pondělí 31. srpna 2020

Certifikát environmentálního vyúčtování

 

Komunitní plánování podpoří rozvoj sociálních služeb na severním Plzeňsku

Snad každý se setkal se životní situací, kterou člověk již sám nemůže zvládnout a potřebuje s jejím řešením pomoci. Může se jednat o seniora, který nezvládá péči o domácnost, maminku, která potřebuje pomoc s péčí o své dítě se zdravotním postižením, nebo rodinu, která se díky neznalosti, případně díky svým chybným rozhodnutím dostala do finančních problémů a hrozí jí ztráta bydleni. A jistě by se našla řada dalších případů. Většinou tyto složité příběhy známe jen ze svého okolí. I když si to nyní možná ani řada z nás nepřipouští, do těchto a podobných situací se může dostat kdokoliv.  Pro každého je tedy důležité, aby měl jistotu, že v tíživé životní situaci nalezne účinnou a odbornou pomoc, a to především v podobě dobře nastavených, dostupných a efektivně fungujících služeb. Správné nastaveni těchto služeb nemusí být a není pouze záležitostí pracovníků úřadu či zastupitelů Vaší obce. Všichni mají možnost do tohoto procesu zasahovat a to především prostřednictvím komunitního plánovaní.

Komunitní plánování dává občanům možnost aktivně se zapojit do rozhodování o tom, kterými sociálními službami bude dané území vyplněno.  Cílem komunitního plánování sociálních služeb na severním Plzeňsku je tedy nastavení sítě služeb tak, aby vycházela ze skutečných potřeb obyvatel z obcí v okolí Nýřan, Třemošné, Města Touškova a Všerub. Jde tedy nejen o zjišťování toho, co obyvatele obcí těchto regionů trápí, jaké služby jim scházejí, jaké jsou v současné podobě nedostatečné, ale cílem je také navrhovat reálná a konkrétní řešeni daných problémů.

Jak se můžete zapojit? Své názory a nápady na kvalitu života a sociální problematiku můžete vyjádřit prostřednictvím ankety, která je k dispozici na webových stránkách města Nýřany (www.nyrany.cz – klikněte na rubriku město/sociální služby/anketa pro veřejnost). Kdykoliv se také můžete se svými podněty či dotazy obrátit na kontaktní osobu (Bc. Marie Hrečínová Prodanová, tel: 733 210 315, e-mail: marie.hp@cpkp.cz) z Centra pro komunitní práci západní Čechy, která proces komunitního plánování v průběhu let 2020 – 2022 koordinuje.

Projekt „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku“ je realizován za finanční podpory ESF a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Děkujeme vám, že pomáháte rozvíjet sociální služby v regionu, kde žijete.

Realizační tým, CpKP ZČ Plzeň

pátek 28. srpna 2020

Informace pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

od 1. 9. ZŠ s MŠ zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

Příchod do školy bude probíhat běžným způsobem.

Epidemiologická situace těchto dní nám dovoluje zahájit vyučování všech žáků zatím bez výrazných hygienických omezení. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kroužcích.

Zvážili jsme některé aspekty pobytu dětí ve škole podle Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19, který má charakter doporučení hygienických a organizačních preventivních opatření. Obecná doporučení jsme formulovali do konkrétních pravidel podle možností naší školy.

Realizovatelná hygienická i organizační doporučení možná v naší škole jsme nastavili jako závazná pravidla tak, abychom co nejvíce eliminovali případné rozšíření viru ve škole.

Provoz Základní školy s mateřskou školou Tlučná ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID 19

Budeme rádi, když se s tímto dokumentem seznámíte.

Věříme, že nový školní rok proběhne bez větších komplikací a společně tuto nelehkou dobu zvládneme. Žákům přejeme úspěšný školní rok 2020/2021.

Prosíme Vás o pochopení a vstřícnost.

Vedení ZŠ s MŠ Tlučná

pondělí 10. srpna 2020

Omezení provozu pobočky České pošty 13. 8. 2020

Ve čtvrtek 13. 8. 2020 bude z důvodu výpadku elektrické energie omezen provoz pošty v Tlučné: upravená pracovní doba dne 13. 8. 2020: 14:00-18:00 hodin (dopoledne zavřeno)

středa 5. srpna 2020