úterý 27. června 2017

Pohádkový les 2017


V sobotu 3. června uspořádala obec Tlučná u příležitosti oslav Dne dětí další ročník Pohádkového lesa. Do tlučenského lesa se tak po roce opět vrátily nejrůznější (nejen) pohádkové postavy, připravené zadat dětem jednoduchý úkol a za jeho splnění je odměnit razítkem do průvodky. Chvilku před 14. hodinou už byli všichni na svých stanovištích a netrpělivě čekali, až za nimi dorazí první účastníci. Mezi 14. a 15. hodinou pak postupně vyrazilo na trať celkem 154 dětí, některé samy, jiné s početným doprovodem.

A co přesně na malé účastníky čekalo? Na fotbalovém hřišti děti dostaly průvodku a poté se vydaly na trať vyznačenou modrými fáborky. Na prvním stanovišti je přivítal horník s bílou paní a úkolem bylo neohroženě prolézt temnou rourou. Na dalším stanovišti potkaly čarodějnici a odměnou za vysvobození Jeníčka a Mařenky jim byl výborný perníček. U rytíře a dvorní dámy poté absolvovaly trénink shazování polínek z kůlů a u medvědů hledaly po lese kartičky s medem. První část trati zakončilo stanoviště myslivců, kde děti mimo jiné poznávaly různá zvířátka. Pak se lesní cesta začala stáčet zpátky a před dětmi byla druhá polovina úkolů, kterou zahájili Bob a Bobek házením „králíka“ do klobouku. O kousek dál na cestě už čekal pomocník šerifa se zajatými bandity a úkolem dětí bylo je na lase odvést šerifovi. Na dalším stanovišti děti vílám něco pěkného zazpívaly a u Sněhurky a 7 trpaslíků nosily lucerničky a umisťovaly je na správný háček podle barvy. A trpaslíci čekali i u posledního úkolu, kde děti za pomoci vody získávaly drahokam z potrubního systému. Pak už nezbývalo než doběhnout s průvodkou plnou razítek zpátky na hřiště, získat poslední razítko a za odměnu si vzít lízátko, buřtíka a vrhnout se na opékání. A kdo neměl chuť péct se u ohně, mohl si dát třeba něco studeného v hospodě.

Počasí si s účastníky letos lehce pohrálo a kolem 16. hodiny, když ještě některé děti byly na trati, se spustil déšť. Liják to byl pěkný, ale naštěstí netrval dlouho, a tak mohli všichni v pořádku doběhnout do cíle a do závěrečných metrů jim opět vysvitlo i sluníčko. Udělalo se dokonce tak hezky, že hasiči nastříkali pěnu a nadšený dav dětí se do ní bezhlavě ponořil. A to byla pomyslná tečka za vydařeným sobotním odpolednem, po které už se všichni začali pomalu loučit a rozcházet domů.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav a hladkého průběhu celé akce – především skautům, hasičům, gymnastkám, aerobiku, myslivcům, zahrádkářům a v neposlední řadě také Pekařství Šefl a Řeznictví Lávička za sponzorské dary.

Ale ten největší dík patří tradičně dětem a rodičům za to, že přišli a s odhodláním se účastnili všech připravených aktivit. Tak zase příště na viděnou na některé z dalších akcí.

Michala Mathauserová

foto: Tomáš Mathauser

čtvrtek 8. června 2017

Oprava silniceRada Plzeňského kraje schválila 22. 5. 2017 investiční akci opravu povrchu průtahu obce Tlučná - silnice II/203. Oprava povrchu této krajské komunikace v délce 2, 5 km bude stát 10, 4 mil. Kč bude realizována Správou a údržbou silnic PK ještě v tomto roce.