čtvrtek 19. prosince 2019

Horníci šli po stopách dobývání uhlí na Radnicku


Hornický spolek Tlučná si vyrazil do Radnického uhelného revíru na prohlídku naučné stezky o dobývání uhlí v okolí Chomle a Vejvanova. Výletu se zúčastnilo 11 členů.

V obci Chomle jsme zaparkovali a od informační cedule č. 1 vykročili směr bývalý důl Ferdinand v Chomli, kde jsou ještě patrné zbytky odvalu. U druhé informační tabule jsme si na plánu prohlédli rozmístění dolů v této lokalitě a naše další cesta vedla k dolu Pokrok, který byl vyhlouben v 50. letech a uzavřen v letech sedmdesátých. Do objektu tohoto dolu je vstup zakázán, ale po dohodě se zaměstnancem, který tam právě pobýval, jsme došli k uzavřené těžní jámě. Kousek od dolu Pokrok je pomník připomínající důlní katastrofu v dole Ferdinand, kde při průvalu vody zemřelo 14 horníků.

Odtud se po silnici dojde do obce Vejvanov. Zde stával Císařský důl a kousek od něj pece na výrobu kyseliny sírové v tzv. retortách, což byly hliněné nádoby, jejichž zbytky lze v okolních křovinách najít. Předposledním zastavením bylo místo, kde se nacházela původně dědičná stoka nebo štola, která odváděla vody z okolních dolů. O její poloze se v současnosti vedou dohady. Poslední informační tabule nás seznámila s dolem Pistorius.

Po přejezdu do Vranovic jsme si prohlédli amfiteátr budovaný firmou ZUD na místě bývalého povrchového dolu. Dalším přejezdem jsme se dostali do Břas, lokality Bašta, kde je v zastřešeném objektu vidět výchoz čenouhelné sloje. V době, kdy se zde dobývalo černé uhlí povrchově, se jednalo o evropský unikát. Tímto naše celodenní putování skončilo. Celou akci připravili Václav Straka a Josef Vostárek, horničtí nadšenci ze Zbůchu.

Antonín Cubera
foto: Marie Cuberová

Žádné komentáře: