úterý 28. června 2016

Sedmihorka


V sobotu 2.7. 2016 od 15.°°hod. zahrála v hasičské zbrojnici k poslechu i k tanci nejmenší chodská dechovka Sedmihorka. Letos se o zpestření postarala folklorní skupina Máj, která si připravila několik vstupů se svými tanečními vystoupeními. Ti, kteří přišli, se dobře bavili. Zazpívali si, zatančili a vyslechli i několik dobrých vtipů v podání p. Kašpara. Příprava takovéto akce je náročná. O to víc mě mrzí, že letošní účast byla velmi slabá. Hasiči připravili posezení a občerstvení, kapela a taneční skupina skvělý program. Bohužel ze začátku to vypadalo, že ani nikdo nepřijde. Počasí sice bylo vrtkavé, ale pod stany nebo přímo v zasedací místnosti hasičské zbrojnice opravdu neprší. Kdo přišel, neprohloupil.

čtvrtek 23. června 2016

Úspěšná sezona tlučenských florbalistůPo celou sezonu 2015/16 měli naši mladí florbalisté rozvrženo spoustu akcí a turnajů. Začíná
se v říjnu, tak na poprázdninovou aklimatizaci a sehrání se spoluhráči mají chlapci a děvčata
měsíc.

Přípravka a elévové

Letošní rok hrála pod hlavičkou České florbalové unie (ČFbU) dvě družstva, přípravka (letos
to byli hráči narození v roce 2007-2008) a elévové (ročníky narození 2006-2005). Už dávno neplatíme za outsidery v soutěži, několikrát za sezonu si hráči z turnajů odvezli medaile. Samozřejmě, že byly dny, kdy se hráčům nedařilo tak, jak by si představovali. Ale
sečteno a podtrženo – sezona se vydařila.

Dívky

Ač to na první pohled tak nevypadá, tak na ten druhý musíme konstatovat, že děvčata sestavila svůj vlastní dívčí tým a vyzkoušela si zápasy na rozvojových turnajích. Sice nemáme dorostenky jako ostatní družstva, proto také nemůžeme mluvit o nějakém umístění, ale o to přece vůbec nešlo. Mezi chlapci se některá děvčata neuměla tolik prosadit, ale mezi děvčaty? To si troufly i na dorostenku dvakrát větší! A to jsou právě ty cenné zkušenosti, o které jde.

Festival...


středa 8. června 2016

To nejdůležitější z obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na svém 7. zasedání konaném dne 06. 06. 2016 mimo jiné schválilo:

1. II. a III. úpravu rozpočtu obce Tlučná pro rok 2016

2. přijetí dotace od MF ČR na akci „Obec Tlučná – Areál ZŠ Tlučná II. etapa – přístavba
pavilonu I. stupně“ ve  výši 14 008 000,00 Kč

3. smlouvu s firmou Západočeská stavební společnost s. r. o., na realizaci stavby „Areál
ZŠ Tlučná – II. etapa – přístavba pavilonu I. stupně“ uzavřenou na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

4. provedení nutných odvodňovacích úprav na křížení ulic K Háječku, Krátká a Purkyňova

5. přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2016“ na projekt Cyklotrasa 2300 – Vejprnice – Tlučná – Myslinka – Doubrava včetně koofinancování z rozpočtu obce

6. uzavření smlouvy na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 s firmou EKO SEPAR Nýřany na převzetí, přepravu a zpracování odpadu

7. odprodej části obecního pozemku jednotlivým majitelům bytových jednotek v bytovém domě V Rybníčkách č.p. 521 s tím, že z původního pozemku 929/1 bude oddělena část pozemku p. č. 929/9 – ostatní plocha o výměře 62 m2 pro zřízení parkoviště za cenu 100 Kč/m2.

8. odprodej části obecního pozemku jednotlivým majitelům bytových jednotek v bytovém domě V Rybníčkách č.p. 522 s tím, že z původního pozemku 929/1 bude oddělena část pozemku p. č. 929/8 – ostatní plocha o výměře 56 m2 pro zřízení parkoviště za cenu 100 Kč/m2 .

9. pachtovní smlouvu – zemědělský pacht uzavřenou dle ustanovení § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi obcí Tlučná a Mysliveckým spolkem Tlučná z. s.

10. odprodej trubního vedení kanalizační stoky H II v ulici Husova, U Torovky, Úzká a Sadová VaK a. s. Nerudova 25, Plzeň za částku 180 315,- Kč

Úplná znění usnesení obecního zastupitelstva jsou k dispozici na úřední desce OÚ a na obecních webových stránkách.

Družstva florbalistů FbC Crocodiles Tlučná na Salming Nisaopen 2016O prodlouženém víkendu 27. května až 29. května 2016 se florbalová družstva přípravky a mladších žáků zúčastnila turnaje Salming Nisaopen 2016. Jde o jeden z největších florbalových turnajů v ČR, který je tradičně pořádán v Liberci.

Turnaj je pořádán tři víkendy po sobě, tento první víkend pro nejmladší kategorie byl téměř pro 100 týmů. První zápas hrálo ve skupině družstvo přípravky v pátek v 11:15, proto byl odjezd autobusem naplánován již na šestou hodinu ranní.

Družstvo mladších žáků FbC Crocodiles Tlučná zvítězilo ve finále BLMFV sobotu 4. června 2016 sehrálo florbalové družstvo mladších žáků FbC Crocodiles Tlučná grandfinále play-off Bohemia ligy malého florbalu (BLMF).

Hrálo se v hale TJ Slavoj Plzeň, soupeřem v kategorii mladších žáků byli tlučenským florbalistům hráči TJ Sokol Osek. Finále se hrálo na dva vítězné zápasy, každý 2 x 10 minut. V prvním zápase zvítězili FbC Crocodiles Tlučná 7:1. Druhý zápas pak prohráli 3:7, musel rozhodnout třetí zápas. V dramatickém vyrovnaném utkání tlučenští dotahovali jedno až dvoubrankovou ztrátu. Dvě minuty před koncem při vyloučení soupeřova hráče a krátkém odvolání brankáře vsítili naši vyrovnávací branku. V normální hrací době tak skončil zápas 4:4, rozhodnout musely samostatné nájezdy. Při nich se štěstí přiklonilo na stranu FbC Crocodiles Tlučná, když rozhodující nájezd oseckého hráče chytil náš brankář.

Mladší žáci FbC Crocodiles Tlučná tak mohli převzít zlaté medaile a pozdvihnout pohár pro vítěze BLMF 2015/2016. Sláva vítězům, čest poraženým!

Jindřich Kňourek

Pohádkový les 2016

(fotografie na cestě :)

Den dětí sice připadá až na 1. červen, tlučenské děti si ho ale mohly v předstihu užít už v sobotu
28. května, kdy pro ně obec ve spolupráci s místními spolky uspořádala tradiční Pohádkový les. Počasí bylo jako na objednávku a přilákalo celkem stovku účastníků, od těch úplně nejmenších až po pár školáků. Výchozím bodem a zároveň cílem bylo i letos fotbalové hřiště. Tady první nedočkavé děti po 14. hodině obdržely své průvodky a v doprovodu rodičů či prarodičů se vydaly na trasu. Postupně na ně čekalo celkem 10 různých úkolů, za jejichž splnění na průvodce vždy přibylo razítko. U pirátů přecházely po ráhně, u čertů se trefovaly bramborou do kotle a u ježibaby se snažily proplížit pro klíč a osvobodit Jeníčka s Mařenkou. Na dalších stanovištích pak pomáhaly vílám hledat ztracené ovoce a zvířata, lovily krotiteli ryby pro jeho medvěda a snažily se obehrát rytíře ve skořápkách. U Sněhurky a 7 trpaslíků potom absolvovaly slalom s lucerničkou a u rytířů házely nejprve podkovou a poté obručí na hlavu draka. Poslední zastávkou byla překážková dráha u Maxipsa Fíka a Áji, po jejímž zdolání děti obdržely své poslední razítko a mohly si jít vyzvednout odměnu v podobě buřta, kterého si rovnou opekly. Počasí se pomalu začínalo proměňovat a blížící se mraky hrozily předčasným ukončením celého odpoledne. Vše ale dopadlo dobře, po 16. hodině do cíle dorazili poslední účastníci, společně si pochutnali na zasloužené odměně a bouřku, která se přihnala kolem půl šesté, už pak všichni přečkali v teple svých domovů.

Závěrečné poděkování patří všem, kteří se této akce zúčastnili – dětem a jejich doprovodům, dále
skautům, hasičům, skupině historického šermu Pantaleon a gymnastkám za zajištění stanovišť a
v neposlední řadě také Pekařství Šelf a Řeznictví Lávička za poskytnuté sponzorské dary. Tak na
viděnou na podobně vydařeném odpoledni pro děti zase za rok!

Michala Mathauserová

středa 1. června 2016

Opět pochod okolím TlučnéOrganizace SPCCH Tlučná pořádala 30.4.2016 rekondiční pochod okolím naší obce se zaměřením na historii a vznik obce. Sešli jsme se tradičně u kapličky ve 14,00 hodin  a po krátkém přivítání přešli k nejstaršímu domu v Tlučné, který má popisné číslo 1. Jedná se o starý zájezdní hostinec sousedící s obecním úřadem. Katastr na kterém hostinec leží  má také číslo 1. Za ním směrem na Vejprnice je dům bývalého kováře p. Hasala. Zájezdní hostinec a kovárna vždy patřili k sobě, jelikož se jezdilo s koňskými spřeženími. Dnes by tam asi stál autoservis. V té době tam ještě nestál statek p. Karpíška a byla tam průjezdná cesta směrem na Vochov. Ta vedla kolem hajného Haura a přecházela šikmo přes pole. V lese jsou stále viditelné žulové patníky a částečně terénní úpravy.