čtvrtek 15. prosince 2022

Žáci tlučenské základní školy se v 1. pololetí nenudili

První třídy se účastnily akce Bezpečný pes, kde se děti praktickými ukázkami učily, jak se chovat při setkání s cizím psem. S bezpečností souvisela i návštěva M- Klubu s programem Na červenou stát. Při ní si prvňáčci osvojili pravidla bezpečné cesty do školy.

M-Klub si pro tuto věkovou kategorii připravil pohádku O polepšeném čertovi. Tematicky pokračovaly třídy nižšího stupně ve dnech 1.5. prosince netradičním učením s čertovsky těžkými úkoly během už tradiční Čertí školy.

Třetí a čtvrté třídy se v září účastnily školy v přírodě v Železné Rudě, páté třídy navštívily dopravní hřiště v Kralovicích.

Naše škola se během října zapojila do Logické olympiády, v které se velmi pěkně umístila Anežka Tomanová z 2. tř., ve starší kategorii pak Šimon Osoba (4. tř.), který postoupil do krajského kola.

V listopadu proběhla celostátní soutěž Bobřík informatiky, ve které se soutěžilo v kategoriích Mini (4. a 5. tř.), Benjamin (6. a 7. tř.) a Kadet (8. a 9. tř.). V kategorii Mini jsme měli 24 úspěšných řešitelů, z toho dvě dvojice získaly plný počet bodů.

Pro žáky 8. a 9. ročníků byla na naší škole na začátku října uspořádána přednáška o Černobylu.

V polovině října pak obě osmé třídy vyrazily na Střední školu informatiky a finančních služeb, kde je současní studenti seznámili s možnostmi studia, jednotlivými studijními obory i mimoškolními aktivitami a provedli je po škole. Naši žáci se prakticky na den stali studenty této střední školy a vyzkoušeli si, jak takový den středoškolského studenta vypadá.

Zástupci Střední průmyslové školy dopravní navštívili deváté ročníky a seznámili naše nejstarší žáky s možnostmi studia po základní škole.

Od října probíhají na škole pro žáky 9. ročníků bezplatné kurzy přípravy z českého jazyka a matematiky na přijímací zkoušky, které bude většina žáků devátých ročníků skládat v polovině dubna příštího roku.

31. října měly obě páté třídy projektový den na téma Halloween, kdy se hravou formou seznamovaly s tímto svátkem, jeho původem a zvyky.

Vybraní nadaní žáci 9. tříd se účastnili odborných workshopů na Západočeské univerzitě v Plzni. Měli možnost si vybrat zaměření na chemii, fyziku, přírodopis nebo zeměpis.

V listopadu navštívily páté třídy skvrňanský M- Klub a zhlédly program k Pověstem o Olympu.

Konec listopadu se nesl v duchu poznávání a objevování, kdy do prostor tlučenské tělocvičny zavítalo mobilní planetárium.

Vybraní žáci z 6. a vyšších ročníků reprezentovali naši školu ve florbalu, ti mladší pak dokonce postoupili do krajského kola.

Na konci listopadu navštívil naši školu pan fotograf Vavruška, který zájemcům udělal fotografie ve vánočním ladění, aby děti měly dárky pro své blízké, především pak pro prarodiče.

1. prosince vyjelo téměř 150 žáků naší školy do pražského divadla Na Fidlovačce na předvánoční divadelní představení pro celou rodinu s názvem Betlém hledá superstar.

Na začátku prosince se vybraní žáci 8. a 9. ročníků účastnili školního kola Olympiády v českém jazyce, dva nejlepší postoupí do okresního kola.

Páté třídy vyráží v druhém prosincovém týdnu do Plzně na radnici, aby se dozvěděly v rámci programu Vánoce v EU, jak se tyto svátky slaví v dalších evropských zemích.

Starší žáci se ještě mohou v polovině prosince těšit na předvánoční návštěvu vánočních trhů v německém Norimberku a kulturní procházku městem, kterou spoluutváří svými příspěvky.

V ten samý den vyjedou 3.5. třídy do plzeňské Lokomotivy na sportovní a zábavné dopoledne plné soutěží.

17. 12. se bude konat Vánoční jarmark, na který se hudebně ladí vybraní žáci, aby nás potěšili tóny tradičních vánočních koled a doufám, že i letos nám vyjde předvánoční návštěva Obecní knihovny v Tlučné, která má u starších žáků pokaždé velký úspěch.

Před Vánoci nás ještě všechny čeká oblíbená vánoční besídka. Pro ty nejmladší připravují program se soutěžemi, vařením čaje a vzájemným ochutnáváním si vánočního cukroví paní učitelky, asistentky a asistenti, ti starší si pak většinou sestavují poslední školní den kalendářního roku sami a vyplní ho deskovými hrami, promítáním filmu a připravením si něčeho dobrého k jídlu. V žádné třídě ale nesmí chybět oblíbená nadílka a vzájemná výměna dárečků pro radost.

I letos vyráží celá škola do předvánočního kina, tentokrát se žáci nižších tříd mohou těšit na promítání filmu Princ Mamánek, starší pak zhlédnou snímek Avatar.

Za celou naši základní školu bych Vám všem ráda popřála klidné a pohodové vánoční svátky bez stresu, starostí a v přítomnosti těch, které máte rádi. Do nového roku pak hlavně hodně zdraví.

Martina Matějková

Žádné komentáře: