úterý 31. května 2016

Soutěž regionálních výrobců

Vážení přátelé,

v rámci propagace regionu, podpory drobných výrobců a jejich zviditelnění v očích veřejnosti 
zveme výrobce z celého regionu na následující akci:

Krajský úřad PK,
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Plzeňského kraje a Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

vyhlašují


Soutěž regionálních výrobců 

(kromě zemědělských a potravinářských)

pro oblast Plzeňského kraje.


Do soutěže se mohou přihlásit venkovští výrobci, kteří mají sídlo v dané oblasti.

Vyhlášení výsledků a prodejní prezentace vystavovatelů proběhne dne 13. 8. 2016 (Plaská 
pouť) v Plasích.

Zveme všechny výrobce, i neregistrované, aby se zúčastnili této soutěže, na níž budou moci
prezentovat a prodávat své výrobky.
Pořadatelé ve spolupráci s městem Plasy zajistí soutěžícím během Plaské pouti (cca 10 -20
tisíc návštěvníků) zdarma atraktivní místo.
Porotou vybraní soutěžící budou odměněni hodnotnými dary a obdrží certifikát Regionální
výrobek Plzeňského kraje.

Zájemci mohou zaslat předběžnou přihlášku na níže uvedený kontakt a obdrží podrobnější

Mgr. Pavel Bulín
pavelbulin@gmail.com
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280, 331 01 Plasy
tel.: 724147648

čtvrtek 26. května 2016

Hospic svatého Lazara

Hospic svatého Lazara v Plzni je jediným zařízením v Plzeňském kraji, které poskytuje paliativní péči lidem v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci.
Hospic je místem laskavé péče o umírajícího člověka. Přináší nemocnému jistotu, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že zůstane zachována jeho lidská důstojnost, že nebude osamocen. Hospic je specializované zařízení pro zvládání, tlumení a tišení projevů nevyléčitelných onemocnění v terminální fázi – bolesti, dušnosti, nespavosti, úzkosti, strachu.
Pobyt v hospici je určen lidem v terminálním stádiu onemocnění (nejčastěji onkologického), u kterých není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale paliativní péčí je možno zmírnit důsledky nemoci. Náš tým složený z lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, sociálních pracovníků, fyzioterapeutů a duchovních pečuje nejen o pacienty, ale i o jejich blízké. Poskytujeme podporu také truchlícím a pozůstalým.

středa 25. května 2016

Svazu postižených civilizačními chorobamiMálokdo v Tlučné neví o existenci pobočky Svazu postižených civilizačními chorobami. V tomto příspěvku vás chci seznámit s několika akcemi, které SPCCH pořádá pro své členy. Dvakrát ročně jezdíme do divadla, chodíme na rekondiční pochody, jednou za rok připravíme pobyt členů v rekreačních nebo lázeňských zařízeních. Rok si zpestříme poznávacími výlety a přednáškami. Takto jsme navštívili planetárium v Techmanii, vyslechli si přednášku o vysokohorském horolezectví JUDr. A. Pospíšila, připravujeme seznámení s paleohistorií naší lokality s p. K. Jindrou.  

Naší zatím poslední poznávací akcí byla v dubnu návštěva plzeňské ZOO. Ujala se nás p. Lenka Václavová a ukázala nám zahradu i z neobvyklých úhlů. Její nadšení pro zvířata i profesionální erudice nás povzbudila k dotazům a z původně plánovaného kratšího výletu se vyklubala docela dlouhá procházka po ZOO. Zahradu jsme viděli očima p. Lenky, poznali jsme její historii, úspěchy i neustálé budování a byli jsme opravdu nadšení. Někteří z nás nebyli v ZOO již několik let a byli tedy překvapeni neustálým zlepšováním prostředí pro zvířata a vytvořením velmi příjemného  prostředí pro všechny věkové skupiny návštěvníků. Přálo nám i počasí a nakonec unaveni jsme byli velmi rádi, že na nás čekal spolehlivý p. Bláha, který nás vždy rozveze spokojené po každé akci SPCCH domů.  

Pobočka  SPCCH Tlučná může rozvíjet svoji pestrou činnost především díky příspěvku obce   a nezištnou prací výboru.

A. Froňková

středa 4. května 2016

Vítejte do života

Ve středu 27. dubna proběhlo v zasedací síni obecního úřadu vítání nových občánků. Zúčastnilo se 13 dětí narozených v letech 2015 a 2016. Rodičům byla předána finanční částka 500,- Kč, krásná růže a zápisníčky pro zaznamenání prvních krůčků jejich ratolestí. Kulturní vložkou zpestřily akt děti ZŠ. K rodičům promluvil místostarosta obce Václav Vítek. Program moderoval předseda KPOZ Jan Mitrenka.

pondělí 2. května 2016

Přípravka opět přivezla medailiV sobotu 30.4.2016 se sešli naši nejmladší florbalisté na posledním letošním turnaji ve své kategorii přípravek. Ve skupině odehráli čtyři zápasy. Jedno utkání prohráli, jednou byla remíza a dvakrát vyhráli, a tím si zajistili krásné druhé místo a stříbrné medaile. Pro některé hráče to byla poslední možnost startu za přípravku, v nové sezóně je čeká postup do vyšších kategorií, tak všem přejme hodně sportovních úspěchů.

Revize kotlů na pevná paliva a čištění komínů

10. května 2016 budeme ve Vaší obci provádět revize kotlů na pevná paliva dle zákona č.201/2012 Sb. Jedná se o povinné kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva od 10- 300 kW příkonu. Tyto kontroly mají platnost 2 roky od data vystavení zprávy. Dále pravidelné roční kontroly a čištění komínů dle zákona č.320/2015 Sb. Tato kontrola má platnost rok (od data vystavení) včetně zprávy, která slouží i jako doklad pro pojišťovnu.

Čištění a kontrola komína (1 průduch) 500,- Kč
Revize kotle na pevná paliva 1100,- Kč
Kontrola komína i revize kotle

- SLEVA 1400,- Kč DOPRAVA ZDARMA! 

Zájemci hlaste se na tel.: 776 207 400 nebo na e-mail: revizevrabec@seznam.cz www.komplyn.cz