úterý 24. listopadu 2020

Od pondělí 30. 11. 2020 se linky č. 55 a 66 vrací k plnému provozu

Neaktuální informace - od 13. 12. 2020 změna standardních jízdních řádů

Od pondělí 30. 11. 2020 dojde k obnovení plného provozu linek č. 55 a 66 (kromě noční linky), k tomuto datu končí platnost nejnovějšího výlukového řádu ze dne 14. 11. 2020 a začíná opět platit standardní jízdní řád.

Aktuálně platné jízdní řády najdete v odkazech níže a také na webových stránkách obce.

Jízdní řád linky č. 55 najdete zde

Jízdní řád linky č. 66 najdete zde

Výlukový řád noční linky najdete zde

Nabídka pomoci žákům od Západočeské univerzity (angličtina, doučování)

Americké centrum US Point, které je součástí Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni, chce žákům základních i středních škol po dobu koronavirové epidemie pomoci s angličtinou. Nabízí jim online konzultace nebo konverzační klub. Své služby poskytuje také učitelům, kteří chtějí poradit s online výukou.

https://uspoint.zcu.cz/pomahame/

Fakulta pedagogická pak prostřednictvím těchto stránek nabízí pomoc učitelům, dětem i rodičům:

https://www.fpe.zcu.cz/cs/Faculty/About-us/Pro-vas-a-vase-deti

pondělí 23. listopadu 2020

Od 23. 11. 2020 funguje knihovna přes výdejové okénko

Od pondělí 23. 11. 2020 je knihovna otevřena v režimu „výdejového okénka“ (pondělí a středa 7–12 a 13–17, čtvrtek 7–12 a 13–14) – pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich vrácení.

Knihy si můžete objednat telefonicky: 601 561 404, 377 881 990 nebo e-mailem: knihovna@obec-tlucna.cz

Jemná jóga online
pátek 13. listopadu 2020

Co je nového ohledně odvalu?

Vlastníkem pozemku tlučenského odvalu po dolu Krimich II (často nazývaného halda) je společnost ZUD. Pozemek od nich měla v pronájmu společnost Pilsen Technologies, která zde chtěla stavět skleník pod názvem Farma Tuzemka. Obec s umístěním skleníku z mnoha důvodů nesouhlasila a společnost nakonec od tohoto záměru upustila.

V rámci šetření báňského úřadu ale bylo zjištěno, že odval je v nevyhovujícím stavu. Společnost ZUD jakožto vlastník dostala pokyn, že je potřeba provést terénní úpravy a odval z důvodu zajištění bezpečnosti a ekologické stability území dotěsnit. Společnost ZUD tedy vypracovala záměr „Terénní úpravy – Dotěsnění odvalu bývalého dolu Krimich v k.ú. Tlučná“, který spočívá v zavezení odvalu čistou výkopovou zeminou ze staveb infrastruktury, vymodelování figury odvalu a provedení biologické rekultivace (zatravnění, dosadba dřevin). K záměru se vyjádřily všechny dotčené orgány a v současné době bylo vydáno rozhodnutí, že tento záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá posouzení podle zákona (do rozhodnutí lze nahlédnout zde).

Obec se záměrem dotěsnění souhlasí za těchto podmínek, na kterých se obě strany dohodly:

• doprava materiálu na dotěsnění bude vedena mimo zastavěnou část obce (zadní cestou – „stará Vochovská“, jejímž vlastníkem je obec),

• společnost ZUD souhlasí s tím, že v územním plánu obce bude změněn způsob využití pozemku z nynější plochy energetiky na zeleň, sport a rekreace – aby do budoucna nebylo možné realizovat zde záměry podobné zmiňovanému skleníku.

Příjemnou zprávou pro občany jistě je, že po dotěsnění bude odval moci být oficiálně zpřístupněn veřejnosti (v současné době je vstup zakázán) a vznikne zde zajímavé místo na procházky, které naváže na Park Krimich a např. pomocí informační tabule bude připomínat důlní činnost. Do budoucna by zde mohla být zbudována také menší rozhledna.

Sdělení ředitele ZŠ s MŠ Tlučná

Vážení rodiče,

jsem rád, že od středy 18. 11. bude umožněn opětovný návrat žáků 1. a 2. tříd zpět do školy k prezenční výuce.

Informace, za jakých podmínek je možné vyučovat ve škole, Vám zveřejníme v nejbližší době. Ještě dolaďujeme detaily.

Doufám, že postupné rozvolňování protiepidemiologických opatření bude pokračovat i nadále a budeme moci přivítat všechny žáky ve škole co nejdříve.

Avšak prozatím jsme nuceni pokračovat v distanční výuce. Budeme proto i nadále kombinovat Vám již známé způsoby vzdálené výuky. Online hodiny, při kterých se vidí učitelé s dětmi v reálném čase prostřednictvím komunikační platformy MS Teams, a výuku, kde žáci delší časové období samostatně pracují na úkolech jim zadaných.

Práce z domova může být pro žáky i příležitostí. Možnost volby, kde budu pracovat, kdy a s jakým úkolem začnu, s kým se poradím, jaké zvolím tempo, nebo dokonce polohu pro práci. Je tu oproti škole výraznější faktor vlastní odpovědnosti za to, jak si správně zorganizovat svoji činnost.

Bylo by nešťastné žáky o tuto příležitost k samostatnému rozhodování, sebeorganizování i o výše uvedené výhody připravit přehnaným množstvím online hodin, nebo unifikovanými pracovními listy s okamžitým termínem odeslání či srovnávacím hodnocením. Nechme žákům čas, iniciativu a možnost volby. Včetně možnosti chybovat. Vždyť chybami se člověk učí.

V této době není důležité jen učivo nebo známky, ale také veškeré činnosti, které v rámci distanční výuky žáci vykonávají. Nejvíce je učí vlastní práce, nejvíce motivuje pozitivní emoce. Budeme se snažit o to, aby zadávané úkoly byly zajímavé, zábavné, smysluplné a propojené s reálným životem.

Věřím, že námi nastavený systém distanční výuky funguje. Jak způsob zadávání úkolů, komunikace, tak i počty online hodin. Co se týče počtů online hodin, tak zde jsme se snažili najít vyvážený poměr mezi vytížeností žáků a množstvím učiva. Zde jsme nuceni mimo jiné se i řídit metodickým pokynem MŠMT, který nám stanovuje i počet online hodin. Výrazně se v metodice doporučuje nedodržovat stejný rozvrh hodin při online výuce jako při prezenční. Dále jsme se snažili brát v potaz unavitelnost a schopnost žáků soustředit se při online výuce.

Samozřejmě pokud budete mít jakékoliv připomínky k distanční výuce, budeme rádi, když je s námi budete sdílet. Je to pro nás důležitá zpětná vazba.

Vím, že právě v tomto období měly proběhnout jako každý rok třídní schůzky. Mimořádná situace nám neumožňuje, aby proběhly v běžném režimu. Proto se na Vás obracím, pokud budete cokoliv potřebovat konzultovat s vyučujícím, kontaktujte ho a po domluvě se s Vámi jistě spojí.

Rád bych Vám poděkoval a ocenil Vaši spolupráci při vzdělávání Vašich dětí.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Tomáš Vávra

Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná

pondělí 9. listopadu 2020

MUDr. Sevelková 9. - 11. listopadu neordinuje

MUDr. Sevelková informuje své pacienty:

od 9. 11. do 11. 11. bude ordinace uzavřena. Zástup po předchozí telefonické dohodě ve Vejprnicích u MUDr. Vyhnálkové (tel. 377 826 207).

Paní doktorka děkuje za pochopení.

úterý 3. listopadu 2020

Úspěch našich žáků v televizní soutěži „Už tam budem?“

Již potřetí jsme se zúčastnili natáčení televizní soutěže České televize s názvem „Už tam budem?“, která se věnuje vesmírným záležitostem. Do plzeňské Techmanie jsme vyrazili ve středu 30. 9. 2020. Tentokrát byl náš tým složen ze čtyř dívek z deváté třídy a jednoho chlapce z osmé třídy. Toto uskupení se ukázalo jako velmi šťastné, neboť konkurenční školu porazilo téměř ve všech disciplínách a odvezlo si zasloužené a cenné vítězství.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Fotografie ze soutěže zde.

Tento díl bude vysílán na ČT :D 6. 11. od 14:50 a 8. 11. od 12:10 a v archivu ho po odvysílání můžete najít zde.

Kateřina Jandová