čtvrtek 19. prosince 2019

Vlčata vyráběla krmítka pro ptáčky


Několik schůzek jsme se v mysliveckém kroužku věnovali ruční práci. Každé z vlčat si vyrobilo krmítko pro ptáčky. Svůj výrobek si odnesou domů a mohou ptáčky přikrmovat celou zimu. Jelikož do krmítka patří nějaké to krmení, tak od nás pro začátek dostanou sáček slunečnice.

Myslivecký spolek a kroužek vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdravíčka v novém roce 2020.


Lesu a přírodě zdar.
Luboš Hauer

foto: Dagmar Hauerová

Horníci šli po stopách dobývání uhlí na Radnicku


Hornický spolek Tlučná si vyrazil do Radnického uhelného revíru na prohlídku naučné stezky o dobývání uhlí v okolí Chomle a Vejvanova. Výletu se zúčastnilo 11 členů.

V obci Chomle jsme zaparkovali a od informační cedule č. 1 vykročili směr bývalý důl Ferdinand v Chomli, kde jsou ještě patrné zbytky odvalu. U druhé informační tabule jsme si na plánu prohlédli rozmístění dolů v této lokalitě a naše další cesta vedla k dolu Pokrok, který byl vyhlouben v 50. letech a uzavřen v letech sedmdesátých. Do objektu tohoto dolu je vstup zakázán, ale po dohodě se zaměstnancem, který tam právě pobýval, jsme došli k uzavřené těžní jámě. Kousek od dolu Pokrok je pomník připomínající důlní katastrofu v dole Ferdinand, kde při průvalu vody zemřelo 14 horníků.

Odtud se po silnici dojde do obce Vejvanov. Zde stával Císařský důl a kousek od něj pece na výrobu kyseliny sírové v tzv. retortách, což byly hliněné nádoby, jejichž zbytky lze v okolních křovinách najít. Předposledním zastavením bylo místo, kde se nacházela původně dědičná stoka nebo štola, která odváděla vody z okolních dolů. O její poloze se v současnosti vedou dohady. Poslední informační tabule nás seznámila s dolem Pistorius.

Po přejezdu do Vranovic jsme si prohlédli amfiteátr budovaný firmou ZUD na místě bývalého povrchového dolu. Dalším přejezdem jsme se dostali do Břas, lokality Bašta, kde je v zastřešeném objektu vidět výchoz čenouhelné sloje. V době, kdy se zde dobývalo černé uhlí povrchově, se jednalo o evropský unikát. Tímto naše celodenní putování skončilo. Celou akci připravili Václav Straka a Josef Vostárek, horničtí nadšenci ze Zbůchu.

Antonín Cubera
foto: Marie Cuberová

středa 18. prosince 2019

Návštěva GEO-centra a zapojení mladších žáků

Další setkání s naší partnerskou školou ve Floβu proběhlo ve čtvrtek 21. listopadu. V autobuse do Německa nás tentokrát doplnili i naši menší spolužáci ze šestých tříd, kteří se v rámci tohoto projektu budou jezdit zdokonalovat v anglickém jazyce.

Pro „starší“ skupinu byl přichystán velice zajímavý den – vyrazili jsme totiž s žáky z Floβu do Kontinentálního hlubinného vrtu v GEO–centru nedaleko Windischeschenbachu, kde nás provázela paní Vlasta Konz, česká rodačka. Díky jejímu českému výkladu pro nás byla prohlídka snazší a o poznání zajímavější. Nejdříve jsme se rozdělili do české a německé skupiny a šli jsme si poslechnout výklad o minerálech a horninách a jejich vzniku, kdy žáci dostávali různé úkoly. Poté přišla na řadu laboratoř a zkoumání vlastnoručně donesených kamenů. Po pauze na občerstvení jsme se přesunuli do malého kinosálu, kde jsme sledovali krátký dokument o vzniku Země a následně jsme si prohlíželi výstavu „Systém Země“, která umožňuje pohled na fascinující vědecké fenomény naší planety a ukazuje význam výzkumných vrtů.
Vybraní žáci šestých tříd zůstali na půdě německé základní školy. Začali jsme společnou výukou tělesné výchovy. V tělocvičně byla připravena různá stanoviště, na kterých se žáci v menších česko-německých skupinkách střídali. Po krátké pauze jsme se přesunuli do kmenové třídy, kde byly pro žáky připraveny různé úkoly, aby se nejen lépe navzájem poznali, ale aby také poznali prostředí německé školy. Vzhledem k tomu, že se čeští žáci ještě německy neučí, probíhala větší část programu v angličtině. Některá slova spojená zejména s prostředím školy se pak čeští žáci snažili naučit za pomoci svých německých partnerů a obráceně. Po náročném programu už nás čekal jen oběd a vyrazili jsme nazpět směr Tlučná.
Zdá se, že zapojení mladších žáků byl dobrý nápad. Některá přátelství vznikla velice rychle a spontánně, a tak bude další spolupráce jistě přínosná a smysluplná.

Kateřina JandováZuzana Šamánková

úterý 17. prosince 2019

Nový jízdní řád od 2. 1. 2020V tištěné podobě je řád k dispozici v tlučenské knihovně.

Informace k přeladění na nový signál DVB-T2 od České televize


Doplňující informace k letáčku od ČT:

Již 30. ledna 2020 vypne své stávající vysílání ve starém standardu DVB-T vysílač Buková a Jedlová hora, jehož signál přijímá většina domácností na Ústecku. A hned v další vlně, tedy 4. února 2020, se definitivně na nový standard DVB-T2 přeladí vysílač Krašov a Vraní Vrch pro Plzeňsko, ve středu 12. února 2020 vysílač Klínovec a Zelená Hora na Karlovarsku a v neposlední řadě 26. února 2020 vysílač Ještěd pro Liberecko a vysílač Svatobor pro Sušicko, což se dotkne řady obcí ve východních Čechách.


Více informací najdete na webu www.digict.cz

pondělí 16. prosince 2019

Taneční klub Tlučná na soutěži Poslední tanec sezony 2019


V sobotu 19. 10. 2019 jsme se s dětmi z Tanečního klubu Tlučná vydali do Klatov na jubilejní 10. ročník soutěže Poslední tanec sezony 2019. Tentokrát jsme se podívali do končin, které jsme doposud nenavštívili, a zatančili jsme si v prostorách kulturního domu Klatovy spolu s 500 tanečníky z celých západních Čech.


V dopoledních hodinách jsme si vyzkoušeli parket při prostorové zkoušce a po obědě jsme se nadšeně vrhli na soupeře. Viděli jsme mnoho vydařených choreografií, ale nakonec jsme si přece jen medaile dovezli.
V kategorii Show Dance miniděti jsme se skladbou Šmoulí zem získali 3. místo.


V kategorii Plesové formace děti jsme se se skladbou Zorro umístili na 2. příčce. Pro letošní sezonu jsme se rozhodli pro novou taneční obuv. Děvčata si na soutěži poprvé vyzkoušela nové taneční latinky se speciální koženou podrážkou.


Jako tradičně nás doprovázeli rodiče, aby nám fandili, a tentokrát navíc jel i náš nový krokodýlí maskot, kterého si děti ihned oblíbily.
V letošním roce to byla naše poslední taneční soutěž a už s Míšou a dětmi připravujeme nové skladby pro taneční sezonu 2020.

Fotogalerii a videa naleznete na: www.tktlucna.cz

Marie Zemanová

foto: Radovan Osoba a FOTOfofr

čtvrtek 12. prosince 2019

Rok 2019 u tlučenské hasičské jednotky


Letošní rok pro nás začal pravidelnou odbornou přípravou naší jednotky, která se koná vždy první neděli v měsíci dle platného Pokynu generálního ředitele HZS, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany.

Svůj první letošní výjezd jsme zaznamenali v únoru. Jednalo se o technickou pomoc (likvidaci popadaných stromů v důsledku počasí) a dva výjezdy na požár lesního porostu z důvodu nedbalosti. Již tradičně jsme v tomto měsíci zajišťovali masopustní průvod naší obcí.

V březnu jsme byli požádáni o zdra­votnickou asistenci na závodech lesního běhu v Tlučné a také proběhl jeden výjezd na požár ve městě Nýřany, kde se jednalo o požár chaty.

Duben pro nás už byl trochu náročnější měsíc. Na začátku jsme zasahovali u dvou požárů – jeden v katastrálním území naší obce a druhý opět v Nýřanech. Dále jsme v tomto měsíci měli jeden planý poplach a zúčastnili jsme se taktického cvičení na letišti v Líních.

V květnu jsme zaznamenali dva nepříjemné budíčky. Nejdříve jsme vyjížděli ve středu 1. 5. ve 4:54 a poté v neděli 5. 5. ve 4:46. V obou případech se jednalo o požár. V tomto měsíci jsme měli ještě jeden požár v katastru obce Tlučná a zúčastnili jsme se soutěže v Heřmanově Huti.

V polovině roku jsme vyjížděli k jedné technické pomoci a jednomu požáru. Naše jednotka se v tomto měsíci také zapojila do kulturního života naší obce – prováděli jsme asistenci na Pohádkovém lese a poslé­ze i na pouti. V červnu se již projevilo lepší počasí, a tak jsme na žádost obce provedli zalévání lesoparku.

V červenci jsme likvidovali požár, zajišťovali technickou pomoc, dvakrát zalévali místní lesopark a organizovali posezení s hudbou v naší hasičské zbrojnici.

Horký srpen nám přinesl požár kombajnu při sečení a několik likvidací sršních a vosích hnízd, která se nacházela u vstupů do objektů nebo oken. V tomto měsíci jsme zaznamenali také náš zatím poslední zásah, a to požár hrabanky. V srpnu jsme se zúčastnili hasičské soutěže v Lochousicích a prováděli jsme asistenci na druhém ročníku letního kina.

Následující měsíc proběhlo letošní poslední zalévání lesoparku a konal se 7. ročník našeho Memoriálu R. Homolky a L. Filipa. Hasiči ze Zbůchu jsme byli požádáni o asistenci při doplňování vody při jejich soutěži, které jsme se také zúčast­nili. Září nám přineslo nečekanou, ale o to cennější, výhru při soutěži pořádané hasiči z Nýřan, kde naše družstvo vyhrálo Putovní pohár a zároveň 1. místo.

Od toho měsíce jsme již neměli žádný ostrý ani planý zásah, ale podíleli jsme se na několika kulturních akcích v naší obci. V říjnu jsme zajišťovali Průvod světel a v prosinci provedeme asistenci na vánočním jarmarku. Celý tento rok jsme uzavřeli 7. prosince Řádnou valnou hro­madou v hasičské zbrojnici.

Dovolte mi, abych za Sbor dobrovolných hasičů Tlučná všem popřál klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020.
Jan Bednář

Informace vlastníkům lesů - příspěvek státu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

úterý 3. prosince 2019

Vánoční jarmark 2019


Provoz sběrného dvora o svátcích a na přelomu roku

Provoz sběrného dvora v tomto období bude upraven následovně:

Pondělí 23.12. 2019 – otevřeno

Středa 25.12. 2019 – zavřeno (svátek)

Sobota 28.12. 2019 – otevřeno

Pondělí 30.12. 2019 – otevřeno

Středa  1.1. 2020  - zavřeno (svátek)

Sobota 4.1 2020 – otevřeno

čtvrtek 28. listopadu 2019

Podzim mladých hasičů byl nabitý


ANEB KAŽDÝ TÝDEN SE U NÁS NĚCO DĚJE!

BRANNÝ ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI V HEŘMANOVĚ HUTI
Novou sezónu 2019/2020 zahájili mladí hasiči již první týden v říjnu na soutěži v Heřmanově Huti. Branného závodu se zúčastnilo celkem 5 družstev z našeho kolektivu.

Soutěžící poměřovali své znalosti zdravovědy, rostlin, zvířat a uzlů. Při plnění tajné disciplíny se mladí hasiči utkali v nafukování balonků až k prasknutí. V cíli si mladí hasiči za odměnu opekli špekáčky.

Mladší družstva se umístila na krásném 5. a 6. místě, starší děti obsadily 8. a 10. místo a dorost vybojoval bronz.

PODZIMNÍ KOLO HRY PLAMEN
Sbor dobrovolných hasičů Tlučná se letos také stal hostícím sborem okresního kola hry Plamen.

Dne 12. října 2019 jsme tedy mohli v prostoru za hasičskou zbrojnicí shlédnout přes 50 pokusů v disciplíně štafeta požárních dvojic. Po odběhnutí štafet vyrážela družstva na dobře známý branný závod, jehož trasa vedla Torovkou, start i cíl byly v ulici U Torovky. Na 3,5 kilometrech čekalo na 5členné hlídky celkem 6 stanovišť, například lezení po laně, střelba ze vzduchovky nebo prověření znalosti práce s mapou.

Náš kolektiv reprezentovalo mladší družstvo A – 16. místo, mladší družstvo B – 20. místo a mladší družstvo C, které bohužel kvůli onemocnění některých členů bylo postaveno mimo hodnocení soutěže. Starší družstvo obsadilo 10. místo.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY V BOLEVCI
V pořadí třetí říjnovou soutěží pro náš kolektiv byl noční branný závod v Bolevci.

Zvláštností této soutěže je to, že celá trasa lesem je absolvována až ve večerních hodinách, a tedy po tmě. Navíc všichni rozhodčí jsou proměněni v pohádkové postavy a jednou z disciplín je i poznávání postaviček z večerníčků, jak napovídá název celé soutěže. Na druhou stranu, stále jde o závod pro mladé hasiče, a tak na seznamu disciplín nechybí ani poznávání požární techniky, vázání uzlů nebo štafeta požárních dvojic či hasičské kuželky.

Mladší družstva A a B předvedla vyrovnaný výkon a obsadila 14. a 15. místo. Starší družstvo A vybojovalo bramborovou medaili za krásné 4. místo, starší B se umístilo na 21. místě a družstvo starší C doplněné posilou z SDH Líně doběhlo na 25. místě.

PRŮVOD SVĚTEL
V posledním týdnu v říjnu mladí hasiči nelenili a spolu s dospělými zástupci SDH Tlučná se zúčastnili Průvodu světel. Lampionovou atmosféru i závěrečný ohňostroj si moc užili a už se těší na další rok.

NEVŘEŇSKÉ BLOUDĚNÍ
Předposlední soutěží v roce 2019 byl pro mladé hasiče opět noční branný závod, tentokrát už zase na Plzni-severu.

V Nevřeni na naše družstva čekalo celkem 11 stanovišť střežených strašidly. Nebojácní soutěžící na trati hledali hasičské nářadí na hřbitově, lezli po laně nebo házeli granátem.

Z Nevřeně si mladí hasiči přivezli diplomy za 21. a 23. místo v kategorii mladších dětí a 18. místo ve starší kategorii.

Jitka Holá

foto: Miloslav Špachmann ml. (Průvod světel), Markéta Špachmannová (Heřmanova Huť), Jitka Holá

pondělí 25. listopadu 2019

Přednáška ÍRÁN - země nám neznámá


Zima hasiče neodradila


Dne 9. listopadu se naše soutěžní družstva mužů a žen zúčastnila již tradiční soutěže Poslední káď roku – Memoriál Míly Pytlíka. Jednalo se o požární útok dle pravidel požárního sportu s výjimkou čtyř krátkých savců na přívodním vedení. Což, jak se později ukázalo, dělá některým družstvům zaměřeným hlavně na požární sport vážný problém. Družstvo mužů obsadilo v této těžké konkurenci 18. místo z 26 družstev a ženy obsadily 9. místo ve své kategorii. Na závěr dne jsme poseděli v naší hasičské zbrojnici, a tím ukončili soutěžní sezónu pro rok 2019.

Jan Bednář

 foto: SDH Bolevec


úterý 12. listopadu 2019

Smlouva o partnerství škol podepsána

  
Spolupráce základních škol z Tlučné a německého Floβu se dostává na vyšší úroveň. Díky dispozičnímu fondu Evropské unie (z programu Cíl Evropská územní spolupráce) mohou nyní tyto dvě školy naplno spolupracovat. Ve čtvrtek 24. října k tomuto učinili krok podpisem smlouvy ředitelé obou institucí – za českou stranu Tomáš Vávra, za německou stranu Gerhard Steiner.

První kontakt mezi školami navázal již v září 2018 pan Václav Vrbík. V prosinci téhož roku přijel osmý ročník německé školy spolu se svým třídním učitelem Martinem Schallerem a rektorem Gerhardem Steinerem do Tlučné, kde došlo k prvnímu setkání žáků. Proběhl zde hudební workshop s jazykovou animací. Poté následovalo několik výměn, na kterých se společně poznávali nejen žáci, ale i učitelé.

Kromě ředitele Gerharda Steinera se k německé delegaci připojil i zástupce ředitele pan Herbert Kraus, bývalý zástupce Hans Fröhlich, starosta obce Floβ pan Günter Stich, třetí starostka paní Rita Rosner a samozřejmě nespočet vyučujících z německé partnerské školy.

Na úvod celého slavnostního ceremoniálu zahrála dudácká skupina Máj. Poté si vzal slovo ředitel tlučenské školy pan Tomáš Vávra, který uvítal přítomné hosty, mezi kterými byl mimo jiné i pan senátor Pavel Karpíšek. Slova se chopil též starosta obce Tlučná pan Jan Opl, který zdůraznil následující období, kdy si připomínáme 30. výročí Sametové revoluce. A právě bez dřívějšího otevření hranic by toto partnerství dnes nebylo možné.

Hudba provází tuto spolupráci již od počátku, a proto jako další vystoupil dětský sbor základní školy Tlučná a následně i skupina učitelů z Floβu. Po působivých hudebních vystoupeních došlo k vyvrcholení celého ceremoniálu – k podpisu partnerské smlouvy. Na závěr zahrály hymny obou zemí.


Po posílení občerstvením se na školním pozemku zasadil „strom přátelství“ a všichni účastníci se přidali k právě probíhajícímu Průvodu světel.

Na společné večeři se poté učitelé i zástupci obou obcí lépe poznali a všichni zúčastnění se těší na další činorodou a přínosnou budoucí spolupráci obou škol, a to jak mezi žáky, tak mezi pedagogy.

Kateřina Jandová

foto: Martin Pospíšil

autor: Martin Pospíšil