čtvrtek 12. ledna 2017

Tlučenské vánoční trhy 2016

Třetí ročník vánočních trhů se konal v sobotu 17. prosince na hřišti před bývalou malou budovou ZŠ. Ani letos nechyběly zabijačkové pochoutky, které přímo na místě už od 11 hodin dopoledne, kdy celá akce začínala, připravoval šikovný pan řezník. Na přípravách, především zajištění rozmanitosti stánků, se opět podíleli manželé Bastlovi z SHŠ Pantaleon. Četní návštěvníci si tak mohli, kromě již zmíněných zabijačkových dobrot, pochutnat třeba na perníčkách, cukrové vatě nebo teplých oplatkách. K tomu se, vzhledem k poměrně chladnému počasí, výborně hodil svařák, čaj nebo třeba dětských punč, který nabízeli ve svém stánku skauti. V nabídce stánků nechyběly ani svíčky, šperky, keramika a rozmanité ručně vyráběné ozdoby, každý se tak mohl pokochat nebo si koupit něco malého pro radost. Pro zájemce byly připraveny i pamětní předměty vydané k loňskému výročí obce, včetně Kroniky obce Tlučná.

Oproti předchozím letům přibyl v řeznickém koutku velký stan, kde bylo možné na chvíli se schovat před mrazem a spořádat zakoupené dobroty. Před budovou potom vyrostlo pódium, na kterém se po třetí hodině začal odehrávat program. Ještě předtím však stihl vystoupit klaun, který zapojil do svých kousků i přihlížející a vysloužil si za ně potlesk, a své umění předvedli také šermíři z Pantaleonu. Nejvíce návštěvníků zaplnilo plochu právě těsně před začátkem hlavního programu na pódiu. Akci uvedl a moderování se ujal pan starosta Volf. Postupně se střídala taneční a pěvecká vystoupení – nechyběl folklórní soubor Máj, děti z tlučenské základní školy a předvedl se také dětský soubor Úslaváček ze Starého Plzence. Po půl páté se konečně začínalo stmívat, a tak nic nebránilo tomu, aby pan starosta na závěr všem poděkoval za účast, popřál krásné svátky a společně s přítomnými odpočítal start ohňostroje, který vzápětí rozsvítil nebe a byl krásnou tečkou za dle mého názoru velmi podařenou akcí. Nezbývá než se těšit na příští rok!


Michala Mathauserová