středa 21. prosince 2022

úterý 20. prosince 2022

V Tlučné máme úspěšného sportovního střelce

Ke střelbě jsem se dostal náhodou. Potkal jsem kamaráda a ten mi řekl, že dělá sportovní střelbu a zda bych to nechtěl také zkusit. V té době jsem se věnoval bojovým sportům, ale začínaly mě omezovat bolesti v kolenou, a tak jsem mu slíbil, že to zkusím. Přihlásil jsem se a v říjnu 2019 začal trénovat střelbu ze vzduchové pistole ve Sportovním střeleckém klubu Rapid Plzeň. Docela mi to šlo, tak mě trenér přihlásil po pár týdnech tréninku na závody. Na poprvé to nebylo nejhorší, obsadil jsem 5. místo. Pak následovala další umístění – 3. místo v Krajském poháru mládeže, 3. místo v Českém poháru mládeže a 1. místo na soutěži Chodský čakan.

V roce 2020 jsem si ke vzduchové pistoli přibral ještě malorážkovou pistoli. Tím pádem přibylo i více závodů nejen v Plzni, ale i mimo – například v Karlových Varech, Českých Budějovicích, České Lípě nebo Manušicích. Většinou to jsou dvoudenní závody, to znamená odjezd v pátek odpoledne, někde se ubytovat, v sobotu a v neděli závod a po vyhodnocení večer domů. Ještě, že mě rodiče dopraví na místa závodů i zpět a zabezpečí ubytování, bez této podpory bych se účastnit a vítězit nemohl.

Začátkem letošního října jsem se zúčastnil přátelského střeleckého turnaje v Německu, odkud se náš tým po dvoudenním zápolení vracel domů jako vítěz. Mimo to probíhají tzv. etapové závody. Jednotlivé výsledky se sčítají a na konci roku je provedeno vyhodnocení.

Za dosažené sportovní výsledky jsem obdržel od Výkonného výboru Českého střeleckého svazu jmenovací dekret a stal se členem dorosteneckého reprezentačního družstva Českého střeleckého svazu pro rok 2022. Z Olympiády dětí a mládeže v Olomouci jsem přivezl zlatou a stříbrnou medaili. Za tento výkon jsem obdržel Čestné uznání od náměstka primátora města Plzně za přínos pro sport ve městě Plzni a Děkovný list od hejtmana za reprezentaci Plzeňského kraje.

Tomáš Tilňák

Na otázky odpovídá… Mgr. Tomáš Vávra, ředitel ZŠ s MŠ Tlučná

Na podzim 2019 jsme si s panem Vávrou povídali o tom, co plánuje jako nový ředitel školy a v letošním roce jsme se potkali znovu, abychom se společně ohlédli za tím, co se od té doby událo a také se podívali směrem dopředu na plány, které škola aktuálně má.

Jaká byla Vaše očekávání a jaká je realita práce ředitele školy?

Nepředstavil jsem si, jak ta práce bude náročná. A po rozkoukání na podzim hned na jaře přišel covid, kdy jsme najednou museli řešit situace, se kterými se do té doby nikdo nesetkal, nebyl vzor, kterého se držet nebo někdo, kdo by řekl, jak se to má dělat, takže jsme se všichni snažili vše řešit, jak nejlíp jsme uměli.

Nemohu teď říci, že by mě vyloženě něco překvapilo, bylo samozřejmě spoustu věcí, které jsem se musel nově naučit a stále se ještě učím. Ale i předtím jako výchovný poradce jsem už pracoval s problémy, ať už mezi dětmi navzájem nebo ve vztahu rodiče versus škola.

Největší výzvou pro mě bylo a pořád je především řízení lidí. Ukočírovat celý sbor, vyjít vstříc, ale zároveň směřovat k požadované kvalitě. Ředitel, který přejde z pedagogického sboru to má v tomhle složitější a upřímně, říkat nepříjemné věci se pořád učím. Vzájemnou předchozí znalost se s učiteli a zažité vztahy v tomto případě tak vnímám jako výhodu i nevýhodu zároveň.

Učíte dál i nějaké předměty?

Zůstala mi nadále výuka několika hodin tělocviku a předmětu člověk a zdraví a také jezdím na lyžařský a cyklistický kurz. Oba proběhnou i letos v 2. pololetí a zúčastní se jich cca 40 dětí.

Co se pod Vaším vedením podařilo realizovat?

Mojí vizí byla větší digitalizace vzdělání i interního fungování. Podařilo se zavést elektronické třídní knihy, rozšířit elektronické žákovské knížky i na další třídy, zakoupily se nové notebooky pro učitele a také digitální pomůcky pro žáky. Vznikly nové webové stránky a už od podzimu 2019 jsme pracovali na zavedení využívání Microsoft Teams pro žáky i učitele, což se nám pak na jaře během covidu ukázalo jako důležitý krok. Učitelé ho dál používají i teď např. pro zadávání úkolů, komunikaci s žáky, slouží nám i pro sdílení souborů nebo videokonference s nemocnými učiteli. Považuji to za velký přínos a posun dopředu.

Mám také radost z toho, že jsme zřídili předmětové komise dle vyučovaných předmětů (češtináři, jazykáři…) a určili jejich vedoucí. Chvilku trvalo, než se nám podařilo systém nastavit, ale s vedoucími komisí se teď potkáváme, řešíme aktuální věci, vždy se na něčem shodneme a oni pak předávají informace dál ostatním. V rámci komisí si pak učitelé chodí na hospitace do hodin, což má také poměrně dobrý ohlas.

Za jeden z největších projektů potom považuji zřízení nových dílen a kuchyňky, které proběhlo ve spolupráci s obcí.

Co na nové dílny a kuchyňku říkají děti?

Dětem se obojí líbí, některé jsou šikovné a zapálené, můžou si vyzkoušet něco, k čemu se jinde nedostanou. Pracovní činnosti má 6., 7. a 9. třída (osmáci je nemají z důvodu posílení informatiky, kterou má nově 4.–9. třída). Např. deváťáci teď mají v prvním pololetí dílny a ve druhém vaření. Kuchyňku využívá i mateřská školka, takže celkově to byl moc dobrý počin.

Co dalšího se realizuje nebo chystá v rámci už zmíněné digitalizace?

Aktuálně máme zažádáno o dotaci na modernizaci učeben a konektivitu, což zahrnuje mimo jiné zvýšení pokrytí wifi sítě a nákup dalších pomůcek pro využití v informatice (např. brýlí pro virtuální realitu). Pořídili jsme také školní doménu, kdy mají učitelé své účty a mohou využívat všechny počítače napříč školou, provoz se pořád ještě ladí. Ve škole máme také 3D tiskárnu, kterou loňští šesťáci využili pro výrobu modelu tramvaje, se kterým vyhráli návštěvu dopravního podniku a projetí se historickou tramvají. Děti mají k dispozici také robotické stavebnice na programování, které jim přinesou alespoň malý náhled do tohoto oboru a od letošního roku využívají i nové měřicí sady na chemii, fyziku a přírodopis.

Máte ještě nějaké další plány?

Chtěli bychom znovu zavést pracovní činnosti – pár záhonků, aby si děti mohly vyzkoušet něco zasadit a obhospodařovat. Dlouhodobou vizí je pak prostor pro venkovní vyučování v areálu školy.

Také bychom chtěli znovu pořádat akce pro žáky a rodiče, které byly vlivem covidu pozastavené a upozaděné. Máme už i některé nápady, ale zatím nechceme prozrazovat a necháme si je jako překvapení.

Přináší funkce i nějaké strasti?

Tak problémy v běžném provozu jsou všude nějaké. Každoročně na jaře třeba řešíme personální obsazení, někteří učitelé z různých důvodů končí, těžko se shánějí určité aprobace. Také obecně přibývá nejrůznější administrativa, která svazuje ruce a neumožňuje věnovat se dalšímu rozvoji. Celkově jsem si představoval, že se bude dařit cíle a plány naplňovat rychleji než tomu je v praxi, i když takhle zpětně i díky našemu rozhovoru vidím, že se toho vlastně podařilo udělat poměrně dost.

Jak jste řešili vzniklou situaci s příchozími ukrajinskými dětmi?

V loňském školním roce jsme měli 10 ukrajinských dětí, které byly v adaptační skupině s vlastní paní učitelkou, což se nám ukázalo vzhledem k přibývání a ubývání dětí jako dobrá volba. V letošním roce někteří zůstali a zapojili se do běžné výuky – nyní máme 6 žáků, převážně nižního stupně. Adaptovali se poměrně dobře, učí se v běžných třídách a nadále pro ně probíhá i kurz češtiny.

Nabízí škola nějaké mimoškolní aktivity?

V tomto pololetí probíhá pro žáky ZŠ jen angličtina od kroužky.cz. Doufáme, že v příštím pololetí se naplní i kapacita jiných kroužků a žáci budou moci využít širší nabídku.

Máte nějakou zpětnou vazbu od bývalých žáků školy?

Jednou za čas se přijdou podívat, většinou mají na navazujícím stupni studia početnější třídy a často horší vybavenost a prostředí, také často říkají, že by se rádi vrátili. A občas se dokonce bývalí žáci vracejí jako posily pedagogického sboru, což nás samozřejmě těší.

Chtěl byste říct něco na závěr?

Všem bych popřál krásné prožití vánočních svátků, aby si nejen naši zaměstnanci, žáci, ale i rodiče odpočinuli od shonu, vydechli a načerpali síly do druhého pololetí. Našim žákům mnoho studijních úspěchů a rodičům jen samé radosti z jejich ratolestí. Také věřím, že komunikace školy a rodičů bude probíhat bez problémů a budeme rozvíjet spolupráci i do budoucna.

Moc děkuji za příjemný rozhovor.

Michala Mathauserová

pondělí 19. prosince 2022

Fotbalový podzim

Skončila podzimní část fotbalového ročníku 2022/23 a tak se můžeme poohlédnout, jak si vedlo osm tlučenských mužstev po odehrání poloviny zápasů. Čísla hovoří jasně. Není to vůbec špatné, všechna družstva jsou v horních patrech tabulek.

Tady jsou pohledy trenérů na účinkování jednotlivých celků v soutěžích krajských („A“ mužstvo a dorost) a okresních (všechny ostatní mimo minipřípravky).

Minipřípravka – Tomáš Rada: V podzimní části jsme v předpřípravce pokračovali ve snaze rozvíjet u dětí hravou formou základní fotbalové dovednosti, a co je ještě důležitější, učit je lásce ke sportu obecně. Během tréninků jsme se snažili o to, aby děti co nejvíce pracovaly s míčem, byly neustále zapojené do akce a měly radost z pohybu. Vrcholem podzimu byla utkání proti Nýřanům a Košutce, která hodnotím jako velký úspěch, protože děti byly po celou dobu do hry zapálené, bylo vidět, jak je hra baví a snaží se už také používat dovednosti, které si osvojují při trénincích. Závěrem chci všechny děti (a rovněž jejich rodiče) za jejich přístup k tréninkům velmi pochválit.

Mladší přípravka – Petr Němec: Do nové sezony, tedy její podzimní části, jsme vstoupili s nově příchozími hráči z naší fotbalové školičky. Někteří kluci tak sváděli svá první fotbalová utkání, radovali se ze svých prvně vstřelených branek, vydařených kliček, akcí a fotbal se pro ně stal něčím více, než jen pouhým koníčkem. To samé platí i o starších hráčích naší přípravky, jejich přístup a to, jak fotbal vnímají, je neskutečné a nám trenérům to dělá obrovskou radost. Musíme kluky pochválit za hojnou účast na trénincích a za celou „fotbalovou práci“, kterou vykonávali po celou tuto půlsezonu. Vždyť se 138krát radovali ze vstřelení gólu a jsou na pomyslné první příčce v tabulce, neboť žádný ze soupeřů nám nedal více/stejně branek než my jemu. Děkujeme také rodičům za to, že kluky vedou ke sportu a též za jejich přístup a pomoc. Jsme prostě jeden tým a takhle nás to baví a dává energii do další práce.

Starší přípravka – Petr Kunst: Starší přípravka zažila úspěšnou podzimní část sezony. Hráči obměněného kádru byli na trénincích velmi poctiví, dobře pracovali a snažili se zdokonalovat své fotbalové dovednosti. V zápasech podávali skvělé výkony, kterým nechyběla bojovnost, ani fotbalová kvalita. Za vše hovoří i naše výsledky – 7 výher, 1 remíza a jen 1 prohra. Všichni hráči si zaslouží pochvalu a věřím, že naše výkony po zimní přípravě, v jarní části soutěže, porostou. Poděkování si samozřejmě zaslouží také rodiče, kteří své děti ve všech ohledech ve fotbalu podporují.

Mladší žáci – Jarda Řáha: Podzimní část okresního přeboru mladších žáků začal menší změnou, kdy se sloučily obě skupiny Plzeň-sever dohromady. To znamená, že se soutěž navýšila na 13 mužstev. Vstup do podzimní části se klukům vydařil, z 12 zápasů máme bilanci 9 výher a jen 3 prohry. Musím také vyzdvihnout kluky ze starší přípravky, kteří nám moc pomáhají. Samozřejmě také velké dík rodičům, kteří nás podporují.

Starší žáci – Milan Baum: Přestože máme u starších žáků nedostatek hráčů této věkové kategorie a pro zvládnutí odehrání všech zápasů musíme doplňovat kádr z řad mladších žáků, byly naše výsledky překvapivě dobré. Kluci se snaží a výsledkem je zatím 2. místo s minimálním odstupem na vedoucí celek soutěže. Pouze jedna porážka a jeden západ nerozhodný není špatná bilance. Největší překážkou pro nás zůstává velmi úzký kádr hráčů.

Dorost – Míra Vašák: Dorost ukončil podzimní část sezony 2022–23 na 5. místě. Získali jsme 16 bodů z 11 zápasů při celkovém skóre 51–41. Začátek sezony jsme měli výborný, bohužel během dalších zápasů nás provázela nevyrovnanost výkonů v jednotlivých utkáních. Hlavně nás mrzí domácí porážky s Městem Touškov a s mužstvem Kozolup/Všeruby, naopak velice pěkné utkání jsme odehráli v Mladoticích a v Mýtě.

„B“ mužstvo – Tomáš Kouřil: Skončila podzimní část soutěže a je čas na krátkou rekapitulaci u „B“ mužstva mužů hrající třetí třídu okresu Plzeň-sever. Do úvodu sezony jsme vstoupili úspěšně, když jsme po 4 odehraných kolech tabulku vedli. Následně přišly z naší strany slabší zápasy. Konec soutěže se nám podařilo zvládnout a přezimujeme na 5. příčce s minimální ztrátou na čelo tabulky. V „B“ mužstvu máme velkou rotaci hráčů, v tom bych viděl nestálé výsledky. Mimo kmenových hráčů začleňujeme do mužstva hráče dorostu a hráče „A“ mužstva, kteří postrádají herní praxi, popřípadě se rozehrávají po zranění. A v takto nastaveném trendu bychom chtěli pokračovat.

„A“ mužstvo – Michal Vašák: Do podzimní části jsme šli s vědomím, že jako nováčka nás nečeká nic lehkého. Ve skupině „A“ I. B třídy jsme nikoho neznali, tak bylo těžké odhadovat, jak se nám bude dařit. Chtěl bych kluky pochválit, že v celé podzimní části (snad jen kromě první poločasu doma proti Bělé) podávali kvalitní výkony, díky kterým přezimujeme na 4. místě tabulky. Určitě se dobře připravíme na jarní část a věřím, že se naše výkony budou divákům líbit. Tímto bych chtěl našim příznivcům poděkovat za podporu, kterou nám vyjadřovali. Na závěr bych chtěl všem hráčům, funkcionářům, sponzorům, ale i všem Tlučeňákům popřát krásné Vánoce a do nového roku pevné zdraví, pohodu a hodně radosti nejen s tlučenským fotbalem.

Oddíl se připojuje k poděkování a přání k Vánocům a novému roku, které vyjádřil Michal Vašák, a těšíme se na setkání s Vámi všemi na tlučenském stadionu při zápasech v roce 2023.

Jaroslav Netrval

Taneční klub Tlučná na Mistrovství světa WADF

Na podzim se v Tanečním klubu Tlučná událo hned několik akcí. Na konci října jsme se s dětmi zúčastnili soutěže Dance Cup Klatovy 2022. Potom nás čekala tradiční Halloweenská párty a dále jsme přijali nominaci na Mistrovství světa WADF, kam jsme se koncem listopadu s nadšením vydali.

Dance Cup Klatovy 2022

V letošním roce byla obnovena staronová pohárová soutěž v Klatovech, kterou jsme absolvovali naposledy v roce 2019. Byla na nějakou dobu přerušena kvůli covidu a letos se konala v novém kabátě. 1. ročník Dance Cup Klatovy navázal na původní soutěž Poslední tanec sezony. Jako obvykle ji hostil klatovský kulturní dům, kde bývá velmi přátelské prostředí a o to lépe a radostněji se nám tam vystupuje. Děti se pro změnu utkaly s jinými soupeři, než na jaké byly zvyklé z jarních soutěží. Odměnou jim byly bronzové medaile.

Halloweenská párty

Další akcí, kterou jsme pro děti připravili, byla tradiční Halloweenská párty, která připadla tentokrát na 1. listopad. Sešly se na všechny naše týmy v nápaditých kostýmech strašidel, zombie a nadpřirozených bytostí. Tančili jsme nejen na melodie o strašidlech, ale i na naše staré i nové skladby. Na závěr jsme rozdali všem našim tanečníkům sladkou odměnu uschovanou v kalíšku s duchem.


Vicemistři světa WADF 2022

Na sklonku listopadu se konalo čtyřdenní setkání nejlepších tanečních souborů Mistrovství světa WADF 2022. Mistrovství se zúčastnilo na 100 tanečních škol, z toho 37 českých. Přijeli zástupci skoro všech států Evropy a několik týmů z Asie a Afriky. Heslem letošního ročníku bylo: Všichni fandí všem“.

My jsme získali nominaci za úspěchy na Mistrovství Moravy a posléze na Mistrovství ČR. Spolu s dalšími jsme reprezentovali Českou republiku. Náš juniorský tým byl jediným zástupcem ze západních Čech. Organizace účasti byla velmi komplikovaná, do poslední chvíle jsme nevěděli, ve který den a čas přijde na řadu naše soutěžní vystoupení. A i tréninková příprava byla velmi ztížena. Vzhledem k tomu lze výkon dětí označit za excelentní.

Bylo to náročné, ale stálo to za to. Mistrovství jsme si užili. Panovala tam skvělá atmosféra, všichni sledovali úžasná vystoupení a povzbuzovali se navzájem. Děti si ze soutěže odvezly stříbrné medaile a určitě mnoho zážitků. Už jen se dostat na mistrovství světa je ohromný úspěch a je to i motivace pro příští taneční sezonu.

Na začátku sezony se nám ani v těch nejlepších snech nezdálo, že děti budou tak úspěšné a že pojedou na tu nejvyšší soutěž. Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci a dík patří i všem, kdo se na přípravě podíleli, především našemu realizačnímu týmu, rodičům, fandícím a dopravci.

Teď je před námi příprava na novu taneční sezonu 2023. Pro váhavé nabízíme: máte poslední možnost rozšířit naše řady a aktivně se zapojit do nových choreografií.

Rádi uvítáme nové tanečnice a tanečníky děti od 3 let až po dospěláky nebo se můžete stát našimi podporovateli, kterým bude odměnou radost a úsměv na tvářích našich dětí.

Pište na info@tktlucna.cz nebo volejte na 732 833 303.

Rozpis tréninků a bohatou fotogalerii naleznete na: www.tktlucna.cz

Těší se na Vás náš tým tanečních trenérů Jana, Maruš, Míša a Radek.

Na závěr bychom chtěli za Taneční klub Tlučná popřát všem tanečnicím a tanečníkům a samozřejmě i všem ostatním lidem šťastné a veselé Vánoce, hodně štěstí a hlavně zdraví. A to samé i po celý rok 2023.

Brzy na stančenou

Marie Zemanová

foto: Radovan Osoba

sobota 17. prosince 2022

Jak se nám daří ve školce

Po letních prázdninách jsme v naší školce opět přivítali nově příchozí děti. Vstup do mateřské školy je pro dítě velkou změnou. Musí si zvyknout jak na nové prostředí, tak i na nové paní učitelky, kamarády a ostatní personál mateřské školy. Některé děti se adaptovaly bez obtíží, jiné potřebovaly více času a prostoru k tomu, aby si na nový režim zvykly.

Za uplynulé tři měsíce jsme se zúčastnili mnoha akcí, které děti velmi zaujaly a my si je s nimi maximálně užili.

Začátkem školního roku školku navštívilo divadlo Letadlo s podzimní pohádkou V korunách stromů.

Taktéž v říjnu nás čekalo spoustu zajímavých akcí, na které se děti mohly těšit. Se svým vystoupením přijelo divadlo Múza s pohádkou Nezbedná víla, Culinka, která roztancovala a rozezpívala jak velké, tak i ty nejmenší, a nově si starší děti protáhly svá tělíčka jógou pod dohledem kvalifikované lektorky.

V listopadu jsme vyjeli na tradiční tematický výlet do Újezdu nade Mží, kde byl pro děti připravený program s názvem Barevný podzim. Děti tak měly možnost si vyzkoušet roli farmáře, zvířátka pochovat, nakrmit a pomazlit. Újezd nade Mží nás ani pro tentokrát nezklamal. Děti odjížděly domů plné dojmů a zážitků.


Rovněž v tomto období začal předškolákům plavecký výcvik v Plzni na Lochotíně, kde absolvují 10 plaveckých lekcí.

V mateřské škole se děti zúčastnily a zúčastní též třídních akcí, mezi které patří Halloween, Mikulášská nadílka, vánoční tvoření s rodiči a další. Ale o tom zase někdy příště.

Kolektiv MŠ Tlučná Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Za MŠ Tlučná Lucie Halamová a Pavla Záleská

Florbalová sezona 2022/23 je v plném proudu

S poprázdninovým nástupem do školních lavic se naši malí i velcí florbalisté s chutí pustili také do plného tréninkového tempa v podobě intenzivních tréninků. Plynule tak navázali na „zahřívací kolo“, které se odehrálo v rámci několikadenního florbalového soustředění na konci srpna.

Počátkem září do řad florbalových hráčů s radostí přivítali hojný počet malých začínajících sportovců, jejichž novým přítelem se takřka ze dne na den stala hůl se zahnutou čepelí v kombinaci s dutým plastovým míčkem. Věřme, že je jejich počáteční nadšení a radost ze hry brzy neopustí a stanou se tak stabilním článkem tohoto sportovního klubu.

Tito noví malí hráči měli možnost okusit atmosféru velkého turnaje v listopadu, kdy s nimi trenéři vyrazili do Plzně odehrát jejich první zápasy proti „skutečným“ soupeřům. A vedli si velmi dobře.

Během podzimu pořádalo vedení klubu na domácí půdě několik turnajů v kategorii elévové a mladší žáci. Turnajové dny jsou součástí programu regionálních soutěží Plzeňského kraje. O bezproblémový průběh turnajů se jako vždy postaral trenérský tým za asistence z řad hráčů z vyšších kategorií. K vytvoření příjemné atmosféry přispěla tradiční divácká kulisa tvořená zejména rodinnými příslušníky účinkujících sportovců. K vidění byly kvalitní výkony, hra podle striktních pravidel, avšak v radostném duchu fair play. Vítězem se tak stali v podstatě všichni zúčastnění.

Tyto kategorie však nebyly jediné, které v podzimním čase okusily ostré zápasové zápolení. Také mužská kategorie odehrála několik turnajových dnů, které jsou součástí Regionální ligy mužů, namátkou například v Klatovech nebo v plzeňské hale Area D.

Do konce letošního roku odehrají všechny kategorie ještě spoustu zápasů a budou tak moci plně využít natrénované dovednosti.

Všichni kluboví příslušníci – hráči i trenéři – přejí všem tlučenským občanům klidné prožití vánočních svátků, v novém roce 2023 pak pevné zdraví a ostatním klubům i sami sobě hodně sportovních úspěchů.

Lada Stachová, Vlasta Růžičková

foto: Miroslav Urban

čtvrtek 15. prosince 2022

Ve Sluníčku se stále něco děje

Vážení spoluobčané,

mám nesmírnou radost, že Vám i tento rok mohu poděkovat za Vaši vřelou přízeň, nadšení, účast a povzbuzení v roce 2022. Přestože pro nás všechny nebyl rokem nejradostnějším, i tak jsme toho společně mohli mnoho v obci zažít, vzájemně se potkávat a sdílet spolu hezký čas.

Tento rok jsme se mohli společně potkat na mnoha a mnoha akcích, a tak mi dovolte pozvat Vás na akce, které se chystají tuto zimu.

Už od prvního adventního týdne si můžete v parku v centru Tlučné projít VÁNOČNÍ CESTU a pokud nám pošlete na email (veraburianova@slunickotlucna.cz nebo FB) fotku, můžete si u nás ve Sluníčku vyzvednout takový malý adventní dáreček. V neděli 11. prosince pořádáme také Živý Betlém v parku Krimich. Na začátku příštího roku Vás zveme na MASOPUSTNÍ STEZKU a KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ, a to 14. února od 15:00 hodin ve Sluníčku. Na jaře se pak jistě můžete těšit na již tradiční Velikonoční lov vajíček a další oblíbené akce pro rodiny s dětmi, termíny jarních akcí Vám dáme s předstihem vědět prostřednictvím našeho webu, zpravodaje a nástěnek v obci.

V neposlední řadě Vás chci, milí spoluobčané, srdečně pozvat k nahlédnutí do vypsaných kurzů a kroužků na druhé pololetí školního roku, aktuální seznam kurzů pak najdete v druhé polovině ledna taktéž na webu: www.slunickotlucna.cz.

Jistě Vám také neuniklo, že jsme v tomto školním roce zahájili denní hlídání – DĚTSKÝ KLUBÍK SLUNÍČKO pro děti od 2 let, a to každý den kromě víkendů od 7:00 do 15:00. Pro děti je připravený podnětný, kreativní a rozvíjející program. I ke klubíku najdete podrobnější informace a kontakty u nás na webu.

Závěrem bych Vám ráda z celého srdce popřála klidné a láskou provoněné vánoční svátky a adventní čas.

S láskou a úctou za celý tým YMCA Plzeň – Sluníčko Tlučná Věra Burianová

foto: Gabriela Třísková

Žáci tlučenské základní školy se v 1. pololetí nenudili

První třídy se účastnily akce Bezpečný pes, kde se děti praktickými ukázkami učily, jak se chovat při setkání s cizím psem. S bezpečností souvisela i návštěva M- Klubu s programem Na červenou stát. Při ní si prvňáčci osvojili pravidla bezpečné cesty do školy.

M-Klub si pro tuto věkovou kategorii připravil pohádku O polepšeném čertovi. Tematicky pokračovaly třídy nižšího stupně ve dnech 1.5. prosince netradičním učením s čertovsky těžkými úkoly během už tradiční Čertí školy.

Třetí a čtvrté třídy se v září účastnily školy v přírodě v Železné Rudě, páté třídy navštívily dopravní hřiště v Kralovicích.

Naše škola se během října zapojila do Logické olympiády, v které se velmi pěkně umístila Anežka Tomanová z 2. tř., ve starší kategorii pak Šimon Osoba (4. tř.), který postoupil do krajského kola.

V listopadu proběhla celostátní soutěž Bobřík informatiky, ve které se soutěžilo v kategoriích Mini (4. a 5. tř.), Benjamin (6. a 7. tř.) a Kadet (8. a 9. tř.). V kategorii Mini jsme měli 24 úspěšných řešitelů, z toho dvě dvojice získaly plný počet bodů.

Pro žáky 8. a 9. ročníků byla na naší škole na začátku října uspořádána přednáška o Černobylu.

V polovině října pak obě osmé třídy vyrazily na Střední školu informatiky a finančních služeb, kde je současní studenti seznámili s možnostmi studia, jednotlivými studijními obory i mimoškolními aktivitami a provedli je po škole. Naši žáci se prakticky na den stali studenty této střední školy a vyzkoušeli si, jak takový den středoškolského studenta vypadá.

Zástupci Střední průmyslové školy dopravní navštívili deváté ročníky a seznámili naše nejstarší žáky s možnostmi studia po základní škole.

Od října probíhají na škole pro žáky 9. ročníků bezplatné kurzy přípravy z českého jazyka a matematiky na přijímací zkoušky, které bude většina žáků devátých ročníků skládat v polovině dubna příštího roku.

31. října měly obě páté třídy projektový den na téma Halloween, kdy se hravou formou seznamovaly s tímto svátkem, jeho původem a zvyky.

Vybraní nadaní žáci 9. tříd se účastnili odborných workshopů na Západočeské univerzitě v Plzni. Měli možnost si vybrat zaměření na chemii, fyziku, přírodopis nebo zeměpis.

V listopadu navštívily páté třídy skvrňanský M- Klub a zhlédly program k Pověstem o Olympu.

Konec listopadu se nesl v duchu poznávání a objevování, kdy do prostor tlučenské tělocvičny zavítalo mobilní planetárium.

Vybraní žáci z 6. a vyšších ročníků reprezentovali naši školu ve florbalu, ti mladší pak dokonce postoupili do krajského kola.

Na konci listopadu navštívil naši školu pan fotograf Vavruška, který zájemcům udělal fotografie ve vánočním ladění, aby děti měly dárky pro své blízké, především pak pro prarodiče.

1. prosince vyjelo téměř 150 žáků naší školy do pražského divadla Na Fidlovačce na předvánoční divadelní představení pro celou rodinu s názvem Betlém hledá superstar.

Na začátku prosince se vybraní žáci 8. a 9. ročníků účastnili školního kola Olympiády v českém jazyce, dva nejlepší postoupí do okresního kola.

Páté třídy vyráží v druhém prosincovém týdnu do Plzně na radnici, aby se dozvěděly v rámci programu Vánoce v EU, jak se tyto svátky slaví v dalších evropských zemích.

Starší žáci se ještě mohou v polovině prosince těšit na předvánoční návštěvu vánočních trhů v německém Norimberku a kulturní procházku městem, kterou spoluutváří svými příspěvky.

V ten samý den vyjedou 3.5. třídy do plzeňské Lokomotivy na sportovní a zábavné dopoledne plné soutěží.

17. 12. se bude konat Vánoční jarmark, na který se hudebně ladí vybraní žáci, aby nás potěšili tóny tradičních vánočních koled a doufám, že i letos nám vyjde předvánoční návštěva Obecní knihovny v Tlučné, která má u starších žáků pokaždé velký úspěch.

Před Vánoci nás ještě všechny čeká oblíbená vánoční besídka. Pro ty nejmladší připravují program se soutěžemi, vařením čaje a vzájemným ochutnáváním si vánočního cukroví paní učitelky, asistentky a asistenti, ti starší si pak většinou sestavují poslední školní den kalendářního roku sami a vyplní ho deskovými hrami, promítáním filmu a připravením si něčeho dobrého k jídlu. V žádné třídě ale nesmí chybět oblíbená nadílka a vzájemná výměna dárečků pro radost.

I letos vyráží celá škola do předvánočního kina, tentokrát se žáci nižších tříd mohou těšit na promítání filmu Princ Mamánek, starší pak zhlédnou snímek Avatar.

Za celou naši základní školu bych Vám všem ráda popřála klidné a pohodové vánoční svátky bez stresu, starostí a v přítomnosti těch, které máte rádi. Do nového roku pak hlavně hodně zdraví.

Martina Matějková

Taneční kroužek v nové sezoně

Naposledy jsme čtenáře zpravodaje informovali o báječném letním soustředění, ze kterého jsme se vraceli na konci srpna.

Přišel konec prázdnin a nastal školní rok, a to pro nás znamená nový start.

V září jsme se všichni sešli a začali novou taneční sezonu 2022/2023. Náš taneční kroužek se rozrostl o plno nových dětí. V letošní sezoně opět trénujeme ve třech věkových kategoriích dětí ve věkovém rozmezí 4–16 let. Tréninky máme 3x v týdnu dle věk. kategorií.

Nejmenší tanečnice a tanečník z kat. MINI jsou úplní začátečníci a trénují jednoduché kroky tanečků pódiových skladeb. Na známé dětské písničky tvoříme choreografii s názvem Zoubky. Další choreografie už zkušenějších dětí, kde máme 33 děvčat a 3 chlapce, se bude jmenovat Rebelové. Nejstarší děvčata a chlapci si sestavu z velké části vymýšlejí a trénují sami. Sestavička s názvem BLACK MIRROR bude plná street dance.Se všemi úspěšnými skladbami Hastrmanské dovádění, Návštěva v pravěku a Sešli jsme se v parku ze sezony 2021–2022 jsme byli pozváni reprezentovat TJ Tlučná na Plzeňskou krajskou přehlídku, která se konala 13. 11. 2022 v Plzni. Pořádala ji Česká asociace Sport pro všechny k výročí 30 let trvání. Logo oslav vyjadřuje, že už 30 let táhneme za jeden provaz. Velkou tradicí v programu činnosti ASPV je právě tvorba pohybových skladeb, které s našimi svěřenci připravujeme nejen na soutěže, ale právě k příležitosti přehlídek a tělovýchovných akademií.

Pro děti plánujeme jako každý rok návštěvu Mikuláše s čerty, která se uskuteční 7. prosince. Další akce nejen pro děti bude Vánoční maškarní show. Na této tradiční akci 17. 12. děti předvedou rodičům, co se letos naučily. Tato akce je vždy spojena s maškarním bálem a téma letošních masek je povolání. Už teď se moc těšíme, jaké masky si děti připraví. Masky budou vyhodnoceny a odměněny. No a hlavně přijde i Ježíšek, který jistě pod stromečkem nechá dětem nějaký dáreček.

Jak vše dopadlo, napíšeme příště.

Taneční kroužek přeje všem Tlučeňákům krásné a pohodové Vánoce a lepší rok 2023.

Trenérky TK TJ Tlučná Miluš, Péťa, Daniela, Martina

středa 14. prosince 2022

Navštivte Kutnou Horu

Celostátní setkání hornických měst a obcí se ve dnech 23.–25. 9. 2022 uskutečnilo v královském horním městě Kutné Hoře. Náš spolek reprezentovalo osm členů. Ubytování jsme si zajistili blízko konání oslav, protože město je v kopcovitém terénu a my už na nějaké dlouhé přechody nejsme. První den večer se konalo slavnostní přijetí představiteli města v reprezentačním centru. Druhý den brzy ráno proběhlo přijetí primátorem města na radnici a pak rychlý přesun na dopolední mši. Ta se konala v chrámu svaté Barbory a byla zaměřena pro horníky. Po mši jsme se seřadili do průvodu dle propozic organizátorů a vyrazili za zvuků tří kapel do ulic města. Na chodnících postávala spousta domorodců, ale i návštěvníků. Průvod končil v Breüerových sadech, kde bylo připraveno pohoštění, občerstvení a kulturní program až do večera. Před začátkem hudebních produkcí jsme vyslechli zdravice představitelů kulturních organizací a politických představitelů, na závěr této části byly praporečníkům na jejich prapory připnuty vzpomínkové stuhy na toto setkání. Posledním bodem hornické parády bylo předání praporu a kahanu městu Ostrava, kde bude tato vrcholná akce horníků a hutníků příští rok. Celá akce skončila ve večerních hodinách, neskončila ale pro všechny, my jsme byli pozváni na slavnostní večeři a ostatní se rozprchli po městě, kde se na několika náměstích konaly oslavy sv. Václava. Domů se naše skupina rozjela v neděli dopoledne. Do Kutné Hory si zajeďte, ale ne na jeden den, to je málo.


Antonín Cubera

foto: Antonín Cubera

Senioři nezaháleli

Pobyt v Lázních Mšené

Ani letos nezapomněl náš svaz SPCCH Tlučná na rekondiční týden a pro členy přichystal od 4. do 9. září 2022 pobyt v Lázních Mšené ve Ville Blaník. Ještě než jsme dorazili na místo, zastavili jsme se na hradu Okoř. Tato nádherná zřícenina je od roku 1965 chráněna jako kulturní památka.


V lázních nás uvítalo krásné počasí a pěkný pohled byl i na lázeňské budovy, které jsou ze všech stran obklopeny rozlehlým parkem. Týden plynul ve znamení různých sportovních, společenských a kulturních aktivit. Samozřejmě nechyběly procedury, při kterých jsme si alespoň na chvilku odpočinuli od každodenního shonu a stresu. A nezapomněli jsme ani na výlety. Zmíním raně barokní zámek Libochovice, kde se narodil J. E. Purkyně a natáčel se zde seriál Malý pitaval z velkého města nebo film Princ a já.


Další náš výlet byl na vodní hrad Budyně nad Ohří, který prý v minulosti hostil významné umělce a vědce, mimo jiné tady pobýval i Tycho de Brahe. K vidění je tu i historická laboratoř alchymisty.

K příjemně strávenému lázeňskému pobytu přispěl i program pro volný čas, který lázně připravují pro všechny klienty. My jsme si vybrali vyprávění s videoprojekcí na téma historie lázní, které přednášela Mgr. Stanislava Vandová.


Před snídaní nás každý den „probudila“ Jaryna Faitová, která měla vždy připravený půlhodinový tělocvik. A nezapomínala na nás ani během dne, protože s sebou přivezla různé společenské i sportovní hry, které jsme si rádi zahráli.


A kam jsme se chodili stravovat? Do jediné restaurační budovy v samotném centru lázeňského areálu, do Pavillonu Dvorana – krásné secesní stavby z roku 1905 od proslulého českého architekta Jana Letzela.


Týden uplynul jako voda a my jsme se chystali na návrat domů. Nechybělo ještě krásné poděkování do knihy hostů, které napsala pí. Jana Lišková, a nasedli jsme do autobusu. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Lidicích, kde je zřízen památník nevinným obětem 2. světové války s muzeem připomínajícím tuto tragédii. Procházka celým areálem v nás zanechala silný dojem, zvláště pohled na Pomník dětským obětem války. Ještě jsme si prohlédli růžový sad a poté jsme toto pietní místo opustili.


Před odjezdem jsme ještě zašli na oběd do místní restaurace Lidická Galerie a v odpoledních hodinách vyrazili k domovu.


foto: Jaromír Novák (společná), Emilie Loužková


Výlet do chrámu sv. Víta

SPCCH Tlučná uspořádal 20. 9. 2022 pro členy poslední jednodenní výlet v tomto roce. Tentokrát jsme navštívili Prahu a hlavní cíl byla Katedrála svatého Víta na Hradčanech. Tento skvost se nachází v areálu Pražského hradu a její věže jsou symbolem našeho hlavního města Prahy.


Naši komentovanou prohlídku bych uvedla textem písně od Václava Neckáře: „Chrám svatého Víta je gotiky chlouba a já vás tu vítám a půjdeme dál...“ Dechberoucí jsou v první chvíli rozměry katedrály – hlavní loď má délku 124 m a šířku 60 m, výšku pak 33 m, ale dozvěděli jsme se i rozměry a váhu 7 chrámových zvonů. Největší z nich, Zikmund, pochází ze 16. století a se svou vahou 17 tun  je to největší zvon u nás. Při zvonění musí ručně rozeznít zvon 4 lidé. Mistrovským dílem jsou i barevná skleněná okna od Alfonse Muchy a Maxe Švabinského. V jedné z komnat svatováclavské kaple jsou za dveřmi se sedmi zámky uchovávány korunovační klenoty českých králů. Prohlédli jsme si i Vladislavský sál, který je největším slavnostním prostorem středověké části Pražského hradu. Je využíván hlavně pro reprezentační shromáždění o státních svátcích nebo slavnostní zasedání Parlamentu. Nelze popsat všechny informace, které jsme se dozvěděli nebo viděli, takže ještě v krátkosti –bazilika sv. Jiří, překrásně upravené zahrady, pěkný pohled byl i na výměnu hradní stráže... Samozřejmě nesmím zapomenout ani na Zlatou uličku, úzká to ulička s malými barevnými domky, která se nachází na východním konci Pražského hradu mezi Bílou věží a Daliborkou. Obdivovali jsme např. Dům ranhojičky, krejčové, bylinkářky a samozřejmě i zlatnickou dílnu. V odpoledních hodinách jsme nasedli do autobusu a ještě než jsme dorazili domů, zastavili jsme se v Podbrdské restauraci v Mýtě u Rokycan. Tam na nás již čekalo předem objednané jídlo, nechybělo ani pivečko či kávička a po krátkém posezení nás čekala cesta zpět.foto: Emilie Loužková

A ještě něco navíc

V krátkosti se zmíním o našich dalších činnostech, které jsme již absolvovali. Ze sportovních aktivit tradičně petang a šipky, za kulturou jsme se vydali do Divadla Pluto v Plzni na komedii Blbec k večeři. Poslední akce v tomto roce byla, opět velmi pěkně připravená, přednáška pana Ing. Miroslava Kroupy na téma Spojené arabské emiráty a EXPO 2020 (2021) v Dubaji s podtitulem informace pro všechny, kteří se zajímají o krásné zážitky a cestování. A závěr, v tomto roce vše a těšme se na r. 2023.

Emilie Loužková 

pátek 25. listopadu 2022

Soutěž místní knihovny

  
 
Nepřehlédli jste soutěž, kterou opět vyhlásila místní knihovna?

Milí čtenáři,
chcete si nový rok zpříjemnit novou knihou podle vlastního výběru? Soutěžte s námi! 
 
V odkazu najdete soutěžní otázku, pravidla a kontakt, kam zasílat správné odpovědi.
 
P.S. Na fotografii jsou ukryty tři nápovědy.