfestu, návštěva zástupců městysu na červnových oslavách v Tlučné apod.), a také navázání spolupráce v rámci škol, o které jsme informovali v minulém čísle. Aktuálně se pracuje také na navázání spolupráce v rámci spolků – tělovýchovy a také hasičů.

Dohoda o partnerství byla ve Floβu podepsána 26. září 2019. Celá událost měla velmi slavnostní atmosféru a za její organizaci patří poděkování všem, kteří se na ní podíleli.

A teď nezbývá než si přát, aby úspěšně započatá spolupráce pokračovala tak dobře, jako je tomu doposud.

Michala Mathauserová

foto: Hana Mitrovská, Martin Pospíšil

autor: Martin Pospíšil

Vyšlo v tisku na německé straně

středa 6. listopadu 2019

Výzva ZŠ s MŠ Tlučná


Vážení občané,
rádi bychom vás poprosili o pomoc. Sháníme materiály ke 130. výročí založení školy v Tlučné. Chtěli bychom prezentovat výstavku dobových fotografií a jiných materiálů.

Pokud tedy máte vy, vaši rodiče nebo prarodiče či jiní příbuzní třídní fotografie, fotografie ze školních akcí nebo budovy ZŠ, prosíme o jejich zapůjčení, okopírujeme si je a vrátíme neponičené. 

Pokud by bylo možné, materiály přineste na třídní schůzku, pošlete do 25. listopadu po dětech nebo je do stejného data doneste na OÚ.

Předem děkujeme!
ZŠ s MŠ Tlučná