čtvrtek 25. února 2021

Něco málo z tlučenského fotbalu


V této nelehké době, kdy se z důvodů pandemie uzavřelo naše sportoviště a sportovní činnost v klubu se až na spíše nahodilé krátké výjimky úplně zastavila, jsme nelenili a pustili jsme se do rekonstrukce našeho zázemí. Konkrétně došlo k rekonstrukci všech kabin, a to včetně šatny pro rozhodčí a chodeb. V rámci rekonstrukce jsme svépomocí provedli veškeré bourací práce, výmalbu, nátěr interiéru, topení a rozvod elektřiny. Ostatní práce jsme přenechali řemeslníkům. Věřím, že se nám rekonstrukce povedla a že se hráčům nové prostory budou líbit. Rád bych poděkoval všem aktérům, kteří se na modernizaci našeho zázemí podíleli, neboť odvedli kus, dovolím si tvrdit, kvalitní práce.


 

V průběhu „pozastavení“ fotbalové činnosti se dále všichni naši mládežničtí trenéři věnovali také odbornému vzdělávání. Absolvovali on-line kurz zaměřený na práci s mládeží, který všichni zakončili úspěšným složením testu a získali certifikát. Věřím, že získané informace a zkušenosti se promítnou do tréninkových a zápasových jednotek a zkvalitní to tlučenské fotbalové prostředí.

Pevně doufám, že nám vládní opatření brzy dovolí otevřít naše sportoviště a budeme moci opět začít trénovat a bavit se fotbalem.

Petr Němec, vedoucí oddílu kopané

Hasiči opět dezinfikují veřejná místa v obci

Tlučenská hasičská jednotka znovu zahájila dezinfekci nejvyužívanějších veřejných prostor v obci – autobusových zastávek, stanovišť kontejnerů na tříděný odpad, dětských hřišť a laviček v parcích.

K dezinfekci prostor bude docházet opakovaně.

Pánové, děkujeme za vaši práci!


 

pondělí 22. února 2021

Uzavření místní knihovny


Ve dnech 22.–25. 2. 2021 je místní knihovna z důvodu dovolené uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Prodloužení uzavření ordinace MUDr. Sevelkové

 

Ordinace MUDr. Sevelkové je z důvodu karantény a covidu uzavřena až do pátku 26. 2. 2021.

Zástup zajišťuje MUDr. Vyhnálková ve Vejprnicích (Po, Stř, Čt, Pá : 7:00 - 13:00, Út: 13:00 - 18:00) po předchozí telefonické domluvě na tel. 377 826 207.

Paní doktorka děkuje za pochopení.

pátek 19. února 2021

Obnovení provozu školní jídelny a omezení provozu MŠ do odvolání

Vážení rodiče,

od pondělí 22. 2. 2021 je provoz školní jídelny pro žáky, zaměstnance i ostatní strávníky znovu obnoven.

Obědy mají od 22. 2. 2021 automaticky přihlášené všichni pravidelně se stravující před uzavřením školní jídelny na začátku tohoto týdne. Prosíme všechny strávníky o kontrolu, zda mají oběd přihlášen na www.strava.cz

Na základě vývoje epidemiologické situace a po dohodě se zřizovatelem jsem rozhodl o prodloužení omezení provozu mateřské školy do odvolání.

Přistoupili jsme k tomuto opatření z důvodu nynější situace ohledně onemocnění COVID-19. Důvodem omezení provozu jsou organizační příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání v běžném provozu – zvýšená nemocnost a karanténa zaměstnanců mateřské školy.

Děkuji za pochopení

Mgr. Tomáš Vávra, ředitel školy