čtvrtek 30. listopadu 2017

Co se děje u hasičů

Mladí hasiči
Další soutěž mladých hasičů se konala 14. 10. ve Stýskalech, kde proběhlo okresní kolo zahajovacího srazu hry Plamen 2017-2018. Soutěžilo se v těchto disciplínách: štafeta dvojic a závod požárnické všestrannosti (branný závod), kde děti běží v pětičlenných hlídkách po označené trase a plní na stanovištích určené úkoly. Stanovišť je celkem šest:
1) střelba ze vzduchovky,
2) topografické značky, orientace mapy na sever, určování azimutu,
3) vázání uzlů,
4) zdravověda,
5) požární ochrana -určování hasicích přístrojů a hasičského nářadí,
6) překonání lana-ručkováním.
Trasa závodu se běží na čas, je dlouhá 3-4 km. Soutěže se zúčastnilo 23 družstev mladších a 18 družstev starších. Za SDH Tlučná bojovala v kategorii mladších 3 družstva a v kategorii starších 1 družstvo. Mladší C (nejmladší děti), obsadily 22. místo, mladší B společně s družstvem A 18. místo. Nejlépe se dařilo starším, kteří obsadili 8. místo.


21. 10. pořádali kamarádi hasiči z Bolevce soutěž Pohádkový les, kde opět děti plní podobné úkoly jako na zahajovacím srazu. Trať procházejí večer podle světýlek, bez použití baterek, kde jsou na stanovištích pohádkové postavy. Na této soutěži byly dvě hlídky mladších a jedna starších dětí. Výsledkem bylo u mladších 8. a 9. místo, starší skončili na 14. místě.

Podobná soutěž s názvem Nevřeňské bloudění proběhla 4. 11. v Nevřeni. Na této soutěži bylo celkem 35 hlídek mladších dětí a 38 hlídek starších. Mladším se vcelku dařilo: družstvo C – 28. místo, družstvo B – 18. místo a družstvo A – 12. místo, u starších to bylo horší, ti obsadili až 29. místo.

Děti se zúčastňují i jiných soutěží. Celoročně se starají o vývěsní skříňku a plní odznaky odbornosti. V prosinci nás čeká návštěva Mikuláše, vystoupení na výroční valné hromadě našeho sboru a na závěr roku vánoční besídka. Tím ukončíme letošní rok a budeme se připravovat na další závody.

Družstvo žen
Po delší odmlce se opět obnovila činnost družstva žen. Maminky některých dětí se domluvily a začaly se scházet a trénovat. První soutěž, které se zúčastnily, byla Poslední káď – Memoriál Miloslava Pytlíka v Plzni. Start se vydařil, výsledkem byla účast ve finále a konečné 5. místo z 10 družstev. Tak ať se nám dále daří.

Alena Filipová

středa 29. listopadu 2017

Výpadek elektrického proudu

Vítr, déšť, zima, tma. Takto stručně se dá popsat dění v naší obci dne 28. 10. 2017. Každý, koho tato událost postihla, si uvědomil, s jakou samozřejmostí přistupujeme k provozu elektrické soustavy. Kalamitu, která postihla část naší republiky, v tomto rozsahu jen tak někdo nepamatuje. Spoustu práce měly všechny pohotovostní složky a všichni jim fandili, aby se práce dařila a my měli svoji vytouženou pohodu a třeba si rozsvítili světlo nebo spustili plynový kotel a prohřáli svůj domov v tomto nepříznivém počasí. I občané v naší obci, které tento výpadek postihl, nedočkavě čekali na zprovoznění soustavy a za pomoci mobilních telefonů sháněli pozitivní informace. Tomuto shánění informací neunikl ani pan starosta a jeho zástupce. Oba zmínění ale byli ve stejné situaci a ze své funkce nemohli s tímto stavem vůbec nic dělat. Proto pro Vaši informovanost připomínáme telefonní číslo na patřičné odborníky, kteří jsou s aktuálním stavem seznámeni.

ČEZ distribuce  800 850 860

Zdeněk Folda

úterý 28. listopadu 2017

Obyvatelé ,,domečku" pomáhají v knihovně


V letošním roce opět navštěvovali místní knihovnu obyvatelé Centra sociálních služeb Stod – DOZP v Tlučné. Půjčovali si knihy a také pomáhali s údržbou knihovního fondu. S paní Miluší Petrákovou balili nové knihy a zařazovali vypůjčené knihy v dětském oddělení.

Vlasta Pospíšilová

pondělí 27. listopadu 2017

Hornické oslavy ve Stříbře


28. 10. 2017 jsme se zúčastnili oslav Hornického spolku Stříbro. Sešli se zde zástupci spolků z Čech, ale i ze Slovenska. Díky předsedovi stříbrského spolku Radku Strankmüllerovi, který celý ceremoniál řídil, to mělo ,,šťávu“ a moc jsme se bavili. Závěrem jsme se za svitu kahánků přesunuli z muzea do objektu hornického skanzenu u Červené lávky, kde oslavy pokračovaly.

Antonín Cubera

Informace z Mikroregionu Radbuza

Podzim letošního roku byl pro Mikroregion Radbuza pestrý. V září se povedlo dokončit projekt s názvem Modernizace autobusových zastávek v členských obcích Mikroregionu Radbuza, kde po dvou letech realizace byla dokončena poslední ze sedmi pořizovaných autobusových zastávek a to v Zeměticích.

Na začátku listopadu dodal Mikroregion Radbuza do členských obcí Dnešice, Kvíčovice, Neuměř, Nová Ves a Střelice kompostéry pro občany v celkovém počtu 540 ks, které byly pořízeny v rámci projektu „Prevence vzniku odpadů na území Mikroregionu Radbuza“. Tento projekt byl finančně podpořen z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Obce, které se do projektu přihlásily, získaly kompostéry o objemu 1 000 litrů, pro své občany zcela zdarma a to na základě uzavření smlouvy o výpůjčce. Pořízeny byly i dva štěpkovače, které budou sloužit pro potřeby mikroregionu.

Úspěšný byl i projekt s názvem Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza, který mikroregion podal v létě do první vyhlášené výzvy MAS Radbuza, z.s. na prorodinná opatření. Jedná se o tříletý projekt, který má pomoci rodičům školou povinných dětí vyřešit problém, jak zaopatřit děti v době jarních a letních prázdnin. V současné chvíli proto probíhají přípravy a nábor vedoucích a asistentů na jarní tábory, které nás čekají od 5. 2. 2018 pro oblast Domažlicka a od 19. 2. 2018 pro oblast Plzeňska. Podání přihlášky na tábor bude možné už začátkem prosince a děti se budou moci těšit na putování po území našeho mikroregionu, což je společným tématem pro všechny turnusy. V létě budou tábory zaměřeny na putování světem sportu, putování světem různých kultur a putování animovaného filmu. Maximální kapacita každého turnusu je stanovena na 30 dětí, které budou vyzvedávány na sběrných místech po území mikroregionu a autobusem přepraveny do místa konání tábora. V případě zájmu o účast sledujte naše webové a facebookové stránky, kde zveřejňujeme aktuální informace.

úterý 14. listopadu 2017

Mikulášská pro děti


23. rekondiční pochod


Svaz postižených civilizačními chorobami v Tlučné uspořádal 11. listopadu 2017 další rekondiční pochod.

I přesto, že nám počasí nepřálo, sešlo se na startu pár nadšenců. Pan Václav Karpíšek, který pochod připravil, pro nás měl opět připraven zajímavý výklad. Tentokrát se jednalo o hornictví v Tlučné a jejím okolí.

Na závěr našeho pochodu jsme se všichni sešli k příjemnému posezení v restauraci Na Schůdkách.

Emilie Loužková 

foto: Ladislav Loužek

Češi hledají partnerskou obec

Obec Tlučná, která leží cca 11 km od Plzně, hledá partnerskou obec z okresu Neustadt. Starosta Stanislav Volf by si přál spolupracovat především v oblasti školství a cestovního ruchu.

První zmínka o obci, která má 3 244 obyvatel, pochází z roku 1115, kdy byla v majetku kladrubského kláštera. Východně od obce byly objeveny nálezy z římského období. Po určité období obcí procházela zlatá cesta – v úseku Kladruby-Plzeň. K většímu rozvoji obce dochází po r. 1855 s počátkem těžby uhlí a po r. 1860, kdy byla postavena železniční trať z Plzně do Domažlic.

Od roku 2012 je v obci bezbariérová škola a víceúčelové sportoviště. Je zde také škola mateřská. V uvedených oblastech by mohly být realizovány společné projekty. Obce, které by měly o spolupráci zájem, se mohou obrátit na Václava Vrbíka v Historickém parku v Bärnau.


Převzato z článku publikovaného v Der neue Tag

úterý 7. listopadu 2017

Přípravka excelovala v Tlučné


Malí florbalisté v kategorii přípravky (do 8 let) zvítězili ve všech utkáních na turnaji, který pořádal tlučenský oddíl florbalu v neděli 5. 11. v tělocvičně v Tlučné. Za soupeře měli klub FBŠ Slavia Plzeň a FBC Rokycany. Turnaj se odehrál systémem každý s každým dvoukolově, zápasy se hrály 2x13 minut, takže si všichni bohatě zahráli.

Vlasta Růžičková

foto: Petra Slámová

pondělí 6. listopadu 2017

Mladší žákyně zatím nemají přemožitelky


Svůj první turnaj odehrály dívky v Plzni v sobotu 22. 10., kde ovládly s přehledem všechny zápasy a odešly neporaženy.

Stejný scénář se opakoval o dva týdny později, v sobotu 4. 11. Tentokrát turnajový den pořádal Sport Club Klatovy a hrálo se v ZŠ Měčín. Naše děvčata, posílená o jednu hráčku z klubu FBŠ Slavia Plzeň, opět nenašla přemožitelky a s přehledem vyhrála všechny zápasy.

Stejné dívky hrály další zápasy, ale pod hlavičkou Základní školy Tlučná, okresní kolo ve školním florbale. A opět – všechny zápasy vyhrály a odvezly si domů dva poháry, z toho jeden putovní.

Našim děvčatům patří velký dík a pochvala za vzornou reprezentaci naší obce a florbalového klubu. Je vidět, že i klub s menší členskou základnou v této kategorii může být platnou konkurencí větším florbalovým klubům Plzeňského kraje.

Vlasta Růžičková

foto: Michal Ciblo