pondělí 29. dubna 2019

Uzavření knihovny


V pondělí 29.4.2019 bude knihovna otevřena jen do 16:00.

Ve čtvrtek 2.5.2019 bude knihovna uzavřena.
Děkujeme za pochopení.

Vítání občánků


Ve středu 17. 4. 2019 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu přivítání 14 nových občánků. Slavnostním aktem za KPOZ provázel Václav Vítek, k rodičům a novým občánkům promluvil také místostarosta Oldřich Rozšafný. K příjemné atmosféře přispělo vystoupení žáků tlučenské základní školy i s hudebním doprovodem.

Maminky dostaly růžičky, památníček, knihu Jak být skvělým rodičem a 1000 Kč do kolébky. Každý nový občánek dostal také již tradičního plyšového krokodýla.

Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

středa 17. dubna 2019

pondělí 15. dubna 2019

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov

„Rozhodujme o tom, jak budeme žít.“

Vážení čtenáři,
ráda bych vás v krátkém příspěvku seznámila s děním v naší organizaci. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov poskytuje terénní pečovatelskou službu osobám v nepříznivé sociální situaci. Za našimi klienty docházíme do jejich domácností a pomáháme jim s úkony, které již sami nezvládnou. Poskytujeme úkony péče o vlastní osobu (např. pomoc s hygienou, s pohybem po domácnosti, s oblékáním a svlékáním, pomoc při přesunu z a na vozík apod.), dále zajišťujeme stravu (buď dovozem obědů nebo přípravou jídla), pomáháme se zajištěním chodu domácnosti (pomoc s úklidem, praním prádla, ale také např. nabízíme pomoc při topení v kamnech). Našim klientům také zajišťujeme nákupy nebo doprovod na úřady či k lékaři. Díky tomu mohou klienti zůstat ve svém domácím prostředí, na které jsou zvyklí, obklopeni svou rodinou, známými, sousedy, a nemusejí odcházet do pobytových zařízení.

V posledních letech se povědomí o pečovatelské službě značně rozšířilo. Pečovatelská služba již není vnímána pouze jako dovoz obědů, ale naši klienti čím dál více využívají širokou škálu služeb, které nabízíme.


Pro naše klienty také během roku pořádáme různé akce. Poslední z nich byla oslava MDŽ. Zahrát na klávesy, harmoniku a zazpívat spoustu známých písní přijel pan Josef Liška. Všichni zúčastnění si společně zazpívali a zasmáli se při povídání vtipů a historek ze života. Těšíme se na další společné setkání a moc děkujeme za krásné zpříjemnění dne a zanesení dobré nálady do našeho DPS.

Více informací o naší organizaci a službách, které poskytuje, získáte na našich webových stránkách www.pecovatelskasluzba.cz nebo na telefonu 728 764 444.

Přeji všem čtenářům příjemně strávené jarní dny.

Sára Fictumová, DiS.
koordinátorka střediska Vejprnicko

středa 3. dubna 2019

Taneční klub Tlučná zabodoval na Czech Dance Tour 2019


Měsíc březen je v Tanečním klubu Tlučná ve znamení tanečních soutěží. Vzhledem k předchozí úspěšné sezoně jsme si našli v hledáčku o trochu prestižnější a výkonnostně vyšší soutěž oproti předchozím letům.

V sobotu 16. března jsme se zúčastnili regionálního kola taneční soutěže Czech Dance Tour pro Plzeňský a Karlovarský kraj. V tomto kole se utkalo téměř tisíc tanečníků z 26 skupin v různých tanečních a věkových kategoriích. Byla zde úžasná atmosféra, hala praskala ve švech a ze všech dětí vyzařovalo nadšení a radost z tance. Svůj díl na tom měl i náš fanklub, který zabral přední pozici na tribuně a jeho fandění bylo slyšet až na taneční plochu. Povzbuzování je důležitou součástí sportovního klání a dokáže děti vyburcovat k vyšším výkonům.


Děti z Tanečního klubu Tlučná soutěžily se skladbou Kleopatra v kategorii Art Dance děti (8–11 let).


Vybojovaly stříbro a tím si zajistily postup na Mistrovství Čech CZDT, které se bude konat koncem dubna. Všichni se už na mistrovství těšíme a jsme zvědaví na naše nové soupeře.


Do konce sezony nás čekají ještě tři soutěže na republikové úrovni. V březnu pojedeme na jarní pohár Děti v akci do Prahy, v dubnu na již zmíněné Mistrovství Čech CZDT do Chrudimi a v červnu na republikové finále Česko se hýbe do Prahy.


Držte nám všichni palce a sledujte nás na: www.tktlucna.cz

Marie Zemanová

foto: Radovan Osoba

Pozvánka na seminář Táborové hry a činnosti IIúterý 2. dubna 2019

Ocenění putují do Tlučné

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI OKRESU PLZEŇ-SEVER
Pátek 15. 2. 2019, kulturní dům města Kralovic v 17 hodin, začíná vyhlášení ankety Nejlepší sportovec okresu Plzeň-sever za rok 2018.

V nominaci na tuto akci byli i tři adepti z Tlučné. Cvičitelka Jarka Rybářová za dlouholetou obětavou činnost v tělovýchově, trenér mládeže fotbalového oddílu Pavel Kouřil za vedení starších žáků, potažmo dorostu s velmi dobrými výsledky – oba dva v kategorii trenér, cvičitel. V kategorii starosta obce pak Standa Volf, kde se hodnotí přístup a podpora rozvoje sportu a tělovýchovy ze strany obce.
Výběrová komise po posouzení všech návrhů následně vybrala na ocenění P. Kouřila a S. Volfa.

Velká škoda, že ani jeden z vybraných se nemohl této akce osobně zúčastnit. Pavel Kouřil byl na zimním soustředění s dorostem v Sušici a Standa Volf se omluvil z důvodu nemoci. Ocenění proto převzali místostarosta obce Pavel Liška a předseda TJ Tlučná Zdeněk Folda.

Trenér Pavel Kouřil (vpravo) a předseda TJ Tlučná Zdeněk Folda (uprostřed) při přebírání sponzorského daru (nových dresů pro družstvo dorostu) z rukou Miloše Mencla, jednatele společnosti Mencl Elektro Engineering s.r.o.

Takže, tak jako tradičně v posledních letech, Tlučná měla na pomyslných stupních vítězů zaslouženě své zástupce.

Již teď se můžeme těšit na vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2019, které se bude konat příští rok v Nýřanech, a kde se tlučenští sportovci jistě objeví v nominaci v co největším počtu.

Jaroslav Netrval

VZORNÁ CVIČITELKA Z TLUČNÉ
Již zmiňovaná paní Jaroslava Rybářová sice v Kralovicích ocenění nezískala, ale nemusí být smutná. Byla totiž navržena na ZLATÝ ODZNAK VZORNÉHO CVIČITELE, který se uděluje za příkladný vztah ke sportu. Toto uznání bylo vedením ČASPV schváleno a dne 14. 3. 2019 předáno do patřičných rukou.

TJ Tlučná gratuluje k zisku ocenění a děkuje za odvedenou práci.

Zdeněk Folda

pondělí 1. dubna 2019

Seriál o hornictví - IV. díl

Co je to „bago“, k čemu slouží a proč

Bago v havířské hantýrce je žvýkací tabák. Pravý žvýkací tabák se dal, ba ještě dá, koupit v trafice v podobě různě dlouhých tyčinek černé barvy a různých vůní. Jeho žvýkání u ostatní veřejnosti je však jevem zřídkavým, a ne všude se dá tabák žvýkat. Při žvýkání vzniklé sliny je totiž nutno často vyplivovat. Žvýkací tabák mohou při své práci žvýkat třeba též dřevorubci nebo pastevci (kovbojové), ale nemůže tak činit třeba pan učitel nebo farář a plivat věřícím či žákům do jejich davu.

V dolech, a zvláště těch uhelných s výskytem třaskavých plynů, je žvýkání tabáku tolerované, na výsledek své práce havíři plivat klidně mohou. Není však přípustné plivat kamarádovi na násadu u lopaty nebo na kamaráda samotného. Postižený páchnoucí slinou může pak vykonat sankci slovní nebo i ruční v rámci nepsaného, ale všemi uznávaného práva.

V šachtě se nežvýká pravý žvýkací tabák, neboť je drahý. Žvýká se tabák lulkový (fajfkový), který si havíři vlhčí vodou, někdy třeba i rumem, protože se v suchém stavu, jak se koupí v obchodě, nalepí po celé ústní dutině (hubě) a nedá se vytvořit potřebný chuchvalec (švestka). K bagování byl nejvíce oblíbený fajfkový tabák značky „Bača“. Švestka se upravuje k použití až dole v šachtě. Havíř otevře paklík, zaloví v něm dvěma nebo třemi prsty a tuto špetku vloží do úst v místě mezi dásní a tváří, takzvaně „za jesle“. Tabák přidává za jesle tak dlouho, až je švestka dost velká. Ta se pak žvýká do kulata. Tak se vytvoří to výše zmíněné bago. Při žvýkání vzniklé přebytečné sliny se prostě vyplivují na zem (havířsky počva nebo zoul). Pozor! Sliny nepolykat – silně projímavé.

Ještě se musím krátce vrátit k vlhčení tabáku. Málem bych zapomněl na jeden způsob vlhčení ověřený letitou praxí. Na zvlhčení tabáku stačí dát nakoupený na čas dole v šachtě někam do boku díla, to je za hajcman nebo jinou výztuž, a nechat jej tam třeba týden. Vlhké důlní prostředí tabák navlhčí samo. Je však nutné takovou skrýš zabezpečit proti nenechavcům, kteří sice mají chuť bagovat, ale nechtějí si tabák kupovat.

Otázkou zůstává, proč se v šachtě baguje a kdo z fárajících této neřesti holduje nejvíce.

Bago je náhražkou kouření. Proto v šachtě bagují téměř výhradně kuřáci. Kouření v každé šachtě je zakázané, ale v uhelných dolech, kde se vyskytují třaskavé plyny, a takovým dolem byl důl Krimich II v Tlučné i jeho předchůdce Krimich I v Nýřanech, se kouření stíhá dokonce jako trestný čin obecného ohrožení. Někdy však bagování zachutná i nekuřákovi, svedenému kamarády, kteří mu zprvu nabízejí: „Vem si aspoň lupínko nebo kořínek“.

Bagaři též tvrdí, že bagování je jistým způsobem obrany proti působení uhelného nebo kamenného prachu. Toto své tvrzení podporují úvahou, že bagující musí mít při práci stále zavřená ústa, aby mu bago nevypadlo, a tudíž dýcháním jen nosem se tolik prachu nehltá. Nikdy jsem však neslyšel, ani nečetl, že by se tímto problémem zabývali vědci. Bagaři to tvrdí při obhajobě své neřesti.

Výše uvedená stať byla pouhým, a myslím, že nutným, úvodem k pochopení pointy následujícího skutečného, dá se říci i částečně varovného příběhu, který se dočtete v příští kapitole.

Václav Veber

Cesta do Nepálu - 2. přednáška Antonína Pospíšila