středa 22. února 2023

Další rekondiční pochod vedl Po stopách historie

Je třeba se trochu rozhýbat, to si řekli členové SPCCH Tlučná a připravili na 18. 2. 2023 rekondiční pochod. Na starost si ho vzala pí. Jaroslava Faitová a přichystala zhruba 5kilometrovou trasu, kterou bychom mohli klidně nazvat Po stopách historie. Start byl u novogotické kapličky sv. Petra, která byla postavena podle plánů tlučenského rodáka Matěje Hauera. Prošli jsme i kolem kapličky sv. Jana Nepomuckého poblíž OÚ. Samozřejmě jsme nemohli minout ani nejstarší památku v obci Boží muka (křížek) na rohu hřbitova. Na této památce je vytesán letopočet 1079. Poté jsme vstoupili do lesa a pozorovali probouzející se přírodu. Ještě jsme se zastavili u tří stromů. Na prvním jsme si prohlédli svatého Huberta – patrona myslivosti, druhý obrázek znázorňoval svatou Lucii – patronku slepců a na třetím stromě svatou Barboru – patronku horníků. Cesta nás zavedla na Bažantnici a pak stačil jen kousek chůze a došli jsme až k restauraci Na Schůdkách. Tam jsme zhodnotili pěkně připravenou procházku a nechybělo ani pivečko, káva či svařené víno. A kam nás cesty zavedou příště? To nám pí. Faitová jistě odtajní na dalším pochodu. Už teď se těšíme.

Emilie Loužková

foto: Ladislav Loužek

úterý 21. února 2023

Omezení provozní doby lékárny ve čtvrtek 23. 2. 2023


Ve čtvrtek 23. 2. 2023 bude lékárna v Tlučné od 8:00 do 10:30 z provozních důvodů uzavřena. 

Mgr. Burešová děkuje za pochopení.

Senioři si vyslechli přednášku o ZOO

A máme tu nový rok 2023. SPCCH Tlučná nezahálí a hned na 7. 2. 2023 připravil pro členy setkání v hasičské zbrojnici s tiskovým mluvčím ZOO Plzeň Mgr. Martinem Vobrubou, který je sice původním povoláním učitel, ale tuto funkci i kulturně výchovnou činnost, kterou převzal po známém Václavu Chaloupkovi, vykonává již 25 let.

Vyprávěl nám mnoho zajímavých věcí, např. o nově narozeném mláděti nosorožce, ale i o kriticky ohroženém druhu, kterým je sýček obecný. Nechyběla ani zmínka o zrekonstruovaném prakticky novém lvím výběhu. Novou expozici si vysloužili i plameňáci růžoví a velkou proměnou prošly i přilehlé záhony, nově zbudované skalky a vysázeny byly různé dřeviny i voňavé bylinky. Nezapomněl se také zmínit o záslužné práci zooložky Ing. Lenky Václavové, která je občankou Tlučné. Prohlédli jsme si také exponát vypreparované mirikiny bolivijské. Také jsme se dozvěděli, že ZOO má 140 zaměstnanců a 65 ošetřovatelů se stará o 7 000 zvířat (1 200 druhů). Povídání o zvířatech a ohromný přehled o chodu zoologické zahrady, to nám poskytl Mgr. Martin Vobruba. Děkujeme. A co vzkázat plzeňské ZOO do budoucnosti? Ať se její velký sen, kterým je vybudování sloního pavilonu v jižní části zahrady, opravdu uskuteční. Myslím, že přestože je to plán finančně nákladný, tato zahrada si ho opravdu zaslouží.


Emilie Loužková

foto: Ladislav Loužek