středa 20. prosince 2023

Hrací plocha, bílý míček aneb Florbalové nadšení v Tlučné

Florbal (1)

Florbal, dynamický a vzrušující sport, má svůj domov i v obci Tlučná.

Tlučná může být malá, ale její florbalové týmy mají velký vliv. Nejenže soutěží s okolními městy, ale několik hráčů dosáhlo i úspěchu na vyšších úrovních.

Florbal v Tlučné není pouze sportem; je to i prostředek k budování společenství. Děti, mládež a dospělí se spojují prostřednictvím společné lásky k florbalu. Týmová práce, fair play a radost ze hry jsou hodnoty, které jsou u nás vytvářeny a posilovány prostřednictvím tohoto sportu.

Pro větší růst jsme se pustili do spolupráce s Gorilami Plzeň, kde se nadále můžeme rozvíjet. Jak naši trenéři, tak i hráči.

Florbal (2)

Dobrá příprava je základ, který nás vede k úspěchům u mladších i starších kategorií. S přípravou v klubu dětem pomáhají naši trenéři, kteří jsou nadšenci pro tento sport a snaží se udělat vše pro přípravu na různá utkání a osobní růst jednotlivých hráčů, ale i pro zábavu a nadšení ze sportu. V našem trenérském týmu došlo ke změnám v obsazení kategorií. Začínáme u kategorie přípravka a elévové, kde převzali vedení Kristýna Benešová, Milena Lendelová a Míra Urban. U mladších žáků to jsou Nikola Gorinová a Pavel Hromádka. Starší žáky si vzal na starost Jakub Čech a o dorost a juniory se starají Vítek Šedivý, Milena Lendelová a Radek Šedivý.

Rosteme s mladými hráči. Florbalový klub v Tlučné se neustále rozvíjí a hledá nové tváře, které by se chtěly přidat k naší skvělé komunitě. Smyslem naší vize je rozvíjet sportovní vášeň u dětí a mládeže v obci a jejím okolí.

Kristýna Benešová

 

úterý 19. prosince 2023

Příměšťák v pohybu druhým rokem v Tlučné


Po úspěšném prvním roce Příměšťáku v pohybu jsme tu opět pro Vás a hlavně pro Vaše děti. Ve spolupráci s obcí Tlučná a také se ZŠ s MŠ Tlučná se děti opět mohou těšit na týden plný sportu a s ním spojené zábavy v termínu od 22. do 26. července 2024. Děti čeká v nabitém programu plném pestrých her mimo jiné návštěva koupaliště, dále výlet do Plzně na laser game a v neposlední řadě je pro ně a pro Vás naplánované vystoupení jednoho z nejlepších žonglérů v ČR Kašpara Klepala. Po vystoupení proběhne workshop, kde si budou moci nejen děti, ale i dospělí vyzkoušet nejrůznější triky pod žonglérovým vedením.

Po domluvě s obcí v tomto roce proběhne v Tlučné i prémiový ročník Příměšťáčku v pohybu, který bude určený pro děti z MŠ ve věku od 4 do 6 let. Termín bude od 15. do 19. července 2024. Děti navštíví Farmapark u Toma a skákací centrum Hopsina.

Možnost přihlášení bude spuštěna po Novém roce, počet účastníků omezen.

Těšíme se na Vás!

Pro více informací a aktuality můžete navštívit naše webové stránky: www.primestakyvpohybu.cz nebo nás sledovat na FB stránkách: @Primestakyvpohybu.

Zdeněk Netáhlo

Jak se daří obyvatelům Domu s pečovatelskou službou?

Anička Slováčková v DPS

V roce 2023 terénní pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči Tlučná, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, uspořádala pro své klienty několik setkání, ze kterých jsme se mohli společně těšit.

V březnu jsme se sešli k příležitosti Mezinárodního dne žen, v dubnu jsme si s farářem střediska Ondřejem Pellarem popovídali o velikonočním čase, v květnu jsme se účastnili projektu Dopisy od srdce, díky kterému nás následně navštívila Anna Slováčková. Užili jsme si i při letním posezení na zahradě DPS a v prosinci nás čeká ještě vánoční posezení s představiteli obce Tlučná panem starostou Janem Oplem a místostarostou panem Oldřichem Rozšafným.

Za celý tým terénní pečovatelské služby Jubilata pro osoby potřebující péči přejeme nejen našim klientům pevné zdraví a úspěšný nový rok 2024.

Pavla Vajdová

pondělí 18. prosince 2023

Podzimní nálada ve školce

MŠ

Milí čtenáři,

v tomto článku se ohlédneme za uplynulými 3 měsíci, konkrétně za tím, co se odehrálo u nás ve školce. Začátek školního roku nebývá nijak zvláštní. Každý rodič i dítě ho prožívá jinak. Někoho doprovází stres, plačtivost, či nejistota z nového prostředí, jiní se těší na nové kamarády, zážitky, výlety.

První vítanou akcí byl zábavně-naučný program Bezpečný pes, kde se děti seznámily s bezpečností při kontaktu se psy, naučily se, jak reagovat v určitých situacích, např. při útoku nebo v případě volně pobíhajícího psa.

Pohádku o Budulínkovi nám přijelo zahrát divadlo Múza, nejmenší děti se staly herci v pohádce Pec nám spadla s divadlem Hra a s předškoláky jsme si protáhli, zklidnili a posílili svá tělíčka jógou pro děti pod vedením zkušené lektorky paní Gábiny Nejedlé.

MŠ v D-clubu

V podzimním duchu se nesl měsíc listopad a s ním i sportovně zábavné dopoledne v D-clubu Plzeň, kde byl pro děti připravený velmi pestrý a zábavný program. Měli jsme tak možnost se stát součástí kolektivních her jako byl florbal, fotbal, hokej, vyřádit se v prostorách herny, na trampolínách, ale také jsme si vyzkoušeli, jak překonat sami sebe v ukázkové lekci Ninja sport. Tento článek uzavřeme Halloween party, na které se spolupodíleli také rodiče, ať už přípravou kostýmů, výzdoby nebo pohoštěním pro děti. A jaké další akce nás ještě čekají? To Vám bude odkryto v dalším čísle zpravodaje.

MŠ Halloween

Kolektiv MŠ Tlučná Vám přeje, ať jsou Vaše vánoční svátky provoněné cukrovím, okořeněné smíchem a dobrou náladou.

Lucie Halamová

Otevírací doba sběrného dvora na přelomu roku

 

 Otevírací doba sběrného dvora na přelomu roku bude následující:

sobota 23. 12. otevřeno

PONDĚLÍ 25. 12. ZAVŘENO

středa 27. 12. otevřeno

SOBOTA 30. 12. ZAVŘENO

PONDĚLÍ 1. 1. 2024 ZAVŘENO

a dále dle stálé provozní doby

Děkujeme za pochopení.

Projekt „Virtuální univerzita třetího věku“

Na svém jednání 7. 11. 2023 Rada obce schválila zapojení obce Tlučná do projektu „Virtuální univerzita třetího věku“. Na základě smlouvy s Českou zemědělskou univerzitou bude v obci zřízeno tzv. konzultační středisko, které bude zajišťovat výuku. Bude ustanovena funkce tutora, který bude mít na starosti organizaci výuky. Ta bude probíhat prostřednictvím internetu formou multimediálních přednášek. Obec pro tyto přednášky zajistí prostory, kde bude připojení na internet, a přednášky budou promítány pomocí projektoru.

Studium proběhne formou 6 přednášek o délce 1,5 hodiny v intervalu 14 dnů. Na konci každé přednášky studenti vypracují krátký test.

Za studium vybere tutor administrativní poplatek ve výši 400,-Kč, který bude zaslán na ČZU. Poplatek bude uhrazen společně s podáním přihlášky.

Počet studentů není limitován, je pouze omezen velikostí přednáškové místnosti. Studenti, kteří mají přístup na internet z domova, mohou, po dohodě s tutorem, absolvovat přednášku on-line či si kdykoliv během semestru znovu přednášku přehrát a vypracovat povinný test.

Téma přednášek je možné vybrat dle nabídky a po dohodě s tutorem, vždy však jen dvě témata. Seznam je zveřejněn na portálu ČZU, www.vu3v.cz. Po splnění všech studijních povinností získá posluchač pamětní list. Po získání 6 pamětních listů obdrží během promoce v aule ČZU Osvědčení o absolutoriu.

Zahájení výuky bude první přednáškou, a to v termínu od 29. ledna 2024.

V případě zájmu či dotazů se obraťte na Obecní úřad – Ing. Oldřich Rozšafný, tel. 722 943 366, mail: mistostarosta@obec-tlucna.cz, a to do 15. ledna 2024.

Oldřich Rozšafný

neděle 17. prosince 2023

Jak se tančí v Tanečním kroužku TJ Tlučná?

Taneční kroužek TJ Tlučná (1) 

Rozjezd do nové sezony začal v září, kdy jsme se sešli po prázdninách.

Některá z nejstarších děvčat nás opustila a zase přišla nová. Děvčata se tak rozkoukávají, část z nich už nějaké zkušenosti s tanečky má, jiná jsou úplnými nováčky.

Pustili jsme se do trénování nových choreografií. Mladší kategorie jsou děti ve věku čtyři až šest let. S touto kategorií mi pomáhají trénovat šikovná děvčata Janička a Klárka. Starší kategorie jsou děvčata osm až čtrnáct let, tady bychom potřebovali pomoci, jak jsem už psala v minulém čísle – STÁLE HLEDÁME TRENÉRKU. Tréninků se ujala Kája s Gabčou, ale ještě by rády přivítaly posilu. My tančíme pro radost, tak se k nám přidej.

Taneční kroužek TJ Tlučná (2)
Letošní sezona je náročná tím, že děti hodně marodí. Nácviky nových choreografií jsme při trénincích prokládali opakováním choreografií minulé taneční sezony, a to z důvodu, že jsme s choreografiemi byli ještě na třech akcích. 

29. 11. jsme byli pozváni na Halloweenskou párty, která byla pořádána pod záštitou senátora a starosty MO Plzeň 2 Ing. Lumíra Aschenbrennera. Akce byla pro klienty pobytových zařízení sociálních služeb Plzeňského kraje. Účast na této akci nás zahřála u srdíčka, že jsme mohli udělat někomu radost a vystoupit pro plný sál úžasných lidiček, kteří nás obdařili velkým potleskem. Děvčata za své krásné vystoupení dostala balíček dobrot a mohla si užít tance a poslechu skupiny HAZBAND a skupiny ANAKONDA BENDA. Také pro ně bylo připraveno výborné občerstvení – pochutnala si na rakvičkách, muffinkách ozdobených pavoučinou, někde i s pavoukem, zkrátka různých sladkostech v halloweenském provedení.

24. 11. naše starší děvčata se skladbou RIVALS vystoupila na Kateřinské zábavě ve Vejprnicích. Perfektní atmosféru jim při vystoupení vytvořil celý sál, který děvčata ocenil bouřlivým potleskem. Odměnu za vystoupení si děvčata vyberou v restauraci Na Schůdkách, kam vyrazíme na pohár.

25. 11. jsme reprezentovali TJ Tlučná na Přehlídce pohybových skladeb v Plzni, kterou pořádala Plzeňská krajská asociace Sport pro všechny z. s. Této přehlídky se zúčastnilo 17 skladeb. Skladby nebyly jen tanečního žánru, ale předvedly se i skladby gymnastické. Všechny skladby byly moc krásné.  

Taneční kroužek TJ Tlučná (3)

Na trénink k nám také letos zavítá Mikuláš s čertem. Jestli dětem přinese nadílku dobrot nebo brambor s uhlím se dozvíte v dalším vydání zpravodaje, kde také napíšeme o další připravované akci, kterou je tradiční VÁNOČNÍ MAŠKARNÍ SHOW. 

Za Taneční kroužek přejeme všem krásné, šťastné, ale hlavně pohodové vánoční svátky a do nového roku jen vše nej, nej, nej.

Miluše Petráková

Co se děje u SPCCH?

Tlučenští senioři ve sklárně v Heřmanově Huti

Sklárna Heřmanova Huť (2)
19. 10. 2023 navštívilo 30 seniorů z Tlučné společnost STOELZLE UNION s.r.o. v Heřmanově Huti.

V zasedací místnosti se nás ujal p. Hosman s p. Konvalinkou, kteří nás nejdříve seznámili s bezpečnostními opatřeními a poté nás ve dvou skupinách provázeli celým závodem.

Velká část výrobních prostor patří do hutního/těžkého provozu. Poprvé jsme byli v průmyslové sklárně a všichni jsme byli hodně překvapení velikostí provozu a jeho technickými zařízeními. Každý detail výroby nás zaujal svou přesností a kombinací osvědčených postupů s nejnovější technikou. Poprvé jsme naživo viděli také roboty při pomoci člověku.

Sklárna Heřmanova Huť (1)
Tvořivý kolektiv pracovníků na nás působil klidně, harmonicky a my všichni si vážíme jejich náročné práce, neboť vyrábí důležité věci pro život a vyváží je do celého světa. Oba průvodci byli milí, vstřícní a rádi odpovídali na naše dotazy.

V závěru dopoledního výletu jsme ještě navštívili Muzeum skla, kde jsme si my, pamětníci, prohlédli a připomněli sklářské výrobky, které se v Heřmanově Huti vyráběly před mnoha lety.

Všichni jsme prožili příjemné dopoledne.

Jana Lišková, Anna Froňková


Nabitý listopad v podání SPCCH

Nastal podzimní čas a my jsme se opět mohli setkat na dalších akcích pořádaných výborem SPCCH Tlučná.

4. 11. 2023 jsme se vydali autobusem do Plzně. Všichni se těšili na zpáteční cestu, protože naše kroky vedly po nově dokončené části cyklostezky. Dále jsme pokračovali za krásného počasí do Vejprnic na malé občerstvení a pak hurá až do Tlučné.

pochod SPCCH (1)pochod SPCCH (2)pochod SPCCH (3)

V dnešní době už máme každodenní přehled zpráv o počasí, ale jistě je zajímavé, jak se taková předpověď dělá. 9. 11. 2023 nás tedy očekával pracovník Meteorologické stanice v Plzni a zasvětil nás do jejich práce.

Kulturní zážitek nám poskytl 17. 11. 2023 ochotnický divadelní spolek Jirásek 2012 v Losiné pohádkou S čerty žerty nejsou aneb pohádka, jak ji neznáte. Plni krásných dojmů, zážitků a chvály na ochotnický spolek jsme se pak vraceli do svých domovů.

25. 11. 2023 se konala každoroční výroční schůze a zároveň velké setkání členů SPCCH z Tlučné obohacené o tombolu.

Všem spoluobčanům v Tlučné přejeme klidné prožití vánočních svátků

Jaroslava Faitová

sobota 16. prosince 2023

Tlučenský fotbal

1.A Třída TJ Tlučná - TJ Start Luby 2-0

Úvodem bych chtěl jménem fotbalového oddílu TJ Tlučná popřát všem čtenářům zpravodaje pohodové vánoční svátky a do nového roku 2024 pevné zdraví, trochu toho štěstíčka, ale i vůli neztrácet humor v nelehké době.

Nyní se podíváme, jak se dařilo tlučenským celkům v podzimní části ročníku 2023/2024.

Výkony „A“ mužstva okomentoval trenér Michal Vašák: Po hektické loňské sezoně jsme se na 1. A třídu připravovali výhradně v domácích podmínkách. Bylo těžké odhadnout, co nás čeká, a už po pár kolech jsme zjistili, že to bude mnohem náročnější než v 1. B třídě. Kvalita soupeřů je na vyšší úrovni a chvilku nám trvalo, než jsme se s tím srovnali. Po podzimu nám patří 12. místo se ziskem 18 bodů a skóre 20:25. Bodů mohlo být určitě více, ale věřím, že po kvalitní zimní přípravě to na jaře napravíme a 1. A třídu zachráníme! Velký dík patří všem, kteří nám chodí pomáhat, ať už pořadatelsky, nebo i jiným způsobem, a nesmím zapomenout ani na naše FANS.

„B“ mužstvo ve III. třídě nehraje druhé housle. Hodnotí vedoucí Tomáš Kouřil: V polovině soutěže se nacházíme na 3. místě tabulky se ztrátou 2 bodů na vedoucí celek. Potěšující je fakt, že jsme nastříleli nejvíce gólů v soutěži a na domácím hřišti neztratili ani bod. V nastaveném trendu chceme pokračovat a nadále bojovat o příčky nejvyšší. Kdyby se podařilo postoupit do okresního přeboru, byla by to třešnička na dortu.

Béčko TJ Tlučná - Sokol Dobříč 4-1

U dorostu je situace opačná. V krajské soutěži, kde hraje 14 mužstev, dokázal dorost vyhrát až poslední zápas v Mýtě a získal tak jediné body, což znamená poslední místo. Nejdůležitější je, že kluci jsou na jarní část namotivovaní a mají chuť hrát a pokračovat i přes nepříznivé výsledky.

Dorost Slavoj Mýto - TJ Tlučná 2-4

Starší žáci, okresní soutěž, 8 celků. Po odehrání poloviny zápasů získali 11 bodů a umístění na 5. příčce, kde mezi 3. a 5. místem je rozdíl 1 bodu. Průměrné, nevyrovnané výkony. Se 2 slabšími celky pouze nerozhodné výsledky, což představuje ztrátu 4 bodů.

Starší přípravka pod vedením nového trenérského dua Petr Němec a Vladimír Vašák: Kluci trénují pravidelně 2x týdně a v pátek sehrávají mistrovské zápasy. Z 8 odehraných utkání se naši fotbalisté sedmkrát radovali z výhry a jednou byli přemoženi celkem z Líní. Některá klání se rozhodovala až v posledních sekundách zápasu a po celou dobu měla ten správný náboj. Je na místě kluky za jejich výkony, přístup a tréninkovou morálku pochválit, nicméně máme pořád na čem pracovat a zlepšovat se. Mimo mistrovských utkání jsme se zúčastnili (28. 9.) celostátního turnaje v Ústí nad Labem – Neštěmicích, kde jsme mimo jiné změřili síly s „velikány“ mládežnických fotbalových kategorií FK Příbram, Motorlet Praha a dalšími. Umístili jsme se na celkovém 16. místě z 24 mužstev. Pro kluky to byla obrovská škola a zkušenost.

Trenéři ml. přípravky Martin Seidl, Karel Krippner a Jaroslav Sadílek zhodnotili vystoupení celku takto: Nyní máme za sebou půlku sezony, tj. 11 soutěžních zápasů, ve kterých jsme podávali dobré i horší výkony, avšak v tabulce se nacházíme v horní polovině, což je úspěch. V týmu se sešla opět dobrá parta, a to je klíčový faktor. Po odchodu úspěšných chlapců ročníku 2014 do starší přípravky převzali v kabině hráči ročník 2015 úlohu lídrů a dále pomáhají svým mladším kamarádům jak na hřišti, tak v kabině. V týmu jsme zavedli novinku, že není stálý kapitán, ale vždy ten, který nejvíc maká v předešlém týdnu před zápasem. Tím se zvedá motivovanost kluků a každý si může vyzkoušet své vůdcovské schopnosti v mistrovském utkání. Scházíme se pravidelně 2x v týdnu a tréninky momentálně navštěvuje 19 chlapců a 1 holčička, naše hvězdička Anička, která svou bojovností a zápalem předčí i některé chlapce. Děkujeme rodičům za to, že své děti vedou ke sportu a dováží je na tréninky.

A za fotbalovou předpřípravku Tomáš Rada: Předpřípravka po úspěšném zářijovém náboru čítá 20 členů. S dětmi se věnujeme rozvoji základních fotbalových dovedností, ale zejména se u nich snažíme položit základy celoživotního kladného vztahu k pohybu a sportu. Děti musím pochválit, protože se opravdu snaží a díky tomu je na nich vidět již po pár měsících nemalý posun. Zároveň mám obrovskou radost z toho, že od dětí i rodičů slyším, jak děti tréninky baví a těší se na ně. Rodičům patří pochvala za bezproblémovou spolupráci a zvláštní díky patří několika tatínkům, kteří s tréninky pomáhají.

Závěrem musíme poděkovat všem fanouškům za přízeň a podporu a těšíme se na opětovné setkání na jarních zápasech.

Jaroslav Netrval

Foto: Jaroslav Řáha

pátek 15. prosince 2023

Mladí hasiči jeli celý podzim na plný plyn

Mladí hasiči v Průvodu světel 

Mladí hasiči se od 7. září opět pravidelně scházejí každý všední den kromě středy. Celkem do kroužku dochází zhruba 50 mladých hasičů do 18 let, po roční odmlce byla obnovena i přípravka, která je nejpočetnější za poslední roky.

TFA Všeruby
Hned od poloviny září se kolektiv vrhnul do soutěžení. 16. září navštívil dětskou soutěž v disciplínách TFA („nejtvrdší hasič“), kterou uspořádali hasiči ze Všerub a odkud Markéta Špachmannová ml. přivezla zlatou medaili a Filip Schmid stříbro. V neděli 17. září starší družstvo zaběhlo poslední útoky tohoto kalendářního roku v Chrástu na Memoriálu Aleny Jungové.

7. října jsme se zúčastnili Závodu hasičské brannosti a všestrannosti v Horní Bělé, kde se naši dorostenci jen těsně nekvalifikovali na krajské kolo, i když jejich výsledek stačil na bronzový post. O týden později, v pátek 13. října, složili vybraní mladí hasiči zkoušky odznaků odborností, za což si na Valné hromadě převzali osvědčení. Druhý den 5 družstev absolvovalo noční branný závod Z pohádky do pohádky v Bolevci, kde rozhodčí dělaly pohádkové bytosti. Na závěr měsíce jsme se zapojili také do obecního Průvodu světel.

Děti v běhu - ZHVB 7. října v Horní Bělé

V listopadu se soutěžilo jen v sobotu 5., zato dokonce dvakrát. Ráno si zaběhali dorostenci v Druztové a Nelly Benešová přivezla domů pohár a bronzovou medaili za 3. místo, večer mladší a starší družstva zdolala strašidelný noční závod v Nevřeni. Po zbytek měsíce se děti na schůzkách zdokonalovaly ve vázání uzlů a připravovaly kulturní program na již zmíněnou Valnou hromadu, která se konala 2. prosince.

Valnou hromadou počínaje, čekaly mladé hasiče, a hlavně jejich vedoucí, perné dny, jelikož v neděli 3. prosince si vyjeli do Ledec střílet na čerta a na pondělí pro ně v hasičské zbrojnici byla připravená návštěva Mikuláše, anděla a čertů. Nyní již nezbývá než se těšit na vánoční divadlo, které na poslední schůzce před prázdninami zahraje oblíbené divadlo Řimbaba.

Mladí hasiči a SDH Tlučná touto cestou všem Tlučeňákům přejí jen to nejlepší do nového roku.

Jitka Holá

foto: Jitka Holá, Ondřej Holoubek

Ani v zimním čase se v YMCA nenudíme

YMCA - přání k Vánocům

Vážení spoluobčané,

je mi velkou ctí, že Vám mohu napsat něco málo z toho, co se děje v YMCA Plzeň v Tlučné. Nádhernou zprávou je pro nás po dlouhém roce snažení to, že jsme se od listopadu stali dětskou skupinou a můžeme tak nabídnout kvalitní, kreativní, láskyplné a rodinné hlídání pro Vaše dětičky od dvou let věku. To by se nemohlo stát bez výrazné podpory Nadace ČEZ a soustavné podpory obce Tlučná. Moc Vám touto cestou děkujeme. Skvělou zprávou také je, že se Vaše děti mohou stále zapisovat.

Dětská skupina Sluníčko

Ani na konci tohoto roku neustávají akce, které se v obci mohou konat: 25. listopadu ve Sluníčku proběhlo Mezigenerační setkání za laskavé podpory MAS Radbuza, kde jsme si společně mohli vytvořit nádherné vánoční dekorace, posedět nad lahodným občerstvením a poslechnout si i něco málo z tradic o adventních věncích a o adventu od našeho milého pastora Jirky Kantora.

Mezigenerační setkání

10. prosince, po uzávěrce zpravodaje, se koná již tradiční Živý Betlém, který by nemohl proběhnout bez štědré podpory obce Tlučná a herců YMCA Plzeň.

Letos se můžete těšit na PŮLNOČNÍ bohoslužbu, a to po dlouhé odmlce v tlučenské kapličce. Bohoslužba začne již ve 23 hodin a skončí právě o půlnoci – sfouknutím adventního svícnu a zapálením Vánoční svíce. Bohoslužbou Vás laskavě provede Jiří Kantor. V novém roce se pak můžete těšit na znovuobnovení bohoslužeb v tlučenské kapličce, všichni jsou srdečně vítáni.

Půlnoční

I v dalším roce se mohou Vaše děti hlásit do kroužků, které YMCA nabízí, a výběr je velmi pestrý. Také pro Vás chystáme Masopustní program pro nejmenší děti a jejich rodiče, a to 17. února. Více informací k akcím, které se chystají, můžete najít na našem webu: www.slunickotlucna.cz

Manželské večery

V neposlední řadě mi dovolte Vám popřát svátky plné láskyplných slov, hřejivých obejmutí a uzdravených srdcí. Přeji Vám požehnání a tam, kde budete, buďte požehnáním pro druhé.

S láskou

Věra Burianová

čtvrtek 14. prosince 2023

Ordinace MUDr. Sevelkové uzavřena pro nemoc

Z důvodu nemoci bude ordinace praktické lékařky MUDr. Sevelkové uzavřena ve čtvrtek 14. a v pátek 15. 12. 2023. 

Zástup pro AKUTNÍ PŘÍPADY je zajištěn ve Vejprnicích u MUDr. Vyhnálkové.

Paní doktorka děkuje za pochopení.