úterý 12. listopadu 2019

Smlouva o partnerství škol podepsána

  
Spolupráce základních škol z Tlučné a německého Floβu se dostává na vyšší úroveň. Díky dispozičnímu fondu Evropské unie (z programu Cíl Evropská územní spolupráce) mohou nyní tyto dvě školy naplno spolupracovat. Ve čtvrtek 24. října k tomuto učinili krok podpisem smlouvy ředitelé obou institucí – za českou stranu Tomáš Vávra, za německou stranu Gerhard Steiner.

První kontakt mezi školami navázal již v září 2018 pan Václav Vrbík. V prosinci téhož roku přijel osmý ročník německé školy spolu se svým třídním učitelem Martinem Schallerem a rektorem Gerhardem Steinerem do Tlučné, kde došlo k prvnímu setkání žáků. Proběhl zde hudební workshop s jazykovou animací. Poté následovalo několik výměn, na kterých se společně poznávali nejen žáci, ale i učitelé.

Kromě ředitele Gerharda Steinera se k německé delegaci připojil i zástupce ředitele pan Herbert Kraus, bývalý zástupce Hans Fröhlich, starosta obce Floβ pan Günter Stich, třetí starostka paní Rita Rosner a samozřejmě nespočet vyučujících z německé partnerské školy.

Na úvod celého slavnostního ceremoniálu zahrála dudácká skupina Máj. Poté si vzal slovo ředitel tlučenské školy pan Tomáš Vávra, který uvítal přítomné hosty, mezi kterými byl mimo jiné i pan senátor Pavel Karpíšek. Slova se chopil též starosta obce Tlučná pan Jan Opl, který zdůraznil následující období, kdy si připomínáme 30. výročí Sametové revoluce. A právě bez dřívějšího otevření hranic by toto partnerství dnes nebylo možné.

Hudba provází tuto spolupráci již od počátku, a proto jako další vystoupil dětský sbor základní školy Tlučná a následně i skupina učitelů z Floβu. Po působivých hudebních vystoupeních došlo k vyvrcholení celého ceremoniálu – k podpisu partnerské smlouvy. Na závěr zahrály hymny obou zemí.


Po posílení občerstvením se na školním pozemku zasadil „strom přátelství“ a všichni účastníci se přidali k právě probíhajícímu Průvodu světel.

Na společné večeři se poté učitelé i zástupci obou obcí lépe poznali a všichni zúčastnění se těší na další činorodou a přínosnou budoucí spolupráci obou škol, a to jak mezi žáky, tak mezi pedagogy.

Kateřina Jandová

foto: Martin Pospíšil

autor: Martin Pospíšil

Žádné komentáře: