pátek 29. června 2018

Seriál o hornictví - II. díl


Proč jsme vůbec měli jeden Krimich I v Nýřanech a druhý Krimich II v Tlučné

Způsobila to matka příroda před stovkami milionů let při vrásnění zemské kůry v dobách geologicky označovaných jako prvohory a druhohory, tedy před čtyřmi sty až dvěma sty miliony let.

Tehdy v prostoru mezi Tlučnou a Nýřany došlo k obřímu zlomu, při kterém byly uhlonosné vrstvy, včetně v nich obsažených uhelných slojí, doslova svrženy dolů o řádově 600 metrů.

Když přibližně v polovině 19. století začal ohromný zájem o uhlí, především černé, jako o palivo, ale též o chemickou surovinu, začali uhelní podnikatelé dobývat nejprve sloje ležící blíže povrchu. Důvod byl jasný, nižší náklady na otevření ložiska i na budoucí provoz dolu.

Proto také byla dána přednost dobývání v okolí Nýřan. Zde stačilo vyhloubit jámu asi 50 nebo 150  metrů a získat uhlí černé – vysoké výhřevnosti a tedy dobře prodejné. Některé sloje obsahovaly vzácné druhy – koksovatelné nebo kanelové (voskové) uhlí.

Kvalita uhlí stoupala s hloubkou pod povrchem, a proto největší důl na Nýřansku Krimich I dosáhl hloubky až 180 metrů. Sloje se začaly směrem k Tlučné sklánět ještě hlouběji. Doprava uhlí ven a  materiálu dolů začala být technicky i finančně náročnější. Proto tehdejší těžař, Škodovy závody Plzeň, nechal v roce 1930 v Tlučné vyhloubit novou jámu Krimich II o hloubce již 450 metrů. Tak bylo dosaženo lepší a lacinější dopravy (vlastně po rovině) a na nově postavený důl pak byla převedena veškerá svislá i vodorovná doprava z dolu v Nýřanech. Jámy v Nýřanech pak byly používány jedna jako větrací výdušná a druhá pro občasnou dopravu mužstva a materiálu potřebného k údržbě spojovacích chodeb.

Zde považuji za dobré učinit malou odbočku a uvést zajímavost svědčící o propojenosti geologie dobývání uhlí a politiky. V roce 1964 jsme opravovali a narovnávali chodby asi 50 metrů od prvního náraziště jámy Krimich I směrem k Tlučné. V bocích jedné z chodeb jsme narazili na zdivo, z něhož trčely zbytky železných mříží. Když jsme se ptali jednoho ze starších techniků, kde se to tam vzalo, vysvětlil nám, že tam probíhá hranice mezi bývalým Protektorátem Čechy a Morava a Německou říší, stanovená Němci za druhé světové války.

Němci ve své „dokonalosti“ nezapomněli, že napříč této hranice existuje i průchod podzemní, takže u těchto vrat nepřetržitě stála stráž a kontrolovala pohyb lidí a materiálu přes tuto hranici. Poprvé ve svém tehdejším životě jsem si uvědomil, že existovali též horníci-bachaři. Ti kromě předpisů policejních a celních museli znát a hlavně respektovat bezpečnostní předpisy důlní. Patrně nemohli používat střelné zbraně, neboť doly Krimich I a II vždy byly doly plynujícími s výskytem výbušného metanu.

Uhelné sloje i v Tlučné však zapadaly stále hlouběji, rostly náklady na dopravu, a to donutilo provozovatele dolu, tehdy Západočeské uhelné doly n. p., k již výše zmíněnému prohloubení jámy Krimich II na konečnou hloubku 770 metrů. Prohloubení provozované jámy za provozu je technologie natolik zajímavá a zvláštní, že by zasloužila samostatný popis, což by bylo možné na případnou žádost čtenářů.

Zatím se budu nadále zabývat pouze obecnou činností výstavbářů na dole se zaměřením i na příhody a lumpárničky, kterých se přitom dožili.

Václav Veber

Osvědčení o úspoře emisí


čtvrtek 28. června 2018

Projekt založení parku v Tlučné• park zabírá plochu o velikosti 3,545 ha,

• bylo zde vysazeno 225 listnatých a jehličnatých stromů a 450 ks keřů,

• západní část lesoparku počítá s umístěním množství prvků pro návštěvníky, východní část bude mít spíše charakter klidné přírodní zóny,

• do budoucna je v plánu umístění herní louky a také víceúčelové zpevněné plochy (např. pro hraní petangu),

• tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí,

• park byl dokončen 31. května s tím, že budou probíhat další dílčí úpravy a projekt bude do budoucna pokračovat úpravami cest v kontextu vzrůstu zeleně a úpravami v souvislosti s environmen-tálním vzděláváním žáků ZŠ,

• celkové výdaje představují 2 065 982 Kč, z toho 1 239 589 Kč je financováno z dotace.


foto: Tomáš Mathauser, z dronu Martin Pospíšil

úterý 26. června 2018

Tréninky a úspěchy Tanečního kroužku TJ Tlučná v sezoně 2017-2018

V kategorii nad 14 let trénovalo 7 děvčat, která nacvičovala taneční sestavu s názvem Army. Bohužel pro ně letošní sezona nebyla moc příznivá, na tři soutěže nemohla vyrazit z důvodu jiných školních akcí nebo nemocí.
V další kategorii, 8–11 let, trénovalo 10 děvčat. Ta si pro sezonu 2017-2018 vybrala směs tanečních žánrů – od street dance a mamba přes taneční aerobik až k tangu. Jejich sestava s názvem Z ulice do tanečních byla obohacena tanečníky, kteří byli vyrobeni z molitanu. Děvčata tedy měla na place tanečníky, kteří jim dělali rekvizitu a na soutěžích jsme si často vyslechli pochvalu za originální nápad.

Nejmladší dětičky do 7 let nacvičovaly a soutěžily se sestavou Ať žijí duchové. Kdo zná stejnojmenný film, musí vědět, že v této sestavě bylo spoustu neposedných trpaslíků, krásné Leontýnky a nemohl chybět ani hajný. V této sestavičce na trénink chodilo 22 děvčat a 2 chlapci. S nejmladšími při trénincích bylo více práce, než se něco naučili, ale o to větší byla radost, když se ze soutěže přivezla medaile.

S tréninky těchto kategorií v letošním roce pomáhaly Simča Vašáková a Maruška Meszárošová.

Výsledky v letošní sezoně:

Soutěž ČESKO SE HÝBE Č. Budějovice – Z ulice do tanečních 1. místo. Tímto zlatým umístěním jsme si zajistili postup na republikové finále do Prahy. Na finále se děvčata umístila na 17. místě z 26 týmů.

Soutěž ČSH Plzeň – Z ulice do tanečních 3. místo, Ať žijí duchové 1. místo

Krajské kolo pohybových skladeb Plzeň – Z ulice do tanečních 1. místo a tím postup na republikové finále do Opavy, bohužel z Opavy jsme už medaili nedovezli, Ať žijí duchové 5. místo.

Soutěž Děti v akci Praha – Z ulice do tanečních 3. místo, Ať žijí duchové 3. místo, Army 2. místo

Soutěž pohybových skladeb Tlučná – Z ulice do tanečních 2. místo, Ať žijí duchové 1. místo, Army 1. místo

V sezoně nežijeme jen soutěžemi, ale pořádáme pro dětičky každý rok v prosinci Vánoční maškarní show, kterou si užijeme v kostýmech – tentokrát jsme měli téma zvířátka.

Děvčata Z ulice do tanečních byla pozvána na Maškarák pořádaný plzeňskými skauty, aby svým vystoupením zpestřila program. Nechybělo ani vystoupení na přehlídce pódiových skladeb v Nýřanech. Každý rok pořádáme také tradiční víkendové spaní v tělocvičně, ale z důvodu rekonstrukce jsme ho letos v červnu nemohli uskutečnit, a proto jsme uspořádali v květnu jen jednodenní soustředění. Na soustředění jsme nejen tančili, ale hráli hry, soutěžili, byli v lese. No prostě jsme si to užili. Ještě se těšíme na vystoupení 30. 6. v Tlučné a hurá na prázdniny. Na konci srpna se opět s některými sejdeme a jedeme na soustředění na Přimdu.

Děkuji všem dětem, rodičům a také tělovýchovné jednotě a jejímu vedení za to, že jsme mohli uzavřít další úspěšnou sezonu.

Miluše Petráková

pondělí 25. června 2018

Jak zvládli druhou část sezony 2017/2018 starší žáci


Zimní přípravu jsme zahájili již 9. ledna, tréninky probíhaly 1x v týdnu v tělocvičně, 2x v týdnu na fotbalovém hřišti.

Ve dnech 4–7. 3. jsme absolvovali soustředění v Sušici. K dispozici jsme měli hřiště s umělým povrchem, večer si kluci odpočali v místním aquaparku.

Sehráli jsme 3 přípravné zápasy, za zmínku stojí vydařené utkání s účastníkem žákovské ligy FC Písek. Bohužel celou přípravu poznamenala velká marodka, ještě jsem nezažil takové množství nemocných a zraněných hráčů. To se projevilo i v prvních mistrovských utkáních, kdy jsme dokázali bodovat až ve 4. jarním kole.

Od tohoto zápasu jsme již neprohráli ani jediné utkání, velmi dobré zápasy jsme sehráli s předními týmy soutěže (Chodov, Švihov, Hradešice). Je velká škoda, že jsme několik remízových zápasů nedokázali rozhodnout, i když soupeře po fotbalové stránce přehráváme. Poradit jsme si měli hlavně s týmy z konce tabulky, máme rezervy v proměňování šancí.

V krajské soutěži jsme po posledním zápase ve Stříbře nakonec obsadili 4. místo.

Musím poděkovat všem ml. žákům, kteří nám obětavě pomáhali, hráli velmi dobře. Stejně tak žáci z nejstaršího ročníku pravidelně nastupovali za družstvo dorostu. Spolupráce mezi jednotlivými týmy funguje výborně, pomáháme si navzájem a na výsledcích je to vidět.

Pavel Kouřil

Úspěšný krasobruslař z Tlučné

S Michalem Kuttanem a jeho maminkou Petrou Rolníkovou jsme si povídali o krasobruslení, krásném a zároveň náročném sportu, ve kterém se Michalovi daří dosahovat významných úspěchů.

Jak dlouho už se krasobruslení věnuješ?
Bude mi 11 a začal jsem už ve 4 letech, takže bruslím 7 let.

Jak ses k bruslení dostal?
Děda dělá profesionálního trenéra, tak mě začal učit základy. A pak mě to chytlo a pod dědovým vedením jezdím doteď.

V jakém klubu trénuješ, jak často a co je součástí tréninků?
Můj klub je SK Jiskra Domažlice. V neděli trénujeme přímo v Domažlicích, 2 dny si klub pronajímá led v Plzni v Kooperativa Aréně a 1 den v Třemošné. Jeden čas jsem chodil trénovat i ráno před školou, ale to bylo moc náročné. Když potřebuju před závody trénovat víc a není volno na ledě, chodím s dědou i na volné bruslení. Na rybníce se krasobruslení trénovat nedá, protože není hladký.

Součástí tréninků, na kterých jsem jediný kluk mezi děvčaty, je samotná příprava na ledě, kde se zaměřujeme na skoky, piruety, kroky a celkově tréninky sestav na volné jízdy. Důležitá je i suchá příprava, kde se věnujeme baletu a gymnastice.

Jak probíhá krasobruslařská sezona?
Začíná v srpnu a končí až koncem července, ale závěr sezony je vždy volnější, tréninků je méně a probíhají různá soustředění. Ta se konají i v průběhu sezony, teď třeba jsem absolvoval jedno se závodníky z Ruska a Německa. Během sezony proběhne asi 10 závodů a občas vyrazím také na celovíkendové tréninky, které jsou vyhlášené několikrát do roka. Jede tam se mnou i děda a jsou přítomní i jiní trenéři, kteří se vyjádří k mému výkonu a snaží se případně poradit, co a jak zlepšit.

V jaké kategorii závodíš a co všechno se boduje?
Závodím v Poháru Českého krasobruslařského svazu B v kategorii žáci mladší, kde nás v letošní sezoně bylo 5 kluků, zatímco holek je v téhle kategorii přes 90. Na závodech se boduje technika (piruety, skoky, další prvky) a umělecký dojem (soulad s hudbou apod.).

V průběhu sezony se zúčastním několika závodů, za které se do celkového hodnocení získávají body podle počtu účastníků v dané kategorii, kteří dorazí. Pokud by přijel jen 1 účastník, závod se neboduje.

Jakých už jsi dosáhl úspěchů a který pro tebe byl největší?
Velkým úspěchem pro mě byl hned 1. závod v letošní sezoně, který jsem vyhrál a zahájil jsem tak úspěšnou sérii. Do té doby se mi největší závody většinou nedařily. A největším úspěchem je to, že v celkovém bodování se mi letos podařilo nasbírat 25 bodů a sezonu jsem tak vyhrál.

Podílíš se na výběru hudby a kostýmu?
Vždycky si vyberu několik písniček, které by se mi líbily, děda si je poslechne a posoudí, jestli na ně půjde dobře udělat sestava, jestli mají pomalejší i rychlejší pasáže a podobně. Pak to probereme, někdy mi děda navrhne jinou hudbu. Potom už sestavu vymyslí, nechá hudbu sestřihat na stanovený čas 2:20–2:40. Pak už si v sestavě nic měnit nenechá :-). Kostým mi šije babička.

Jak zvládáš školu? A stíháš se věnovat ještě něčemu dalšímu?
Školu zatím zvládám. A když to nejde, mamka mi pohrozí zákazem bruslení, což by pro mě byl největší trest, takže se snažím rychle zlepšit. Na další koníčky nemám moc času, ale vystavuju psy a cvičím s nimi agility.

Máš nějaký krasobruslařský idol a sen?
Chtěl bych se dostat na Mistrovství ČR. A mým oblíbeným krasobruslařem je Javier Fernandez. Je to showman, vždycky na ledě pobaví.

A na závěr 2 otázky pro mamku.
Chodíš Michalovi fandit?
Přiznám se, že jsem byla jen párkrát, protože mi přijde, že když tam jsem, je nervóznější a zbytečně kazí. Jako podporu tam má vždycky dědu, občas jede fandit i babička a já držím palce z domova.

Jak moc drahý sport krasobruslení je?
Poměrně dost. Platí se startovné na závodech a různá soustředění, pronájem ledu, kostýmy, dojíždění na tréninky… Na druhou stranu u spousty dalších sportů je to hodně podobné, takže je pro nás nejdůležitější, že ho to tak moc baví.

Za rozhovor oběma moc děkuji a Michalovi přeji, aby v příští sezoně na své úspěchy navázal. A kdo ví, třeba se nám podařilo na tento sport nalákat další zájemce a časem se mu objeví další konkurence.

Michala Mathauserová

neděle 24. června 2018

Jak vypadal gymnastický rok 2017/2018Jako každoročně zahájili naši gymnasté svůj trénink v září a po celý rok pilně nacvičovali na sérii závodů, o kterých se dozvíte v následujícím článku.

Prvním závodem této gymnastické sezony byl tradičně předvánoční Memoriál Marie Liškové a Vlastimila Bauera, který se konal v nýřanské Sokolovně. Už v premiérovém závodě sbíraly naše gymnastky medaile – konkrétně: Anna Koudelková (2. místo, kategorie předškolní děti), Markéta Špachmannová (3. místo kategorie I), Elena Ema Podhorcová (3. místo kategorie II), Nicol Baumrukrová (1. místo kategorie II), Nikola Svatošová (1. místo kategorie III) a Johana Karajošová (1. místo kategorie Dorostenky a ženy).

Následoval závod ve Zruči, na který se vypravilo 4členné družstvo žákyň prvních tříd. V závodě družstev naše děvčata zvítězila a Barbora Krátká v individuálním závodě skončila na druhém místě.

Po Zruči naše gymnastky zavítaly do Dobříše na 10. ročník Dobříšského poháru, který je pro naše gymnastky důležitým závodem. Zde mají možnost poměřit své síly s gymnastickými oddíly z Prahy a středních Čech. Ve velké konkurenci se tlučenské dívky neztratily, důkazem jsou následující výsledky: Nicol Baumrukrová (4. místo kategorie II), Elena Ema Podhorcová (6. místo kategorie II), Nikola Svatošová (2. místo kategorie III). A další děvčata taktéž vybojovala velmi pěkná umístění.

Dalším závodem v gymnastické sérii byl náš domácí závod, a to Memoriál Václava Kouřila a Karla Cepníka. Tento závod byl pro všechny závodníky a rozhodčí v jistém slova smyslu premiérou, závodili v něm totiž podle nových pravidel, která vešla v platnost na konci února letošního roku. Závodu se zúčastnilo celkem 120 závodníků. S novými pravidly se naši závodníci poprali a získali cenná umístění na medailových příčkách. V kategorii nejmladších žákyň obsadila 2. místo Barbora Krátká a za ní v závěsu na třetím místě skončila Barbora Čechová. V kategorii II, ve které soutěží děvčata ze 4. a 5. tříd, obsadila 1. místo Nicol Baumrukrová. V kategorii III zvítězila Nikola Svatošová a s ní se na stupně vítězů dostala Kateřina Lišková, která obsadila 3. místo. V kategorii dorostenek zvítězila Johana Karajošová.

Následoval Krajský přebor, ve kterém měly naše cvičenky možnost postoupit do republikového finále, které se každoročně koná v Doubí u Třeboně. Účast v republikovém finále si vybojovaly Nicol Baumrukrová, která obsadila 4. místo. Nikola Svatošová, která vybojovala 2. místo a Johana Karajošová, která taktéž skončila na druhém místě. Ani v celorepublikovém finále se naše gymnastky neztratily a podařilo se jim vybojovat krásná umístění. Nicol Baumrukrová skončila na 25. místě a Nikola Svatošová společně s Johanou Karajošovou si na své konto mohou připsat další shodu v umístění, a to 12. místo.

Po těchto závodech nenastává v gymnastice doba odpočinku, ale opět se vracíme k pilnému tréninku. Učíme se novým gymnastickým tvarům, posilujeme a v neposlední řadě pro Vás připravujeme vystoupení, na která se můžete těšit na oslavách 30. června. A pokud byste si rádi vyzkoušeli, co na našich trénincích děláme, můžete na hřišti navštívit náš workshop. Budeme se na Vás těšit.

Petra Lišková

pátek 22. června 2018

Pošesté mistři!Odvetným finálovým zápasem se soupeřem z Horní Břízy 12. června skončila dlouhá sezona fotbalistů z kategorie mladší žáci.

Šňůra jarních vítězství poslala hochy do závěrečného play off z 1. místa v tabulce a ani ve zrádné vyřazovací soutěži nenašli mladí fotbalisté přemožitele. Vozili vítězství ze soupeřových hřišť a doma potvrzovali postup až do závěrečného finále. Závěrečný zápas s výsledkem 6:0 už byl posledním korálkem na obrovském úspěchu. Tato parta totiž nedala šanci zvednout pohár a převzít zlaté medaile nikomu jinému už 6 sezon. A to nikdo – včetně ocenění předávajících zástupců okresního svazu fotbalu – nepamatuje. Tento úspěch a poděkování patří samozřejmě i rodičům, jež nás celou dobu podporují, a i bez pomoci úřadu by celá logistika a organizace byla o mnoho složitější.

Sestava:
Hauer Jakub, Svoboda Ondřej, Bárta Matěj, David Matyáš, Hlinka Adam, Řáha Filip, Nguyen Samuel, Liška Vojtěch, Šedivý Ondřej, Süč Martin, Prchal Dan, Fink Eduard, Staněk Jan, Švehla Josef, Voldřich Jakub, Šůla Jan, Liška Tomáš.

Trenéři: Končel Jaroslav, Bárta Ladislav, Řáha Jaroslav

Ladislav Bárta

úterý 19. června 2018

Taneční kroužek TJ Tlučná na finále soutěže Česko se hýbeTaneční kroužek se v pátek 1. června 2018 zúčastnil republikového finále soutěže Česko se hýbe. Letos se konalo v Praze ve sportovní hale Arena Sparta. Na rozdíl od loňského roku bylo rozděleno do dvou dnů – ve čtvrtek se soutěžilo v aerobiku a na pátek připadly gymnastika a tanec. Na páteční soutěžní den se z celé republiky sjelo více než 1 000 soutěžících s 98 skladbami.

Se skladbou Kleopatra jsme soutěžili v kategorii Tanec 8–11 let, kam se z postupových kol nominovalo 25 skladeb. Jako cíl jsme si předsevzali umístění alespoň na 13. pozici. Konkurence byla opravdu veliká a všichni jsme byli napnutí, jak dopadneme. Při vyhlašování výsledků od posledního místa se naše radost stupňovala pokaždé, kdy jsme své pořadové číslo neslyšeli. Skladba Kleopatra získala pěknou 11. příčku. Děti, rodiče i já jsme měli velkou radost z krásného umístění, které je odměnou za celoroční dřinu nás všech. Republikové finále je vyvrcholením celé taneční sezony. Na něm se ukáže úroveň jednotlivých týmů dětí z celé republiky a jak celý rok trénovaly.


Finále Česko se hýbe byla naše poslední letošní soutěž. Všechny děti musím za jejich výkony a snažení pochválit. Rok od roku se velmi zlepšují a dokazují, že jsou schopny ze sebe i ve vypjatých situacích vydat to nejlepší. Naše letošní sezona skončila velmi úspěšně a je nejlepší sezonou tohoto týmu od jeho vzniku před čtyřmi roky. Letos jsme se zúčastnili dvou soutěží na republikové úrovni – již zmíněného finále Česko se hýbe a v dubnu v Praze soutěže Děti v akci, kde děti vybojovaly zlatou medaili se skladbou Kleopatra.

Inspirací pro vznik této skladby byl stejnojmenný český muzikál. V této skladbě je zpracován příběh královny Kleopatry a římského vojevůdce Caesara. Na chvíli se přeneseme do starověkého Egypta. Příběh začíná, když Kleopatra tajně proniká do královského paláce, údajně zabalená v koberci, a končí při její korunovaci. Odkaz na video se skladbou Kleopatra a mnoho dalších informací naleznete na: www.tktlucna.cz

Marie Zemanová

pondělí 18. června 2018

Úspěšná sezona tlučenských florbalistůO víkendu 25.–27. 5. se představila hned 3 tlučenská družstva na 19. ročníku turnaje Florbal – SalmingNISAOPEN v Liberci. 25 dětí a 5 trenérů strávilo pod Ještědem prodloužený víkend plný florbalu a další zábavy.

Nejmladší – elévové – sehráli 8 zápasů a nakonec z toho bylo šesté místo ve skupině. Výsledky najdete zde.

Mladším žákům se dařilo lépe, hned v prvním zápase potrápili Bystřici nad Perštejnem – pozdějšího vítěze celého turnaje. Po pěti vítězstvích a třech porážkách obsadili nepostupové čtvrté místo v devítičlenné skupině. Výsledky najdete zde.

Největšího úspěchu dosáhly mladší žákyně, doplněné dvěma hráčkami klubu FBŠ Slavia Plzeň. Ve skupině obsadily druhé místo, když dokázaly porazit silná družstva Florbalová akademie Mladá Boleslav, FBC Dobruška a jedno družstvo FbŠ Bohemians. Nad jejich síly bylo jen družstvo FbŠ Bohemians zelené. Holky, přestože vedly v zápase 3:0 a později 4:1, nedokázaly i kvůli několika zraněním zápas dovést k vítězství. Když pak v semifinále jednoznačně přehrály Dobrušku 5:0, bylo jasné, že medaile nás neminou. Po těsné finálové porážce, opět od silných FbŠ Bohemians zelené, si holky odvážejí pohár a stříbrné medaile za druhé místo.

I tak je to jeden z největších úspěchů tlučenského florbalu a po sobotním zlatu starších žáků v soutěži BLMF a postupu mužů do 2. ligy BLMF se tak završila náročná, ale úspěšná sezona.

Martin Růžička

čtvrtek 14. června 2018

Dvoudenka v ŽichlicíchSezonu 2017/2018 ukončili mladí hasiči z Tlučné účastí na dvoudenní soutěži, která se letos stejně jako v loňském roce konala v Žichlicích na severním Plzeňsku ve dnech 19.–20. 5. 2018.

Po příjezdu na místo proběhl zahajovací nástup a pak už se děti začaly připravovat na své startovní pozice.

Děti soutěžící v mladší kategorii se nejprve utkaly s kladinou, nízkou bariérou, přenášely hasicí přístroj a spojovaly hadice. Družstva v kategorii starších dětí předváděla požární útoky s překážkami CTIF. Ještě před společným obědem se družstva na drahách vyměnila.

Během odpoledne se konala dobrovolná disciplína, běh na 60 metrů s překážkami. Náš kolektiv reprezentovali Miloslav Špachmann, Adéla Vildová a Daniel Vild.

V neděli po snídani na děti čekala královská disciplína hasičských soutěží – požární útok.

Po sečtení všech umístění a bodů se zúčastněná družstva opět seřadila na nástup, tentokrát k vyslechnutí výsledného pořadí celoroční hry Plamen. Naše družstva mladších dětí se umístila na 10. místě (družstvo A), 16. místě (družstvo B) a 22. místě (družstvo C) z 24 přihlášených družstev. Družstvo starších dětí obsadilo 12. místo z 19 družstev.

Jitka Holá

foto: Václav Loužek ml.

pátek 8. června 2018

Horníci na výletě v severních Čechách
Spolek horníků, pracovníků na povrchových pracovištích dolů a jejich příznivců se 12. května vypravil na zájezd do severních Čech. Naše první zastávka byla u Nechranické přehrady, kde jsme pěšky přešli po koruně hráze na druhou stranu. Pro někoho to byla dlouhá cesta, hráz je totiž dlouhá 3 280 metrů. Dále jsme pokračovali do obce Březno. Tam na nás čekal předseda hornických spolků České republiky pan Zdeněk Brázda a zavedl nás do areálu severočeských hnědouhelných dolů. Chvíli čekání na bývalého bagristu velkorypadla nám zpříjemnil vyprávěním o dolování na severu Čech. Po příchodu bagristy jsme se odebrali na místo, kde stojí vyřazený stroj KU 800 a tam jsme se o tomto stroji dozvěděli spoustu zajímavých informací. Při odchodu jsme každý obdrželi na vrátnici malý dárek. Naše další cesta vedla přes Chomutov do povrchového dolu na upravenou vyhlídku, odkud byl úchvatný pohled na celou lokalitu. Provázel nás geolog dolu a velmi podrobně vysvětlil, co se dole pod námi děje. Pod vedením pana Brázdy jsme dojeli na další část zájezdu, a to do obce Měděnec v Krušných horách. Tady jsme se rozdělili na dvě části. Jedna část šla do místní restaurace a druhá na prohlídku historické štoly Země zaslíbená, kde nás prováděl předseda HHS Měděnec Ivan Cáder. Jeho zajímavý výklad určitě každého zaujal. Ivan nás také pozval na Měděnecké krušení, které je hornickou zábavou se spoustou zajímavých akcí. Akce se líbila a domů nás pan Bláha dovezl v pořádku. Další naše akce bude 14. července v Plané, kam pojedeme na místní hornickou slavnost.

Marie Cuberová

foto: Antonín Cubera