středa 27. dubna 2022

Přehlídka skladeb Tanečního kroužku TJ Tlučná

Taneční kroužek TJ Tlučná uspořádal 24. 4. 2022 v místní tělocvičně přehlídku pódiových skladeb.

Přehlídka začala předvedením kostýmů z choreografií z předešlých let. Diváci viděli kostýmy od začátku tanečního kroužku, tedy od roku 2004. V těchto různorodých kostýmech si zatančily děti např. tanec Jeruzaléma, malé děti sestavičku s obručemi a nejstarší natrénovaly vlastní choreografii.

Dále byly předvedeny současné skladby, se kterými děti TK letos velmi úspěšně soutěží a vozí ze soutěží zlaté a stříbrné medaile. Ze soutěže CZECH DANCE postoupily na Mistrovství Čech do Chrudimi, kam vyrážíme 30. dubna. Další krásný postup máme z Plzně ze soutěže MIA FESTIVALU. V květnu naše děti budou reprezentovat TK TJ Tlučná v Praze na mezinárodní taneční soutěži MIA FESTIVAL.

Nechyběla ani tombola s krásnými cenami.

A nakonec na přehlídku přiskákal opožděně velikonoční zajíček a přinesl dětem velikonoční nadílku.

Děkuji rodičům, prarodičům, kamarádům a všem, kdo na přehlídku dorazil a potleskem ocenil naši práci.

Za TK TJ Miluš, Martina, Petra, Daniela

Celou fotogalerii najdete zde.

Asekol - certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2021

 

Pozvánka od SDH na soutěž O štít tlučenského krokodýla


pátek 22. dubna 2022

Oznámení o přemístění autobusové zastávky V Rybníčkách do ulice Pankrácká 26. a 27. 4. 2022

Z důvodu opravy komunikace po havárii vodovodního řadu bude od 26.4.2022 od 7:00 do 27.4.2022 do 16:00 přemístěna autobusová zastávka V Rybníčkách do ulice Pankrácká –  dle přiloženého plánku.
 

Děkujeme za pochopení.

středa 20. dubna 2022

Elektrowin shrnuje, jak se naše obec v roce 2021 podílela na ochraně životního prostředí

Díky svým obyvatelům se Obec Tlučná může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 14,02 t. Na každého obyvatele tak připadá 4,26 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 164,96 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 64 ks

Nebylo nutné vytěžit 8 219,44 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 308 krát.

Došlo také k úspoře 84 612,60 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 84613 krát.

Podařilo se recyklovat 8 071,43 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 331 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 284,40 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 50561 1€ mincí, nebo 345,17 kg hliníku, který by stačil na výrobu 23012 plechovek o objemu 0,33 l.

Elektrowin v roce 2021 úspěšnou spolupráci ocenil 30 000,00 Kč ze svého motivačního programu.

zpracovala společnost Elektrowin

středa 13. dubna 2022

Od dubna funguje ve škole adaptační skupina pro děti z Ukrajiny

Dne 4. dubna 2022 začala v prostorách ZŠ s MŠ Tlučná fungovat adaptační skupina pro děti z Ukrajiny, aby se mohly dále vzdělávat. Tato skupina zatím čítá 6 dětí ve věku od 4 do 15 let.

Adaptační skupiny jsou pro děti velmi důležité. Pomáhají jim učit se pozvolna český jazyk a poznávat nové prostředí.

Skupinu vede ukrajinská učitelka, a tak výuka probíhá v mateřském jazyce dětí. Několikrát do týdne probíhá i výuka českého jazyka pod vedením naší paní učitelky.

Postupně se ukrajinské děti budou setkávat s našimi žáky ve vyučovacích hodinách např. anglického jazyka, tělesné výchovy nebo výtvarné výchovy apod.

Adaptační skupina bude fungovat do 30. června 2022.

pondělí 4. dubna 2022

Novinky u SPCCH

Senioři si užili přednášku o Vietnamu…

Myslím, že mezi oblíbené zájmové aktivity naší organizace SPCCH Tlučná patří přednášky. Toto se opět potvrdilo, když jsme 16. 3. 2022 v hasičské zbrojnici zorganizovali přednášku o Vietnamu. S touto pro některé z nás vzdálenou zemí nás seznámil pan Ing. Miroslav Kroupa, který ji i s manželkou navštívil. Pěkně připravená prezentace zaujala všechny přítomné a přibližně hodinu a půl napjatě poslouchali. Nakonec jsme potleskem poděkovali, předali malý dárek a domluvili se na další případné spolupráci.

…a umí se i bavit

Začnu asi takhle – v každém věku je hraní zábavou. To, že naši členové hrají petang, šipky a zúčastnili se i sportovních seniorských her, jsem již psala. My ale máme navíc partu žen, které si oblíbily hry karetní, ale i Člověče, nezlob se a jiné hry na trénování paměti. Na tyto společenské hry se scházejí 2x do měsíce a zázemí poskytuje restaurace Na Schůdkách. Očekáváme, že se v budoucnu přidají i muži.

Vzkazujeme: „Seberte odvahu a přijďte mezi nás, možná, že necháme vyhrát i vás.“

Emilie Loužková

foto: Emilie Loužková

Počátek roku u zásahové jednotky

 

Rok 2021 pro nás skončil krátce před půlnocí, kdy jsme prováděli požární asistenci při silvestrovském ohňostroji v lesoparku.

Prvotní událostí nového roku byl požár dřevěných kůlen v nedalekém Zbůchu. Po příjezdu na místo naši členové zjistili, že se jedná o předem připravené prověřovací cvičení okrsku Nýřansko. Na místě jsme prováděli hasební práce v dýchací technice a zajišťovali jsme dodávku vody na požářiště. Druhá, tentokrát již ostrá, událost na nás čekala počátkem února v dopoledních hodinách. Vyjížděli jsme k požáru chaty do Kamenného újezdu u Nýřan. Dále jsme v únoru provedli jednu prořezávku a kácení náletových dřevin v katastru obce Tlučná.

17. únor se do naší paměti vryje jako jeden z těch nejnáročnějších dnů, co se týká vytíženosti naší jednotky. Na území České republiky dorazila bouře Dudley. Poprvé se v naší obci rozezněla siréna krátce před půl dvanáctou dopoledne. Vyjeli jsme k pádu cca 15metrového smrku a menšího dubu na garáž V Rybníčkách. Provedli jsme jejich rozřezání a úklid poškozené střechy. Po návratu zpět do hasičské zbrojnice a domluvě s operačním střediskem jsme zůstali na základně v pohotovosti s výjezdem do 2 minut. Další událost na sebe nenechala dlouho čekat. Byli jsme vysláni do Línské ulice, kde jsme zasahovali na silnici a přilehlém poli. Zde došlo vlivem povětrnostních podmínek k uvolnění plechů z nedalekého zahradního domku, které následně vítr zanesl na pole a silnici, kde ohrožovaly chodce a projíždějící řidiče. Plechy jsme spolu s majitelem v silném větru posbírali. Následně jsme se přesunuli naproti Vitu, kde došlo k pádu smrku. Na místě jsme provedli jeho rozřezání a preventivní kontrolu sousedících stromů. Na výzvu oznamovatele jsme následně zasahovali v ulici U Torovky. Zde jsme provedli odklizení stromu z komunikace. Poté jsme využili chvilky klidu a posilněni o teplé jídlo a pití jsme vyrazili k prozatím poslední události, a to odklizení dvou padlých stromů z cyklostezky. Na místě jsme přebrodili potok u ČOV a pěšky došli na místo události. Provedli jsme rozřezání stromů a úklid od dalších větších větví.


Na závěr bych chtěl podotknout, že ačkoliv se jednalo o běžný pracovní den, již k první události vyjížděla posádka našeho zásahového vozidla MAN v plné sestavě šesti hasičů. Celkově v tento den hasiči po celém Česku zasahovali u více než 5 000 událostí.

Vojtěch Kolář

foto: členové JSDHO Tlučná