středa 26. září 2018

Start florbalové sezonyFlorbalový klub Tlučná zahájil svoji 13. sezonu tradičním soustředěním ve sportovním areálu na Přimdě. Tato příprava na začátku sezony je pro hráče velmi důležitá a vyplatí se. Po dobu pobytu trénujeme v hale, na venkovním hřišti i v přírodě. Nechybí ani regenerace, teoretická příprava a volnočasové aktivity. Hráči jsou na start sezony dobře připraveni.

Hned druhý víkend v září, přesněji 9. 9. 2018, se konal první turnaj letošní sezony, tradiční Starosta Cup. Tlučná měla svoje zastoupení v kategoriích mladší žáci a starší žáci. Hrálo se systémem 5+1 na velkém hřišti. Starší žáci trochu doplatili na nízký počet hráčů, přesto i v devíti hráčích odehráli slušné zápasy a soupeřům nedali nic zadarmo.

Mladší žáci měli poprvé příležitost zahrát si „velký florbal“, a hned přišel významný úspěch – vybojovali 3. místo a domů si odnášeli první pohár sezony.

Další turnajové dny na sebe nenechají dlouho čekat, říjen je nabitý pro všechny kategorie.

Máte-li chuť a čas, přijďte naše mladé florbalisty podpořit, v Tlučné hrajeme 7. 10. 2018 mladší žáci a 20. 10. přípravka.

Děkujeme, že nás sledujete:
www.florbal-tlucna.cz
Facebook FbC Crocodiles Tlučná


Vlasta Růžičková

pondělí 24. září 2018

HHS ZUD v SokolověV Sokolově se ve dnech 7. – 9. 9. 2018 konalo setkání hornických a hutnických měst a obcí pod patronací města Sokolov a Sokolovské uhelné. Za náš Hornicko historický spolek ZUD se této akce zúčastnilo přes 30 členů, z toho 14 krojovaných Tlučeňáků. Během dvou dnů jsme měli možnost navštívit spoustu výstav a akcí zaměřených na dobývání uhlí v sokolovském revíru. Na náměstích probíhaly též kulturní akce až do pozdních nočních hodin. Společné setkání bylo zakončeno ohňostrojem. Příští setkání bude v horním městě Jihlavě.

Marie Cuberová

neděle 23. září 2018

Hasiči ocenili zastupitele obce


Na zasedání zastupitelstva 3. září 2018 velitel hasičů p. Jan Čermák se svým zástupcem p. Miloslavem Špachmannem ocenili předáním pamětních listů starostu obce p. Stanislava Volfa (pro nemoc nebyl přítomen), místostarostu obce p. Jana Opla a bývalého místostarostu obce p. Václava Vítka za významnou spolupráci a pomoc sboru dobrovolných hasičů Tlučná.

Pavel Špirk

pondělí 17. září 2018

Memoriál R. Homolky a L. Filipa


V sobotu 1. 9. 2018 se konal 6. ročník Memoriálu R. Homolky a L. Filipa v netradičním požárním útoku družstev mužů a žen. 

Letošního klání se zúčastnila dvě družstva žen – SDH Tlučná a SDH Zbůch a tři družstva mužů – SDH Tlučná, SDH Zbůch a družstvo složené z členů Hasičského záchranného sboru požární stanice Nýřany. 

Počasí nám ten den vůbec nepřálo, přesto se žádný sbor nevzdal a všechny pokusy byly úspěšně splněny. Naši muži vybojovali prvenství a ani ženy se nedaly zahanbit a také obsadily první místo. 

Po ukončení útoku následovala tajná disciplína. Členové družstva po jednom prolezli rourou a do opodál ležícího trámu zatloukali hřebík. „Teda lidičky, nevěřili byste, jaká je to fuška rovně zatlouct jeden vobyčejnej hřebík do fošny. Naše mančafty už o tom ví svý!!“ 

Tajnou disciplínu vyhrál „mix“ členů HZS Nýřany. 

Všem soutěžícím, rozhodčím i divákům děkujeme za účast. 

Marcela Špachmannová

foto: Petr Špachmann ml.

neděle 16. září 2018

Letní sportovní soustředění Tanečního kroužku TJ Tlučná


Děvčata z tanečního kroužku společně s Tanečním klubem a s florbalovým oddílem se už po osmé vydala na letní soustředění, letos opět na Přimdu. Srpnovým soustředěním jsme otevřeli sezonu 2018-2019.

Pět dní jsme si užili nejen trénováním nové taneční choreografie, ale měli jsme zařazené i posilovací, protahovací a zpevňovací cvičení, vytrvalostní trénink na trampolínách, baletní a gymnastickou průpravu na podlaze tatami. Také jsme si užili vycházky po okolí, krásná byla procházka na zříceninu hradu Přimda, vyšlápli jsme si i sjezdovku. Relax a uvolnění svalů v místním bazénu jsem nejvíce ocenila já. Starší děvčata se společně s florbalisty zúčastnila biatlonu, kde si zaběhala podle mapy, zastřílela vzduchovkou, nerfkou, házela granátem … Kromě tanečních a sportovních akcí jsme měli i noční hru odvahy, která letos byla i se strašidelným vlkodlakem. Děvčatům se noční hra tak líbila, že jsme musely jít druhý den večer na zříceninu znovu, počkat až bude tma a dolů jsme scházely jen se světly baterek. Za perfektně připravenou noční hru a biatlon děkujeme trenérům florbalu.

Děvčata, Simča, Mája i já jsme si celé soustředění moc užily, ani domů se nám nechtělo, ale nedalo se nic dělat, bylo tu úterý – den odjezdu. Balení, uklízení a vyhodnocení soutěží družstev, kde všechny děti dostaly ceny za dosažené výsledky.

A domů 😊
Miluše Petráková


čtvrtek 13. září 2018

Léto u Tlučeňáků z HHS ZUD


14. 7. 2018 konali kolegové z hornického spolku Planá hornické odpoledne. Program započal početný průvod krojovaných horníků z nejbližšího okolí, ale i z Německa. Průvod byl ukončen u Šlikovy štoly, kde je i pěkné muzeum hornických tradic. K tanci a poslechu hrála Nýřaňanka. Z Tlučné se zúčastnilo 14 krojovaných havířů a pracovníků z úpravny uhlí.

V obci Měděnec jsme se zúčastnili Měděneckého krušení, které probíhalo ve dnech 21. – 22. 7. 2018. Během dvou dnů bylo možno zhlédnout plno historických atrakcí souvisejících s dobýváním rudy v této oblasti, ale i ukázky práce hasičů či policie. Akce se zúčastnily desítky krojovaných havířů. Akce byla zakončena večerní estrádou mosteckého hornického spolku. Za hornický spolek ZUD se akce zúčastnilo 6 Tlučeňáků v hornických krojích.

Marie Cuberová

úterý 11. září 2018

Jaké bylo léto u hasičů?


LÍNĚ
23. června 2018 náš kolektiv na Memoriálu Davida Mikešky v Líních reprezentovalo družstvo starších dětí. Soutěžilo se v netradičním požárním útoku. Šesti- a sedmičlenná družstva musela ještě před nastříkáním terčů spojit hadicové vedení skrz tunel a pod kolejištěm. Naše družstvo obsadilo 1. místo.

TÁBOR OBOŘICE
Letošní tábor uspořádali naši mladí hasiči spolu s mladými hasiči z Ledec. Během společného týdne (21.–28. července 2018) si děti na táboře, nedaleko Obory, užívaly her v lese i v táboře, koupání, táborové ohně i spaní pod širým nebem. V rámci táborové hry Kdo přežije? si také zahrály na robinsony. Navštívil je také sokolník a mluvčí z plzeňské ZOO. Před odjezdem domů si ještě rozdělily poklad a už se těší na příští rok.

LOCHOUSICE
11. srpna 2018 se mužské družstvo a doprovod tvořený členy našeho sboru vydaly do Lochousic na soutěž s historickou koněspřežnou ruční stříkačkou. Letošní ročník této soutěže byl ozvláštněn tajnou disciplínou. Čtyři členové družstva museli nejprve projít trať na společných lyžích a další dva soutěžící mezitím spojili hadicové vedení od koněspřežné stříkačky až k terči a zašpuntovali nádrž stříkačky. Následně družstvo muselo naplnit tuto nádrž vodou z kádě pomocí děravých věder. Poté, co hladina v nádrži dosáhla určené úrovně, nezbývalo nic než jen pumpovat a naplnit terč. Naše družstvo obsadilo 3. místo.

Jitka Holá

foto: Václav Loužek (Líně, tábor), Marcela Špachmannová (Lochousice)

neděle 9. září 2018

Taneční klub Tlučná na soustředění na Přimdě


Taneční klub zahájil sezonu 2018/2019 v rekreačním středisku Přimda, kam děti spolu s florbalo-vým klubem a Tanečním kroužkem odjíždí každý rok, aby se po prázdninách dostaly zpět do formy.

Odjížděli jsme v pátek 24. 8. 2018, počasí bylo deštivé a na Přimdě nás čekal mlžný opar. V sobotu také ještě pršelo, ale v neděli se počasí umoudřilo a do konce soustředění bylo krásně.

Hned od sobotního rána děti tančily. Většinu času jsme věnovali pohybové průpravě, základům baletu, posilování a přípravě nové taneční skladby. Tréninky jsme měli 5x denně, proložené nejrůznějšími hrami. Děti si zkusily zahrát třeba kulečník, šipky a stolní fotbálek. Neděle byla napůl taneční a napůl relaxační. Kromě tancování jsme si udělali výlet na zříceninu hradu Přimda, zaplavali si v bazénu a splnili bobříka odvahy, kterého připravili trenéři z florbalu. Ve strašidelném lese byly příšery se zelenýma očima, houkala sova a nechyběl ani vlkodlak. V pondělí jsme si navíc vyzkoušeli trénink na trampolínách. V úterý nás čekalo opakování sestaviček, které jsme se naučili, balení a těšení se domů. Před odjezdem děti dostaly odměny za soutěžní klání, které probíhalo mezi jednotlivými družstvy během celého soustředění. Každý si odnesl nějakou cenu. A hurá domů.


Bohatou fotogalerii si můžete prohlédnout na: www.tktlucna.cz

Marie Zemanová

pátek 7. září 2018

Úspěch Tlučné ve Vesnici roku Plzeňského kraje 2018V sobotu 28. července proběhlo v obci Kamenný Újezd nedaleko Rokycan vyhlášení Vesnice roku Plzeňského kraje pro rok 2018. Hostitelem této slavnostní události byla vítězná obec a kromě jejích zástupců, představitelů kraje a členů hodnotitelské komise zde nechyběli ani představitelé dalších zúčastněných obcí.
Samotnému vyhlášení předcházelo pečlivé prostudování podkladů z přihlášek a také návštěva hodnotitelské komise ve všech 23 přihlášených obcích. Každá z obcí se snažila ukázat to nejlepší, a tak úloha členů komise jistě nebyla jednoduchá.
Kromě Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole soutěže byla zúčast-něným obcím předána také dílčí ocenění – stuhy za jednotlivé oblasti, kterým se obce věnují. A právě v jedné z těchto kategorií se naší obci zadařilo a získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Cenu za obec převzal místostarosta Jan Opl v doprovodu neuvolněného místo-starosty Pavla Lišky a také bývalého místostarosty a člena rady obce Václava Vítka.
Komise v Tlučné ocenila zejména proměnu prostředí bývalé hornické obce, opravu památek, fungující spolky, péči o zeleň prováděnou zaměstnanci obce, revitalizaci odvalu po těžbě a také budování nového lesoparku.
Tento významný úspěch v krajském kole naší obci, kromě ocenění za dlouhodobou práci a také šeku na 30 000 Kč, přináší také nové finanční možnosti. Držitelé Zelené stuhy mají nárok na dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 400 000 Kč (tato dotace může být až 100 % uznatelných celkových nákladů) a také možnost žádat o dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši do 300 000 Kč, z něhož by jinak obec finance získat nemohla, protože je určen pro obce do 2 500 obyvatel.
Účast v soutěži byla pro obec určitě přínosná – přinesla možnost ohlédnout se a zhodnotit, jak výrazně se naše obec v průběhu let změnila, a také inspiraci pro další zlepšování v jednotlivých oblastech.
Kompletní přehled výsledků najdete zde.
Michala Mathauserová

foto: Vesnice roku

středa 5. září 2018

Oslavy 30. 6. 2018


V sobotu 30. června po poledni proběhlo slavnostní zahájení oslav věnovaných 100. výročí založení republiky spojených s oslavami 110 let tělovýchovy v Tlučné, dětským dnem a poutí.

Na úvod nechybělo několik slov starosty Stanislava Volfa k založení republiky, která doplnil místostarosta Jan Opl o dobové zmínky z tlučenské kroniky. Následovalo vystoupení žáků ZŠ s MŠ Tlučná a s několika sestavami se představily děti z Tanečního kroužku TJ Tlučná a také gymnastického oddílu.

Krásné slunečné počasí o chvíli později dovolilo předvést se také několika parašutistům, kteří za hlasitého potlesku zkušeně dopadli do středu hřiště. Tady se následně rozeběhly disciplíny, které si pro děti připravily místní spolky. Za získané lístečky si pak soutěžící mohli na střídačce vybrat některou z připravených cen nebo volný vstup na jednu z pouťových atrakcí.

Ani ti, kteří se neúčastnili soutěží, se určitě nenudili – mohli si prohlédnout přistavené historické vozy, vyzkoušet si práci policie, hasičů či myslivců nebo se vyrazit občerstvit. Po rozdání cen byly připraveny další neméně oblíbené atrakce, a sice hasičská pěna, do které se děti nadšeně vrhly, a také letečtí modeláři, kteří při vypouštění bonbonů ze svých letadýlek proháněli děti po celé ploše hřiště. Odpolední část doplnilo ještě fotbalové utkání mladších žáků a vystoupení skupiny historického šermu Pantaleon.

Večerní program zahájilo vystoupení skupiny Original Vintage Orchestra a zpěváka Chucka Wansleyho na pódiu následované vystoupením folklorní skupiny Máj ve velkém stanu. Tam také pokračovala večerní zábava, při které k poslechu a tanci hrál Dance Band Plzeň. Po setmění skupina Pantaleon předvedla svoji ohnivou show a ve 23 hodin akci zakončil ohňostroj s hudebním doprovodem, který zachycoval průřez historickými okamžiky za 100 let trvání republiky.

Snad si každý z účastníků přišel na své a nezbývá než se těšit na další podobně zdařilé akce.

Michala Mathauserová


foto: Martin Pospíšil, Martin Steinhauser


Videoreportáž najdete tady.
autor: Martin Pospíšil


pondělí 3. září 2018

Železný hamr 15.–17. června 2018Víkendový pobyt na Železném hamru nedaleko Žihle je pro mladé hasiče každoročně rozloučením s právě ukončenou sezonou.
V pátek odpoledne se děti vydaly vlakem z hlavního nádraží v Plzni do Žihle a odsud pokračovaly pěšky až na samotný hamr ukrytý v lese, několik kilometrů za vesnicí. Po večeři a ubytování šly děti brzo spát, protože je další den čekal bohatý program.
V sobotu ráno kolektiv vyrazil do Nového Dvora projet se na koních. Starší děti si také zkusily koně vodit. Cestou zpátky na hamr se však dostavila únava, a tak oběd a odpočinek přišel vhod. Protože bylo krásné letní počasí, vykoupaly se děti v řece a pak závodily v motokárách. Odpoledne nám přijeli hasiči z Křečova ukázat jejich cisternu Praga V3S. Večer nechybělo opékání špekáčků.
V neděli ráno si děti sbalily všechny věci, poklidily své pokoje a nastal čas vyrazit na nádraží do Žihle, aby stihly vlak domů.


Jitka Holá

foto: Václav Loužek