úterý 9. srpna 2016

Taktické cvičení ZŠ Tlučná       Dne 29.6.2016 předposlední den školního roku, bylo na žádost ředitele Základní školy p.
mgr. Karla Rady připraveno taktické cvičení hasičů jednotek PO SDH Tlučná a HZS Nýřany.
Účelem bylo seznámení hasičů s prostorami školy a vyzkoušení protipožárních zařízení evakuačních plánů. Krátce před desátou hodinou dopolední vedoucí cvičení provedl zakouření chodby v přízemí školní budovy umělým divadelním kouřem, což se stalo impulzem pro požární čidla v zakouřené chodbě a k vyhlášení požárního poplachu v celé budově školy.

       Učitelé provedli evakuaci žáků všech tříd a ředitel školy oznámil událost na Operační středisko hasičů. Na místo se dostavily jednotky HZS Nýřany s cisternou CAS 20 IVECO a automobilový žebříkem AZ 37, SDH Tlučná s cisternami CAS 32 TATRA a CAS 20 MAN.

        Dva členové zásahové jednotky SDH Tlučná v dýchací technice provedli dle rozkazu velitele zásahu rozvinutí 1 ks hadice  B s rozdělovačem a útočné vedení 2 ks hadice C na uhašení fiktivního požáru v kabinetu v přízemí. Další dva hasiči v dýchacích přístrojích prováděli průzkum a vyhledávání chybějícího učitele (pro zajímavost, byl to p. Tomáš Vávra)v 2. a 3. nadzemním podlaží.

       Příslušníci HZS Nýřany provedli ustavení žebříku a rozvinutí druhého proudu po žebříku do 3. n.p. Po nalezení pohřešovaného pana učitele provedli jeho záchranu pomocí automobilového žebříku.

        Záchranou hledané osoby bylo ukončeno taktické cvičení hašení požáru a evakuace žáků a učitelů. Následovaly připravené ukázky pro zpestření školního dopoledne. Nejprve příslušníci HZS předvedli použití lezecké techniky ke slanění z koše AZ a opětovné  vystoupání  zpět. Poté následovaly příklady hašení požáru pomocí práškových přenosných hasících přístrojů. Zapojili se i někteří odvážní členové pedagogického sboru včetně pana ředitele. Následovala pak ukázka možnosti hašení požáru hořícího oleje na rozpálené pánvi. Na závěr pak žáci i učitelé měli možnost si vyzkoušet stříkaní z vysokotlaké proudnice cisterny a prohlédnout si vybavení vozidel přítomných jednotek.

     Krátce po půl jedné odpolední byly ukázky ukončeny, žáci i učitelé se rozešli na oběd a jednotky hasičů se vrátily na své základny.

Marcela Špachmanová