středa 13. dubna 2022

Od dubna funguje ve škole adaptační skupina pro děti z Ukrajiny

Dne 4. dubna 2022 začala v prostorách ZŠ s MŠ Tlučná fungovat adaptační skupina pro děti z Ukrajiny, aby se mohly dále vzdělávat. Tato skupina zatím čítá 6 dětí ve věku od 4 do 15 let.

Adaptační skupiny jsou pro děti velmi důležité. Pomáhají jim učit se pozvolna český jazyk a poznávat nové prostředí.

Skupinu vede ukrajinská učitelka, a tak výuka probíhá v mateřském jazyce dětí. Několikrát do týdne probíhá i výuka českého jazyka pod vedením naší paní učitelky.

Postupně se ukrajinské děti budou setkávat s našimi žáky ve vyučovacích hodinách např. anglického jazyka, tělesné výchovy nebo výtvarné výchovy apod.

Adaptační skupina bude fungovat do 30. června 2022.

Žádné komentáře: