čtvrtek 24. ledna 2019

Masopust 2019


Seriál o hornictví - III. díl

Co dělali pitláci a později vékáďáci, když byla jáma prohloubena

Součástí dodávky prohloubení jámy bylo též provedení nového náraziště na kótě 770 m a objížďky vozů, včetně betonáže ostění těchto děl.

Jáma včetně prohloubení až do žumpovní části měla kruhový profil, vyzděný z betonových tvárnic. Tyto tvárnice se vyráběly ve vybraném prostoru na kraji Nýřan v místě takzvané „Sulkovské dráhy“. Tato výrobna po prohloubení jámy zůstala na místě a i nadále vyráběla betonové zboží až do roku 1993. Nyní je v tomto prostoru market Billa.

Náraziště v sedmi stech metrech se již budovalo se strojním narážením vozů do klece a vzhledem k tomu, že klec byla dvoupatrová, byl součástí náraziště i takzvaný sklípek, který umožňoval nástup mužstva do obou pater klece současně.

Pojďme však dále od jámy. K napojení jámy na dobývací prostor byl vyražen 700 metrů dlouhý překop v podloží slojí. Takové umístění překopu zaručuje, že nebude až do konce životnosti dolu ohrožován horninovými tlaky, které vznikají při dobývání uhlí.

Nedaleko jámy, poblíž odbočky na objížďku, byla vybudována remíza lokomotiv s dieselovým motorem a místo pro jejich tankování.

V závěrečné fázi svého pobytu na dole výstavbáři razili překopy (v kameni) a chodby (v uhlí). Překopy se razily pro geologický průzkum, kdy se takto, přímým stykem, ověřovalo uložení slojí – zda odpovídá předpokladům, které udávali geologové podle výsledků průzkumných vrtů prováděných z povrchu.

Chodby byly ražené nejen výstavbáři k založení porubů. Ty vznikají tak, že zjištěná sloj se „rozorá“ chodbami vzdálenými od sebe řádově 100 metrů až do konce ložiska, kde se chodby mezi sebou propojí. Tak vznikne místo, v havířské hantýrce zvané „fronta“ (vždyť ono to je místo boje člověka s přírodou o „černé zlato“). Postup fronty končí na základní chodbě. Tento cyklus se opakuje až do úplného vydobytí ložiska. Založením fronty práce výstavbářů na dole končí a jsou přesunuti na jiné místo.

Teď jsem se při svém psaní dostal do místa kde, než začnu psát o životě horníků, musím trochu v detailech přiblížit všem čtenářům, jak se teď to uhlí vlastně dobývá.

Do fronty nastoupí dobývací technika. Sestává z dobývacího kombajnu spojeného s hřeblovým dopravníkem, který nejen odnáší vydobyté uhlí, ale slouží i jako pojezdná dráha pro kombajn. Nedílnou součástí „dobývacího komplexu“ je hydraulicky posuvná důlní výztuž. Její práce nahrazuje fyzicky namáhavé stavění a bourání (rabování či plenění) ruční výztuže. Kombajn, pojíždějící po hřebláku z jednoho konce fronty na druhý, „vyuhlí“ asi 80 cm uhelné sloje. Vzniklý volný prostor zajistí právě „posuvka“. Její podpěrné válce se stáhnou co do své délky a uvolní tak sekci (část) zapřenou mezi stropem a počvou (spodkem) fronty. Posuvné válce uvolněnou sekci, hřeblák i s kombajnem, posunou opět k uhelnému pilíři.

Tak je umožněno organizované vyuhlení, aniž do něho musí vstoupit havíř. Toho stále chrání pancéřové štíty na stropu fronty a na její zádi, kde se vyuhlený prostor zavaluje.

Příště slibuji, že už to konečně bude o lidech.

Václav Veber

Trek kolem Annapuren


pondělí 14. ledna 2019

Uzavření knihovny - dovolená


Od středy 16. 1. do pátku 25. 1. 2019 bude uzavřena místní knihovna 
z důvodu čerpání dovolené. 

Děkujeme za pochopení!

středa 9. ledna 2019

Vánoční jarmark 2018


V sobotu 15. prosinec 2018 se v obci již poněkolikáté na prostranství před bývalou malou budovou základní školy konala tradiční předvánoční akce, kterou pořádala Komise kulturně společenská a sportovní (KKS, dřívější KPOZ). 
Stánky se otevřely ve 12 hodin a samotný kulturní program zahájil úvodním slovem starosta Jan Opl ve 13 hodin. Poděkoval všem účinkujícím, stánkařům a také těm, kteří se na akci podíleli, přítomným popřál krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku 2019 a poté pozval na pódium první účinkující. Těmi byli žáci ZŠ s MŠ Tlučná, kteří si společně s pedagogickým sborem již tradičně připravili několik vánočních písní. Následovalo vystoupení kapely nazvané Tlučňáci pod vedením Jiřího Skřivana, která byla na několik písní doplněna i o několik členů z řad místních skautů vystupujících na Štědrý den v kapličce. Jednalo se o jejich první vystoupení, které rozhodně mohou považovat za vydařené.
Dalším vystupujícím byl dětský pěvecký sbor působící při opeře Divadle J. K. Tyla v Plzni, který také předvedl několik nacvičených písní. Na podiu ho vystřídala folklorní skupina Máj, která zpěv dudáků opět doprovodila i tanečním vystoupením. Závěr programu patřil skupině Kroky Michala Davida, která zahrála všechny hity Michala Davida, které mezi lidmi téměř zlidověly. Závěr programu potom patři skupině historického šermu Pantaleon, která předvedl dechberoucí ohnivou show.
V průběhu celého odpoledne se účastníci mohli občerstvit a případně si koupit nějakou drobnost u několika stánků, nechyběl např. trdelník, Pappa Coffe, klobásy, perníky, svařák z tlučenské vinotéky, skautský stánek s nealko punčem, medovina, Radosti Nepálu, marmelády, ruční výrobky...
Akce se vydařila, dokonce i počasí vyšlo pořadatelům vstříc, a tak nezbývá než se těšit na další ročník, který proběhne v sobotu 14. prosince 2019.

Michala Mathauserová


foto: Tomáš Mathauser, Martin Steinhauser


Videoreportáž najdete tady.
autor: Martin Pospíšil

neděle 6. ledna 2019

Mikulášská 2018


Ani v roce 2018 nechyběla na programu tradiční předvánoční akce pro děti, a sice Mikulášská, která se tentokrát konala v sobotu 1. prosince. Akci pro obec opět uspořádali skauti a skautky ze střediska Krokodýl Tlučná, hudbu zajistil p. Kopejtko s dcerou Karolínou a dějištěm byla Restaurace Na Hřišti.

Už před půl třetí se restaurace začala pomalu zaplňovat a program byl zahájen tradičním přivítáním a na rozcvičení hrou Čertík říká. A protože všichni netrpělivě očekávali příchod Mikuláše, který mohl dorazit kdykoliv, neponechali jsme nic náhodě a hned jsme se dali do učení společné básničky. Stačilo několik zopakování a byli jsme připravení. Pak dostaly děti prostor, aby roztančily parket, který náležitě využily. Taneční nálady jsme využili a naučili je tančit mikulášskou a následně i klasickou verzi mazurky. V další části se děti rozdělily na mladší a starší. A zatímco mladší děti si předávaly horký brambor, starší hádali, kdo má za zády schované andělské peříčko.

Hry byly v plném proudu, když v tom do sálu vběhli čerti. Naštěstí nestihli způsobit moc velký povyk, protože hned za nimi kráčel anděl s Mikulášem, který si své pomocníky náležitě umravnil. Mikuláš se s dětmi přivítal, vyslechl si společnou básničku a pak už dal pokyn k rozdávání dobrot, zatímco se sám věnoval dětem, které sebraly odvahu zazpívat mu na mikrofon. A když byly zásoby dobrot pomalu rozdány, Mikuláš si ještě nechal slíbit, že děti budou po celý rok hodné a přislíbil, že si to dorazí zkontrolovat. Děti mu poděkovaly, zamávaly na cestu a pak dostaly chvilku čas na ochutnání dobrot.

Program ale odchodem Mikuláše nekončil a děti tak ještě mohly čertům nasbírat dřívka do ohně, 10 odvážných rodičů se s dětmi zúčastnilo soutěže o nejdelší oloupanou slupku z mandarinky a na závěr nechybělo ani oblíbené hledání čertího ocásku, který pomáhali schovávat rodiče.

Příjemné odpoledne jsme potom zakončili poděkováním rodičům i dětem a pozvánkou na březnové Maškarní. Na viděnou příště!

Michala Mathauserová

foto: Tomáš Mathauser