úterý 21. února 2023

Senioři si vyslechli přednášku o ZOO

A máme tu nový rok 2023. SPCCH Tlučná nezahálí a hned na 7. 2. 2023 připravil pro členy setkání v hasičské zbrojnici s tiskovým mluvčím ZOO Plzeň Mgr. Martinem Vobrubou, který je sice původním povoláním učitel, ale tuto funkci i kulturně výchovnou činnost, kterou převzal po známém Václavu Chaloupkovi, vykonává již 25 let.

Vyprávěl nám mnoho zajímavých věcí, např. o nově narozeném mláděti nosorožce, ale i o kriticky ohroženém druhu, kterým je sýček obecný. Nechyběla ani zmínka o zrekonstruovaném prakticky novém lvím výběhu. Novou expozici si vysloužili i plameňáci růžoví a velkou proměnou prošly i přilehlé záhony, nově zbudované skalky a vysázeny byly různé dřeviny i voňavé bylinky. Nezapomněl se také zmínit o záslužné práci zooložky Ing. Lenky Václavové, která je občankou Tlučné. Prohlédli jsme si také exponát vypreparované mirikiny bolivijské. Také jsme se dozvěděli, že ZOO má 140 zaměstnanců a 65 ošetřovatelů se stará o 7 000 zvířat (1 200 druhů). Povídání o zvířatech a ohromný přehled o chodu zoologické zahrady, to nám poskytl Mgr. Martin Vobruba. Děkujeme. A co vzkázat plzeňské ZOO do budoucnosti? Ať se její velký sen, kterým je vybudování sloního pavilonu v jižní části zahrady, opravdu uskuteční. Myslím, že přestože je to plán finančně nákladný, tato zahrada si ho opravdu zaslouží.


Emilie Loužková

foto: Ladislav Loužek

Žádné komentáře: