čtvrtek 28. listopadu 2019

Podzim mladých hasičů byl nabitý


ANEB KAŽDÝ TÝDEN SE U NÁS NĚCO DĚJE!

BRANNÝ ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI V HEŘMANOVĚ HUTI
Novou sezónu 2019/2020 zahájili mladí hasiči již první týden v říjnu na soutěži v Heřmanově Huti. Branného závodu se zúčastnilo celkem 5 družstev z našeho kolektivu.

Soutěžící poměřovali své znalosti zdravovědy, rostlin, zvířat a uzlů. Při plnění tajné disciplíny se mladí hasiči utkali v nafukování balonků až k prasknutí. V cíli si mladí hasiči za odměnu opekli špekáčky.

Mladší družstva se umístila na krásném 5. a 6. místě, starší děti obsadily 8. a 10. místo a dorost vybojoval bronz.

PODZIMNÍ KOLO HRY PLAMEN
Sbor dobrovolných hasičů Tlučná se letos také stal hostícím sborem okresního kola hry Plamen.

Dne 12. října 2019 jsme tedy mohli v prostoru za hasičskou zbrojnicí shlédnout přes 50 pokusů v disciplíně štafeta požárních dvojic. Po odběhnutí štafet vyrážela družstva na dobře známý branný závod, jehož trasa vedla Torovkou, start i cíl byly v ulici U Torovky. Na 3,5 kilometrech čekalo na 5členné hlídky celkem 6 stanovišť, například lezení po laně, střelba ze vzduchovky nebo prověření znalosti práce s mapou.

Náš kolektiv reprezentovalo mladší družstvo A – 16. místo, mladší družstvo B – 20. místo a mladší družstvo C, které bohužel kvůli onemocnění některých členů bylo postaveno mimo hodnocení soutěže. Starší družstvo obsadilo 10. místo.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY V BOLEVCI
V pořadí třetí říjnovou soutěží pro náš kolektiv byl noční branný závod v Bolevci.

Zvláštností této soutěže je to, že celá trasa lesem je absolvována až ve večerních hodinách, a tedy po tmě. Navíc všichni rozhodčí jsou proměněni v pohádkové postavy a jednou z disciplín je i poznávání postaviček z večerníčků, jak napovídá název celé soutěže. Na druhou stranu, stále jde o závod pro mladé hasiče, a tak na seznamu disciplín nechybí ani poznávání požární techniky, vázání uzlů nebo štafeta požárních dvojic či hasičské kuželky.

Mladší družstva A a B předvedla vyrovnaný výkon a obsadila 14. a 15. místo. Starší družstvo A vybojovalo bramborovou medaili za krásné 4. místo, starší B se umístilo na 21. místě a družstvo starší C doplněné posilou z SDH Líně doběhlo na 25. místě.

PRŮVOD SVĚTEL
V posledním týdnu v říjnu mladí hasiči nelenili a spolu s dospělými zástupci SDH Tlučná se zúčastnili Průvodu světel. Lampionovou atmosféru i závěrečný ohňostroj si moc užili a už se těší na další rok.

NEVŘEŇSKÉ BLOUDĚNÍ
Předposlední soutěží v roce 2019 byl pro mladé hasiče opět noční branný závod, tentokrát už zase na Plzni-severu.

V Nevřeni na naše družstva čekalo celkem 11 stanovišť střežených strašidly. Nebojácní soutěžící na trati hledali hasičské nářadí na hřbitově, lezli po laně nebo házeli granátem.

Z Nevřeně si mladí hasiči přivezli diplomy za 21. a 23. místo v kategorii mladších dětí a 18. místo ve starší kategorii.

Jitka Holá

foto: Miloslav Špachmann ml. (Průvod světel), Markéta Špachmannová (Heřmanova Huť), Jitka Holá

pondělí 25. listopadu 2019

Přednáška ÍRÁN - země nám neznámá


Zima hasiče neodradila


Dne 9. listopadu se naše soutěžní družstva mužů a žen zúčastnila již tradiční soutěže Poslední káď roku – Memoriál Míly Pytlíka. Jednalo se o požární útok dle pravidel požárního sportu s výjimkou čtyř krátkých savců na přívodním vedení. Což, jak se později ukázalo, dělá některým družstvům zaměřeným hlavně na požární sport vážný problém. Družstvo mužů obsadilo v této těžké konkurenci 18. místo z 26 družstev a ženy obsadily 9. místo ve své kategorii. Na závěr dne jsme poseděli v naší hasičské zbrojnici, a tím ukončili soutěžní sezónu pro rok 2019.

Jan Bednář

 foto: SDH Bolevec


úterý 12. listopadu 2019

Smlouva o partnerství škol podepsána

  
Spolupráce základních škol z Tlučné a německého Floβu se dostává na vyšší úroveň. Díky dispozičnímu fondu Evropské unie (z programu Cíl Evropská územní spolupráce) mohou nyní tyto dvě školy naplno spolupracovat. Ve čtvrtek 24. října k tomuto učinili krok podpisem smlouvy ředitelé obou institucí – za českou stranu Tomáš Vávra, za německou stranu Gerhard Steiner.

První kontakt mezi školami navázal již v září 2018 pan Václav Vrbík. V prosinci téhož roku přijel osmý ročník německé školy spolu se svým třídním učitelem Martinem Schallerem a rektorem Gerhardem Steinerem do Tlučné, kde došlo k prvnímu setkání žáků. Proběhl zde hudební workshop s jazykovou animací. Poté následovalo několik výměn, na kterých se společně poznávali nejen žáci, ale i učitelé.

Kromě ředitele Gerharda Steinera se k německé delegaci připojil i zástupce ředitele pan Herbert Kraus, bývalý zástupce Hans Fröhlich, starosta obce Floβ pan Günter Stich, třetí starostka paní Rita Rosner a samozřejmě nespočet vyučujících z německé partnerské školy.

Na úvod celého slavnostního ceremoniálu zahrála dudácká skupina Máj. Poté si vzal slovo ředitel tlučenské školy pan Tomáš Vávra, který uvítal přítomné hosty, mezi kterými byl mimo jiné i pan senátor Pavel Karpíšek. Slova se chopil též starosta obce Tlučná pan Jan Opl, který zdůraznil následující období, kdy si připomínáme 30. výročí Sametové revoluce. A právě bez dřívějšího otevření hranic by toto partnerství dnes nebylo možné.

Hudba provází tuto spolupráci již od počátku, a proto jako další vystoupil dětský sbor základní školy Tlučná a následně i skupina učitelů z Floβu. Po působivých hudebních vystoupeních došlo k vyvrcholení celého ceremoniálu – k podpisu partnerské smlouvy. Na závěr zahrály hymny obou zemí.


Po posílení občerstvením se na školním pozemku zasadil „strom přátelství“ a všichni účastníci se přidali k právě probíhajícímu Průvodu světel.

Na společné večeři se poté učitelé i zástupci obou obcí lépe poznali a všichni zúčastnění se těší na další činorodou a přínosnou budoucí spolupráci obou škol, a to jak mezi žáky, tak mezi pedagogy.

Kateřina Jandová

foto: Martin Pospíšil

autor: Martin Pospíšil

pondělí 11. listopadu 2019

Česko-německé setkání ve znamení sportu a vědy


Ve čtvrtek 17. 10. proběhlo další setkání mezi žáky tlučenské základní školy a žáky z partnerské školy v německém Flossu.

Dopoledne se opět neslo ve sportovním duchu. Pro německé žáky bylo v tělocvičně připraveno osm stanovišť, na kterých si všichni mohli vyzkoušet, jak jsou zdatní v gymnastice. Jako průvodci po jednotlivých stanovištích výborně fungovali čeští žáci, kteří vysvětlovali, jakým způsobem na stanovištích cvičit a zároveň i vše názorně ukazovali. Během celého dopoledne si tak žáci formou hry procvičili různá slovíčka týkající se sportovního náčiní a sportovních úkonů. Po závěrečném protažení a zhodnocení společné výuky se celá česko-německá skupina vydala na exkurzi do Techmania Science Center.

V Techmanii se žáci i doprovázející učitelé nejprve posilnili výborným obědem a poté následovala krátká přednáška o historii a koncepci Techmania Science Center. Všichni žáci již však netrpělivě očekávali, až budou ‚vypuštěni‘ do samotné expozice. To jim bylo záhy umožněno, a tak měli možnost si vyzkoušet stovky interaktivních exponátů a seznámit se tak se světem vědy a techniky. 3D film Sen o létání, promítaný ve 3D Planetáriu, byl jistě velice zajímavým a příjemným zakončením celého výletu do Plzně.

Po návratu do Tlučné se žáci rozloučili se svými německými kamarády a ti se pak vydali na cestu zpět k domovu. Příští setkání proběhne 21. listopadu na německé půdě a žáci osmé a deváté třídy navštíví Geo-centrum, které se nachází nedaleko obce Floss.

Zuzana Šamánková

Tlučná má partnerskou obec v Bavorsku


Už v roce 2017 začala obec, především za pomoci současného předsedy místní Komise pro přeshraniční spolupráci a evropské dotace Václava Vrbíka, vyvíjet první snahy o hledání partnerské obce.

Dnes již můžeme říct, že správná věc se podařila a naše obec tak má oficiálně partnerský městys – Floβ.

Ten leží přibližně hodinu cesty od Tlučné, má cca 3 500 obyvatel a starostou je pan Günter Stich.

Podpisu dohody předcházelo několik vzájemných setkání na české i německé straně (např. návštěva Bürgerfestu, návštěva zástupců městysu na červnových oslavách v Tlučné apod.), a také navázání spolupráce v rámci škol, o které jsme informovali v minulém čísle. Aktuálně se pracuje také na navázání spolupráce v rámci spolků – tělovýchovy a také hasičů.

Dohoda o partnerství byla ve Floβu podepsána 26. září 2019. Celá událost měla velmi slavnostní atmosféru a za její organizaci patří poděkování všem, kteří se na ní podíleli.

A teď nezbývá než si přát, aby úspěšně započatá spolupráce pokračovala tak dobře, jako je tomu doposud.

Michala Mathauserová

foto: Hana Mitrovská, Martin Pospíšil

autor: Martin Pospíšil

Vyšlo v tisku na německé straně