úterý 28. srpna 2018

Zlevnění jízdného u linek 55 a 66

S platností od 1. září 2018 dojde k úpravě tarifu slev u autobusových linek č. 55, 66 a noční N55, a to následovně:

  •          bezplatná přeprava dětí do 15 let a osob nad 65 let,
  •          zlevněné jízdné o minimálně 75 % pro děti od 15 do 18 let a také studenty
             od 18 do 26 let, tj. 2 Kč,
  •          zlevněné jízdné o 50 % pro důchodce - starobní nebo invalidní pro invaliditu
             3. stupně, tj. 5 Kč,
  •          zvýhodněné předplatné pro osoby na mateřské či rodičovské dovolené,
             tj. za 100 Kč/měsíc.
Ostatní zvýhodnění a slevy (ZTP, dárci krve aj.) zůstávají samozřejmě nadále v platnosti.

Důležité je upozornit cestující na prokazování věku při získávání jednotlivých nárokovaných slev. U dětí do 15 let není nyní nutno prokazovat věk, přesto lze doporučit zajistit si pro děti, jejichž vzezření budí dojem starších, tzv. „totoženku“, aby se předešlo případným neshodám. Totoženku můžete získat např. v pokladnách CANu s předložením aktuální fotografie a rodného listu a její cena činí 7 Kč. Dále je možno u těchto případů předložit jakýkoli oficiální doklad opatřený fotografií a věkem dítěte (osobní čipová karta ČSAD, občanský průkaz pro mladistvé, cestovní pas aj.).

Pro zlevněné jízdné o 75 % se děti od 15 do 18 let prokazují průkazem vydaným dopravcem, pasem, občanským průkazem, průkazem ISIC. Žáci a studenti od 18 do 26 let se pak prokazují předložením platného žákovského průkazu nebo průkazu ISIC.

Veškeré podrobné informace k ceníku autobusových linek č. 55, 66 a N55, včetně vysvětlivek, jsou k dispozici na webových stránkách obce  či dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s. – www.csadplzen.cz/vt

Nabídka kroužku