úterý 18. října 2016

Rozsvícení vánočního stromu v Plzni

První adventní neděli se opět na náměstí Republiky v Plzni rozzáří vánoční strom, třináctimetrová douglaska. Otevře tradiční adventní čas, který je v těchto místech každoročně ve znamení stánků, koled a sváteční atmosféry. Program zahájí vánočně laděné vystoupení Plzeňského dětského sboru, po němž se představí soubor písní a tanců Jiskra, balet Divadla J. K. Tyla a Big Band plzeňské konzervatoře. Po svátečním slově biskupa Tomáše Holuba a primátora Martina Zrzaveckého zahraje komorní orchestr Consortium musicum a zazpívá Monika Absolonová. Jste srdečně zváni.

pondělí 17. října 2016

Našel se kocourDobrý den, 

v sobotu 15.10.2016 v odpoledních hodinách se k nám u garážové kolonie mezi hřištěm a koupalištěm připojil zhruba roční kocourek. Dle čistoty srsti bych odhadla, že se někomu ztratil. Byl vyhládlý a unavený, ale po odpočinku je to hravé a čilé zvířátko, které je naučené na kočičí wc. Prozatím ho máme u sebe doma, ale rádi bychom mu pomohli do jeho domova. dle obrázků bych odhadla že jde o ruskou modrou kočku. v příloze příkládám pár obrázků- omlouvám se za jejich kvalitu, ale je to celkem neposeda. 
Chtěla bych touto cestou poprosit o pomoc při hledání majitele nebo o radu, kam se v této situaci obrátit o pomoc. 

Děkuji, s pozdravem Eva Honková

úterý 4. října 2016

Povinné kontroly zdrojů vytápění na tuhá paliva


Jedná se o kontroly, které vyplývají ze Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (§ 17 odst.1 písm. h; § 41 odst. 15).
Koho se kontroly týkají :  Provozovatelů kotlů (či jiných zdrojů vytápění) na tuhá paliva s jmenovitým tepelným příkonem 10 až 300 kW včetně, které jsou připojeny na teplovodní soustavu vytápění. Týká se těchto spalovacích zdrojů vytápění ve všech typech budov – jak v rodinných domech, bytových domech, bytech, chatách, chalupách, stavbách pro rekreaci, tak v nemovitostech pro podnikání.
Dokdy musí kontrola proběhnout : Vždy jednou za dva kalendářní roky s tím, že první nejpozději do 31.12. 2016.
Kdo je oprávněn provádět kontrolu zdroje vytápění : Oprávněné osoby, proškolené k tomuto účelu výrobcem. Lze zjistit od výrobce (jeho webové stránky) nebo na seznamu Hospodářské komory ČR na odkazu http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php . Oprávněná osoba se musí prokázat dokladem od výrobce, kde musí být mj. uvedeno, že jde o oprávnění ke kontrolám podle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Pokud výrobce zařízení k vytápění již zaniknul, kontrolu provede osoba, proškolená výrobcem obdobného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, obdobná konstrukce).
Protokol o kontrole zdroje vytápění : Provozovatel ho uchovává pro případnou kontrolu ze strany odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností (ORP). V protokolu musí být mj. uvedeno, zda zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu se zákonem o ochraně ovzduší.  
Neprovedení kontroly či nepředložení protokolu o kontrole na vyžádání odborem ŽP ORP : Provozovatel se vystavuje riziku uložení pokuty do výše 20.000,- Kč (fyzická osoba) nebo do výše 50.000,- Kč (fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba).
Jak se zjistí tepelný příkon kotle : Na štítku kotle bývá uveden výkon v kW. V Návodu k instalaci a obsluze uveden výkon, účinnost. Příkon se zjistí vydělením výkonu účinností.
Nelze zaměňovat : výše uvedenou kontrolu podle zákona o ochraně ovzduší a kontrolu spalinové cesty aktuálně podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (prováděcí předpis k zákonu o požární ochraně).


Ing. Jiří Trhlík, Odbor životního prostředí, MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň