pondělí 28. června 2021

Uzavření sběrného dvora

 

Upozorňujeme, že sběrný dvůr bude v sobotu 3. 7., v pondělí 5. 7. (svátek) a ve středu 7. 7. 2021 uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

pátek 25. června 2021

Humanitární sbírka na pomoc jižní Moravě

I obec Tlučná se připojí k humanitární pomoci jižní Moravě. Vedení obce nyní řeší i jak co nejrychleji pomoci přímo těmto postiženým obcím i finančně z rozpočtu obce Tlučná.

Materiální pomoc (technické prostředky, nářadí, lopaty, košťata, kbelíky, desinfekci, úklidové prostředky, kolečka a vozíky na vyvážení materiálu, elektrické nástroje, prodlužovací kabely, deky) můžete nosit i do Hasičské zbrojnice v Tlučné:

od pátku 25. 6. do neděle 27. 6. (tato sbírka probíhá ve spolupráci s městem Nýřany)

v pátek od 16 hodin do 19 hodin

v sobotu od 9 hodin do 19 hodin

v neděli od 9 hodin do 15 hodin

pátek 18. června 2021

HHS ZUD zve na exkurze na paleontologickými nálezy karbonské flóry a fauny 19. 6., 26. 6. a 3. 7. 2021

 

Florbalový restart

Druhá nucená přestávka, která přišla v říjnu, je u konce. Nezahálelo se, hráči dostávali sestavené tréninkové plány, trenéři se vzdělávali na on-line seminářích a děti měly možnost účastnit se virtuálních workshopů. Doba nemožnosti kolektivního trénování byla dlouhá, ale zasvítilo světlo na konci tunelu. Na konci dubna se začalo trénovat podle vládních regulí na venkovních sportovištích.

Venkovní příprava se neomezuje pouze na pohybové hry, ale piluje se kondice a dokonce se může hrát i florbal. Prozatím trénují jednotlivé kategorie jednou týdně, primární cíl prvních tréninkových jednotek byl udělat dětem radost, oživit a osvěžit si sportovní návyky, disciplínu, řád a rozhýbat děti. To jsou klíčové cíle obnoveného sportování.

Nyní se připravuje plný restart tréninků včetně těch halových do podoby, v jaké se trénovalo před pauzou. Zájem ze strany dětí je velký, přibližně 96 procent hráčů a hráček z každé kategorie se udrželo. Většina se vrátila, pokračuje s námi a na tréninky přicházejí i hráči noví.

Od začátku trénování v hale se bude nastavovat zátěž postupně do podoby před pauzou. Bude třeba dohnat florbalové věci, opět si obnovit a zažít práci s florbalkou. To budou hlavní úkoly, kterým se bude věnovat v hale největší pozornost.

V srpnu se uskuteční tradiční soustředění, aby byli hráči i trenéři na novou sezonu plně připraveni.

Florbal se vrací, zapoj se i ty!Tak zní heslo kampaně Českého florbalu, která má ukázat, že oblíbený sport je definitivně zpátky a v plné síle. Florbal je zpět, tréninky jsou zpět a k tomu spoustu času stráveného s kamarády.

Přijměte výzvu Českého florbalu, označujte jej na sociálních sítích, používejte hashtag #naflorbal! a pomozte znovu plnohodnotně florbal restartovat.

„Parta má své kouzlo, jde o něco neskutečně silného. Pokud se nemůžete vídat se spoluhráči a kamarády, přijdete si osamělí. Kolektiv se navzájem motivuje, pomáhá si,“ vyzývají k návratu k florbalu ambasadoři kampaně Filip Langer (český florbalový útočník a reprezentant) a Jana Christianová (hráčka Florbalu Chodov).

V rámci této kampaně zveme všechny zájemce o florbal a dobrou partu – přijďte se podívat na florbalový trénink a nezávazně si ho vyzkoušet. Právě teď je nejvhodnější čas začít! V září budete plně připraveni rozšířit řady hráčů a hráček tlučenského florbalového klubu.

Dívky! Florbal není jen pro kluky, ukažte vaše schopnosti!

Zveme děti následujících věkových skupin:

přípravka 2013 a mladší

elévové 2011–2012

mladší žáci 2009–2010

starší žáci 2007–2008

Vedení klubu děkuje všem, kteří tlučenský florbal podporují a zachovávají mu přízeň.

www.florbal-tlucna.cz

www.facebook.com/florbaltlucna

#florbaltlucna

Vlasta Růžičková

pátek 11. června 2021

II. ročník fotbalového odpoledne se vzpomínkou na Vladimíra Vašáka

V sobotu 12. 6. 2021 se na fotbalovém hřišti koná II. ročník fotbalového odpoledne se vzpomínkou na Vladimíra Vašáka a všichni jste srdečně zváni – určitě bude na co koukat 😊

P. S. U vstupu bude možné v čase 10:30–15:00 absolvovat antigenní testování. K testu je třeba předložit kartičku pojištěnce a občanský průkaz a je zdarma při splnění podmínek (poslední testování hrazené pojišťovnou proběhlo před více než 7 dny, nejste v ochranné lhůtě 180 dní od prodělání covidu-19 a nejste více než 22 dní po 1. dávce očkování), jinak je zpoplatněn částkou 200 Kč.

Vyjádření starosty obce k přijímacímu řízení do MŠ pro školní rok 2021/2022


Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás tímto informovat, že obec Tlučná, jakožto zřizovatel ZŠ s MŠ Tlučná, společně s vedením školy byla nucena reagovat na situaci, která zde v minulosti v této podobě nikdy nebyla.

Velký počet (12) žádostí o odklad nástupu 6letých dětí, tzv. předškoláků, do první třídy v kontextu s důsledkem pandemie COVID a s tím způsobených obav rodičů ze zvládnutí nástupu jejich dětí do první třídy, způsobil velmi obtížně řešitelné problémy. Bohužel obec ani škola nemá právo posuzovat rozhodnutí rodičů potvrzené pedagogicko-psychologickou poradnou, z pohledu obce i školy je však nutno dodat, že opodstatněné by byly cca tři odklady. V kombinaci těchto odkladů a snížení povoleného počtu dětí v případě žáka s asistentem ve třídě (ponížení o další dva žáky) tak MŠ Tlučná mohla přijmout do příštího školního roku o 14 dětí méně.

Obec využila své zákonné možnosti a povolila škole navýšení počtu žáků ve třídách, čímž mohlo být přijato 6 dětí navíc. I tak nemohlo být z kapacitních důvodů způsobených vysokým počtem odkladů přijato 8 dětí starších 3 let. Těmto dětem obec zajistila ve spolupráci s městem Nýřany možnost přijetí do MŠ Nýřany v Husově ulici (http://ms1.nyrany.cz/).  Dále obec nabízí možnost umístění tlučenských dětí do MŠ Malý svět v Plzni ve Skvrňanech (https://ms-plzen.cz/) v blízkosti autobusové zastávky linky č. 55, se kterou má obec dlouhodobě historicky uzavřenu spolupráci. O tomto již byli rodiče dětí informováni.

Zároveň chci zdůraznit, že děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány na základě předem daných kritérií, která jsou pro všechny stejná. Osobně mi je líto, že tato velmi nepříjemná situace nastala. Zároveň musím zdůraznit, že pokud by situace byla tak, jako v předchozích letech bez nelogicky vysokého počtu žádostí o odklad, zůstala by naopak ještě volná místa. Tato místa bychom pak mohli využít i pro umístění dětí mladších 3 let.

Považoval jsem za nutné tuto situaci všem rodičům, ale i občanům vysvětlit s tím, že obec se zde stala jakýmsi rukojmím bez možnosti přímo některé faktory ovlivnit. Chci zdůraznit, že tvrzení některých rodičů, že jsme mohli využít prostory v č. p. 772 původně určené pro umístění dětí do školní družiny (do doby, než byla postavena nová budova MŠ v areálu ZŠ), považuji za zavádějící. Úpravu těchto prostor pro náhradní umístění praktické lékařky MUDr. Jitky Sevelkové z důvodu havarijního stavu a nutné rekonstrukce lékařského domu považuje obec za maximální prioritu vzhledem k zachování ordinace praktického lékaře v naší obci a v současné době s ohledem na celosvětovou pandemii COVID naprosto nezbytnou.

Závěrem věřím, že všichni rodiče i občané pochopí, že ne vždy jsou rozhodnutí jednoduchá, ale musí se volit kompromisní řešení. Po konzultaci s ředitelem ZŠ s MŠ Tlučná panem Mgr. Tomášem Vávrou by se tato situace v příštím roce doufejme již neměla opakovat. Jako starosta obce i pan ředitel ZŠ s MŠ Tlučná apelujeme na rodiče, aby do budoucna zvážili případné odklady dětí v takovémto množství, jaké bylo v tomto roce, a velmi zvažovali jejich opodstatněnost. Tento problém totiž pak má dále návaznost i do budoucna, kdy v letošním roce bude velmi malá třída prvňáčků a naopak v dalším roce to způsobí přetlak na počty dětí v první třídě a následně dalších ročnících. Věřím také, že celosvětová pandemická situace se vrátí zase do normálu a nebudou tak vznikat tyto ani jiné komplikace.

Vážení spoluobčané, přeji Vám pevné zdraví, krásné léto a hezkou dovolenou.

Mgr. Jan Opl, starosta

čtvrtek 3. června 2021

MŠ děkuje za dárky ke Dni dětí

Mateřská škola v Tlučné děkuje p. Michalovi Houdkovi za věcný dar ve formě sladkostí pro školku ke Dni dětí. Tento výjimečný den jsme si všichni společně užili a děti byly balíčky plnými sladkostí odměněny.

Lucie Halamová