úterý 4. října 2016

Povinné kontroly zdrojů vytápění na tuhá paliva


Jedná se o kontroly, které vyplývají ze Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (§ 17 odst.1 písm. h; § 41 odst. 15).
Koho se kontroly týkají :  Provozovatelů kotlů (či jiných zdrojů vytápění) na tuhá paliva s jmenovitým tepelným příkonem 10 až 300 kW včetně, které jsou připojeny na teplovodní soustavu vytápění. Týká se těchto spalovacích zdrojů vytápění ve všech typech budov – jak v rodinných domech, bytových domech, bytech, chatách, chalupách, stavbách pro rekreaci, tak v nemovitostech pro podnikání.
Dokdy musí kontrola proběhnout : Vždy jednou za dva kalendářní roky s tím, že první nejpozději do 31.12. 2016.
Kdo je oprávněn provádět kontrolu zdroje vytápění : Oprávněné osoby, proškolené k tomuto účelu výrobcem. Lze zjistit od výrobce (jeho webové stránky) nebo na seznamu Hospodářské komory ČR na odkazu http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php . Oprávněná osoba se musí prokázat dokladem od výrobce, kde musí být mj. uvedeno, že jde o oprávnění ke kontrolám podle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Pokud výrobce zařízení k vytápění již zaniknul, kontrolu provede osoba, proškolená výrobcem obdobného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, obdobná konstrukce).
Protokol o kontrole zdroje vytápění : Provozovatel ho uchovává pro případnou kontrolu ze strany odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností (ORP). V protokolu musí být mj. uvedeno, zda zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu se zákonem o ochraně ovzduší.  
Neprovedení kontroly či nepředložení protokolu o kontrole na vyžádání odborem ŽP ORP : Provozovatel se vystavuje riziku uložení pokuty do výše 20.000,- Kč (fyzická osoba) nebo do výše 50.000,- Kč (fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba).
Jak se zjistí tepelný příkon kotle : Na štítku kotle bývá uveden výkon v kW. V Návodu k instalaci a obsluze uveden výkon, účinnost. Příkon se zjistí vydělením výkonu účinností.
Nelze zaměňovat : výše uvedenou kontrolu podle zákona o ochraně ovzduší a kontrolu spalinové cesty aktuálně podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (prováděcí předpis k zákonu o požární ochraně).


Ing. Jiří Trhlík, Odbor životního prostředí, MÚ Nýřany, pracoviště PlzeňŽádné komentáře: