neděle 28. února 2021

Fungování OÚ Tlučná od 1. 3. 2021


Od 1. 3. 2021 platí tato otevírací doba obecního úřadu pro veřejnost:

Pondělí 8–10 a 13–17

Středa 8–10 a 13–17

Ověřování podpisů a listin a provádění změn trvalých pobytů bude možné pouze ve středu.

Nadále preferujeme elektronickou (podatelna@obec-tlucna.cz) nebo telefonickou (377 931 107) komunikaci, osobní návštěvu využívejte jen v nutných případech.

Při osobní návštěvě je třeba mít zakrytá ústa a nos a při vstupu do budovy použít dezinfekci.

Děkujeme za pochopení.

čtvrtek 25. února 2021

Něco málo z tlučenského fotbalu


V této nelehké době, kdy se z důvodů pandemie uzavřelo naše sportoviště a sportovní činnost v klubu se až na spíše nahodilé krátké výjimky úplně zastavila, jsme nelenili a pustili jsme se do rekonstrukce našeho zázemí. Konkrétně došlo k rekonstrukci všech kabin, a to včetně šatny pro rozhodčí a chodeb. V rámci rekonstrukce jsme svépomocí provedli veškeré bourací práce, výmalbu, nátěr interiéru, topení a rozvod elektřiny. Ostatní práce jsme přenechali řemeslníkům. Věřím, že se nám rekonstrukce povedla a že se hráčům nové prostory budou líbit. Rád bych poděkoval všem aktérům, kteří se na modernizaci našeho zázemí podíleli, neboť odvedli kus, dovolím si tvrdit, kvalitní práce.


 

V průběhu „pozastavení“ fotbalové činnosti se dále všichni naši mládežničtí trenéři věnovali také odbornému vzdělávání. Absolvovali on-line kurz zaměřený na práci s mládeží, který všichni zakončili úspěšným složením testu a získali certifikát. Věřím, že získané informace a zkušenosti se promítnou do tréninkových a zápasových jednotek a zkvalitní to tlučenské fotbalové prostředí.

Pevně doufám, že nám vládní opatření brzy dovolí otevřít naše sportoviště a budeme moci opět začít trénovat a bavit se fotbalem.

Petr Němec, vedoucí oddílu kopané

Hasiči opět dezinfikují veřejná místa v obci

Tlučenská hasičská jednotka znovu zahájila dezinfekci nejvyužívanějších veřejných prostor v obci – autobusových zastávek, stanovišť kontejnerů na tříděný odpad, dětských hřišť a laviček v parcích.

K dezinfekci prostor bude docházet opakovaně.

Pánové, děkujeme za vaši práci!


 

pondělí 22. února 2021

Uzavření místní knihovny


Ve dnech 22.–25. 2. 2021 je místní knihovna z důvodu dovolené uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Prodloužení uzavření ordinace MUDr. Sevelkové

 

Ordinace MUDr. Sevelkové je z důvodu karantény a covidu uzavřena až do pátku 26. 2. 2021.

Zástup zajišťuje MUDr. Vyhnálková ve Vejprnicích (Po, Stř, Čt, Pá : 7:00 - 13:00, Út: 13:00 - 18:00) po předchozí telefonické domluvě na tel. 377 826 207.

Paní doktorka děkuje za pochopení.

pátek 19. února 2021

Obnovení provozu školní jídelny a omezení provozu MŠ do odvolání

Vážení rodiče,

od pondělí 22. 2. 2021 je provoz školní jídelny pro žáky, zaměstnance i ostatní strávníky znovu obnoven.

Obědy mají od 22. 2. 2021 automaticky přihlášené všichni pravidelně se stravující před uzavřením školní jídelny na začátku tohoto týdne. Prosíme všechny strávníky o kontrolu, zda mají oběd přihlášen na www.strava.cz

Na základě vývoje epidemiologické situace a po dohodě se zřizovatelem jsem rozhodl o prodloužení omezení provozu mateřské školy do odvolání.

Přistoupili jsme k tomuto opatření z důvodu nynější situace ohledně onemocnění COVID-19. Důvodem omezení provozu jsou organizační příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání v běžném provozu – zvýšená nemocnost a karanténa zaměstnanců mateřské školy.

Děkuji za pochopení

Mgr. Tomáš Vávra, ředitel školy

pondělí 15. února 2021

Důležité informace ke stravování dětí z MŠ a ZŠ Tlučná a provozu MŠ

 
Vážení rodiče, 
 
z důvodu udělení karantény pro všechny zaměstnance školní jídelny, o které jsme se dozvěděli v dnešních odpoledních hodinách, jsme nuceni uzavřít školní jídelnu. Bohužel nejsme schopni na zítřek zajistit pro děti z MŠ a ZŠ stravování. Tímto Vás žádáme, abyste své děti vybavili na zítřek studenou stravou, popřípadě vyzvedli své děti před obědem nebo po skončení vyučování.
 
Od středy 17. 2. bude pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. tříd zajištěno náhradní stravování. Pro ostatní žáky a strávníky nebudou obědy do konce týdne vydávány.

Po dohodě se zřizovatelem také omezuji provoz mateřské školy do konce tohoto týdne. V tomto týdnu bude mateřská škola otevřena pouze dětem zaměstnaných rodičů! Žádáme všechny rodiče, u kterých je to možné, aby nechali své děti doma. MŠ bude otevřena v omezeném provozu pro ty, kteří takovou možnost nemají.

Děkuji za pochopení

Mgr. Tomáš Vávra, ředitel školy

Knihovna opět funguje přes výdejní okénko

Od 15. 2. 2021 je otevřeno výdejní okénko místní knihovny v běžné otevírací době.

Případné dotazy na tel. čísle 377 881 990 nebo 601 561 404.

Aktualizované informace k fungování obecního úřadu

 

Od 15. 2. 2021 platí běžná otevírací doba obecního úřadu pro veřejnost:

Pondělí 8–12 a 13–17

Středa 8–12 a 13–17

Nadále preferujeme elektronickou (podatelna@obec-tlucna.cz) nebo telefonickou (377 931 107) komunikaci, osobní návštěvu využívejte jen v nutných případech.

Při osobní návštěvě je třeba mít zakrytá ústa a nos a při vstupu do budovy použít dezinfekci.

Děkujeme za pochopení.