středa 28. ledna 2015

Krádeže majetku z motorových vozidel

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Křižíkova 394, 330 23 Nýřany 
Územní odbor Plzeň- venkov
Obvodní oddělení Nýřany

V Nýřanech dne 26. ledna 2015
Vážení občané,

v souvislosti se skutečnostmi, že v období posledních dnů Policie ČR zaznamenala značný výskyt trestné činnosti týkající se krádeže majetku z motorových vozidel parkovaných v blízkosti vzdělávacích zařízeních, obchodních domů a také městských nebo obecních úřadů, Vás tímto chceme informovat, abyste při opouštění svých osobních vozidel (!!!!!!! i na několik minut !!!!!) dbali nejvyšší ostražitosti při kontrole zajištění svého vozidla a dále také abyste ve vozidle nenechávali na viditelných místech své osobní věci, ceniny a jiné platební prostředky.

úterý 20. ledna 2015

Masopust 2015


Dětský maškarní rej


DOMUS – Centrum pro rodinu

„Každé dítě potřebuje rodiče“

Domus – Centrum pro rodinu je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2009 a vyplula vstříc rodinám s dětmi, které potřebují podporu a pomoc. Vedle sociálně aktivizačních služeb poskytujeme podporu a pomoc pěstounským rodinám. V roce 2013 jsme se stali pověřenou osobou, se kterou lze uzavřít Dohodu o výkonu

Pojmy sanace rodiny a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi spolu velice úzce souvisí, jelikož jsou založeny na obdobných principech. V rámci sociálně aktivizační služby vycházíme ze zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sanace rodiny je často zjednodušeně popisována jako podpora rodiny. Jedná se o program, který podporuje fungování rodiny jako celku. Odmítá vyčleňování jednoho nebo více členů rodiny, jelikož s rodinou pracuje jako s celkem.

úterý 6. ledna 2015

Fotbalový podzim 2014Starší přípravce vládli opět mladí fotbalisté z Tlučné. Po vynikajících výsledcích nenašli přemožitele. Doufáme, že forma a tréninková píle vydrží i na jarní polovinu soutěže, kdy už přijde opět o titul přeborníka okresu a podaří se loňská obhajoba. Výborné výsledky měli i mladší žáci, kteří vznikli spojením starších žáků a starší přípravky. Pochvalu zaslouží všichni za výbornou tréninkovou morálku. Věříme, že budou obě mužstva pokračovat v dobrých výsledcích.