čtvrtek 30. listopadu 2017

Co se děje u hasičů

Mladí hasiči
Další soutěž mladých hasičů se konala 14. 10. ve Stýskalech, kde proběhlo okresní kolo zahajovacího srazu hry Plamen 2017-2018. Soutěžilo se v těchto disciplínách: štafeta dvojic a závod požárnické všestrannosti (branný závod), kde děti běží v pětičlenných hlídkách po označené trase a plní na stanovištích určené úkoly. Stanovišť je celkem šest:
1) střelba ze vzduchovky,
2) topografické značky, orientace mapy na sever, určování azimutu,
3) vázání uzlů,
4) zdravověda,
5) požární ochrana -určování hasicích přístrojů a hasičského nářadí,
6) překonání lana-ručkováním.
Trasa závodu se běží na čas, je dlouhá 3-4 km. Soutěže se zúčastnilo 23 družstev mladších a 18 družstev starších. Za SDH Tlučná bojovala v kategorii mladších 3 družstva a v kategorii starších 1 družstvo. Mladší C (nejmladší děti), obsadily 22. místo, mladší B společně s družstvem A 18. místo. Nejlépe se dařilo starším, kteří obsadili 8. místo.


21. 10. pořádali kamarádi hasiči z Bolevce soutěž Pohádkový les, kde opět děti plní podobné úkoly jako na zahajovacím srazu. Trať procházejí večer podle světýlek, bez použití baterek, kde jsou na stanovištích pohádkové postavy. Na této soutěži byly dvě hlídky mladších a jedna starších dětí. Výsledkem bylo u mladších 8. a 9. místo, starší skončili na 14. místě.

Podobná soutěž s názvem Nevřeňské bloudění proběhla 4. 11. v Nevřeni. Na této soutěži bylo celkem 35 hlídek mladších dětí a 38 hlídek starších. Mladším se vcelku dařilo: družstvo C – 28. místo, družstvo B – 18. místo a družstvo A – 12. místo, u starších to bylo horší, ti obsadili až 29. místo.

Děti se zúčastňují i jiných soutěží. Celoročně se starají o vývěsní skříňku a plní odznaky odbornosti. V prosinci nás čeká návštěva Mikuláše, vystoupení na výroční valné hromadě našeho sboru a na závěr roku vánoční besídka. Tím ukončíme letošní rok a budeme se připravovat na další závody.

Družstvo žen
Po delší odmlce se opět obnovila činnost družstva žen. Maminky některých dětí se domluvily a začaly se scházet a trénovat. První soutěž, které se zúčastnily, byla Poslední káď – Memoriál Miloslava Pytlíka v Plzni. Start se vydařil, výsledkem byla účast ve finále a konečné 5. místo z 10 družstev. Tak ať se nám dále daří.

Alena Filipová

Žádné komentáře: