čtvrtek 23. prosince 2021

PF 2022

Obec Tlučná Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2022 hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost.


 

středa 22. prosince 2021

Důležité informace k odpadům

Z důvodu změny zákona o odpadech (541/2020 Sb.) už není možné, aby občané platili svoz komunálního odpadu přímo svozové společnosti, ale platba musí být formou místního poplatku.

Od 1. 1. 2022 tedy platí nová obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Vše, co se týká odpadů, budete nově řešit na obecním úřadě a nikoliv se společností EKO-SEPAR.

Co se od 1. 1. 2022 změní?

Svoz od ledna poběží dál jako dosud (vyváží se na staré známky), svozové dny na přelomu roku navazují plynule beze změn.

Nové známky od obce obdržíte v průběhu 1. čtvrtletí (stejně jako to bylo dosud u EKO-SEPARu).

Co musíte aktuálně udělat?

Do 20. 1. 2022 doručit do schránky na OÚ nebo zaslat na mail podatelna@obec-tlucna.cz přihlášku, která byla roznesena do každého čísla popisného (u SVJ 1 přihláška za celý bytový dům) – potvrdíte v ní svůj současný svoz a doplníte potřebné kontaktní údaje.

Jak to bude s platbami?

AKTUÁLNĚ NIC NEPLAŤTE ANI SE NECHOĎTE DOTAZOVAT NA PLATBU NA OBECNÍ ÚŘAD, dokud neobdržíte do svých poštovních schránek platební instrukce (bude to v květnu za 1. pololetí a následně v říjnu za 2. pololetí).

Kdy bude možné realizovat případné změny?

Vzhledem k nutnosti zpracování velkého množství dat bude možné provádět první změny od března 2022 s účinností od dubna 2022.

Sazebník poplatku (dle vyhlášky 0,64 Kč/objednaný litr):

Objem nádoby
(v litrech)

Frekvence svozu

Výše pololetní platby v Kč

Ročně celkem
v Kč

60

1x za 14 dní

500

1 000

60

1x za měsíc

231

462

110

1x za 7 dní

1 831

3 662

110

1x za 14 dní

916

1 832

110

1x za měsíc

423

846

120

1x za 7 dní

1 997

3 994

120

1x za 14 dní

999

1 998

120

kombinovaný 1
10-4 1x za 7 dní, 5-9 1x za 14 dní

1 575

3 150

120

kombinovaný 2
10-4 1x za 14 dní, 5-9 1x za 7 dní

1 421

2 842

120

1x za měsíc

461

922

240

1x za 7 dní

3 994

7 988

240

1x za 14 dní

1 997

3 994

1 100

1x za 7 dní

18 304

36 608

1 100

1 x za 14 dní

9 152

18 304

Změny cen jízdného u linky 55, 66 a N55 od 1. 1. 2022

S platností od 1. ledna 2022 dochází ke změně ceníku jízdného dopravce ČSAD autobusy Plzeň ze společnosti Z-Group bus a.s. pro veřejné autobusové linky č. 440055 Plzeň-Vejprnice-Tlučná (55), 440066 Plzeň,CAN-Plzeň,Křimice-Vejprnice (66) a 460055 Nýřany-Tlučná-Vejprnice-Plzeň (N55), které jsou v trase Plzeň-Vejprnice-Tlučná objednávány obcemi Vejprnice a Tlučná.

Ceny jízdného se pro uvedené linky mění poprvé od dubna 2012, kdy Vejprnice a Tlučná zahájily spolupráci s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň.

Plné jednotlivé jízdné hrazené hotově u řidiče při nástupu se zvýší z 10 korun na 12 Kč. Zvláštní jízdné (50% sleva) pro důchodce do 65 let či za přepravu psa stoupne z 5 na 6 Kč. Děti od 15 do 18 let či studující mládež do 26 let jezdící se 75% slevou nově zaplatí v hotovosti 3 Kč namísto původních 2 korun.

Při bezhotovostní platbě Plzeňkou kartou nebo čipovou kartou ČSAD bude stále poskytována 5% sleva ze všech druhů jednotlivého jízdného.

V tarifu zůstává i nadále bezplatná přeprava pro všechny děti do 15 let, stejně jako pro občany starší 65 let, vlastníky průkazu ZTP nebo ZTP/P, dále držitele Zlaté plakety Prof. MUDr. Jánského za darování krve nebo pro členy vybraných organizací boje za mír a svobodu.

Změna proběhne i u speciálního měsíčního předplatného pro uvedené linky. Obyčejné předplatné bude nově za 200 Kč ze stávajících 150 korun. Zvýhodněné předplatné pro studující mládež, důchodce do 65 let nebo osoby na mateřské či rodičovské dovolené je ponecháno na úrovni 100 Kč.

K úpravě ceníku jízdného dochází po dohodě dopravce a objednatelů s ohledem na současný výrazný nárůst nákladů, především pohonných hmot. Od nového roku 2022 pak dojde znovu ke každoročnímu navýšení mezd nejen řidičů v souvislosti s růstem minimální resp. zaručené mzdy dle rozhodnutí vlády ČR.

Ceník jízdného také zohledňuje pořízení šesti nových nízkopodlažních autobusů MAN na základě nové desetileté smlouvy s dopravcem.  Autobusy jsou nadstandardně vybaveny mj. celovozovou klimatizací, bezplatným přístupem k internetu přes Wi-Fi, nabíječkami drobných spotřebičů přes USB atd.

 Plná verze ceníku je ke stažení zde.

pondělí 20. prosince 2021

Otevírací doba obecního úřadu, knihovny a sběrného dvora na přelomu roku

 

Obecní úřad (včetně knihovny) bude od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 uzavřen.

 

 

 

Sběrný dvůr bude uzavřen ve svátky, tj. otevírací doba bude tato:

sobota 25. 12. 2021 zavřeno – svátek

pondělí 27. 12. 2021 otevřeno

středa 29. 12. 2021 otevřeno

sobota 1. 1. 2022 zavřeno – svátek

pondělí 3. 1. 2022 otevřeno

čtvrtek 16. prosince 2021

Významný den u hasičů


Tato slavnostní chvíle nastala v sobotu 16. října 2021 za účasti široké veřejnosti, hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové a dalších významných hostů. Téměř po dvou letech, kdy budova naší zbrojnice procházela postupnou rozsáhlou rekonstrukcí prakticky všech vnitřních prostor, se naši hasiči konečně dočkali důstojného prostředí pro svou činnost a práci. První etapa obsaho­vala celkovou rekonstrukci vnitřních prostor v horní části zbrojnice, kde býval služební byt a malá provozovna. Po provedené rekonstrukci zde vzniklo velké a krásné zázemí pro náš kolektiv mladých hasičů včetně nezbytného sociálního zaří­zení, technické a úklidové místnosti, potřebných skladových prostor a v neposlední řadě i nová prostorná kancelář vedení našeho sboru. Tato první stavební etapa byla ukončena v prosinci roku 2020 a prakticky plynule se přešlo na druhou etapu, která byla zahájena v únoru letošního roku. V rámci této etapy vznikly zcela nové vnitřní prostory v podobě technické a úklidové místnosti, nové prostorné šatny členů zásahové jednotky pro 17 mužů a samostatné šatny pro 3 ženy včetně sociálního zařízení a sprchy. Samozřejmostí byla i instalace zcela nových šatních skříněk pro zásahovou výstroj a osobní věci členů jednotky. Byly vybudovány nové sprchy pro muže, toalety pro muže a ženy a v neposlední řadě zde vznikla i velice potřebná dílna Chemické služby pro údržbu a skladování dýchací techniky a jiných věcných prostředků PO, kterou jsme dosud vůbec neměli. Tato dílna byla současně vybavena odpovídající automatickou pračkou pro praní zásahových obleků, velkým nerezovým mycím dřezem, sušící skříní a vysoušečem zásahové obuvi a rukavic. Nechybí ani pracovní stůl na údržbu dýchací techniky. Současně s touto rekonstrukcí jsme se navíc sami rozhodli k renovaci naší společenské a zasedací místnosti. Z vlastních finančních prostředků sboru jsme zajistili kompletní instalaci stropních podhledů včetně nového integrovaného LED osvětlení, výměnu stávajícího nevzhledného a již zastaralého ocelového potrubí topného systému za potrubí dnes již standardní z mědi. Současně jsme zde provedli i opravu poškozených omítek a jejich novou výmalbu.

Součástí tohoto slavnostního aktu bylo i oficiální předání nově opravené cisternové automobilové stříkačky na podvozku TATRA 815. Je neuvěřitelné, jak rychle čas utíká – od poslední celkové opravy tohoto vozidla v roce 2004 uplynulo již 17 let. I přes naši veškerou snahu již nebylo mož­né bez další rozsáhlé rekonstrukce tuto techniku bezpečně a spolehlivě provozovat. Nezbytnost velkoobjemové CAS u naší jednotky byla již několikrát v praxi ověřena a potvrzena. Nová technika se stejnými či podobnými technickými parametry v dnešní době stojí cca 8 000 000,- Kč. Z tohoto důvodu byla opětovná celková oprava jediným možným řešením. A tak se stalo, že po všech nezbytných administrativních úkonech bylo naše vozidlo CAS 32 – T 815 dne 24. 2. 2021 předáno na základě výběrového řízení firmě ANZA s.r.o. Výsledkem jejich usilovné a poctivé práce je prakticky nová velkoobjemová CAS 30 – T 815, kterou jsme dne 21. 6. 2021 od této firmy po řádném zaškolení obsluhy převzali zpět do našeho užívání. Vozidlo prošlo prakticky kompletní rekonstrukcí podvozkové části. Byla provedena oprava a seřízení celého brzdového systému, palivové soustavy, elektroinstalace i vzduchového systému. Došlo i k provedení nutných servisních úkonů na motoru a převodovce. Celkovou renovací a modernizací prošla i vlastní kabina Tatry. Na již opravenou podvozkovou část byla postupně namontována zcela nová požární nástavba včetně nových nádrží na hasiva. Původní objem vodní nádrže na 8 200 litrů vody byl navýšen na rovných 9 000 litrů a místo původních 800 litrů pěnidla byla na vozidlo osazena nerezová nádrž na 540 litrů pěnidla. CAS dostala zcela nové požární čerpadlo Firefly s výkonem až 3 000 litrů za minutu. Chybět nesmí ani vysokotlaký průtokový naviják s 60 m dlouhou vysokotlakou hadicí a proudnicí pro rychlý zásah. Vozidlo bylo nově doplněno o teleskopický osvětlovací stožár osazený dvěma LED reflektory s celkovým světelným výkonem 45 000 lumenů, který je napájen z elektro rozvodů vozidla bez nutnosti potřeby elektrocentrály. Vozidlo je dále vybaveno odpojitelnou a v případě potřeby přenosnou lafetovou proudnicí na pochozí střeše požární nástavby. V přední části vozidla byla stávající asanační lišta dodatečně ještě doplněna o čelní nárazníkovou lafetu elektricky ovládanou z kabiny posádky. Veškeré osvětlení jednotlivých skříní nástavby i kabiny vozidla je provedeno v LED technologii. CAS byla nově osazena i novým světelným a zvukovým výstražným zařízením rovněž v LED provedení. Nemalým pomocníkem a hlavně bezpečnostním prvkem je i nová couvací kamera a její obrazovka v prostoru kabiny, kde je umístěn i výjezdový tablet pro informační podporu jednotky u zásahu.

Je to až neuvěřitelné, ale obec Tlučná v letech 2020 a 2021 investovala do zajištění PO a CO obce celkem 12 307 136,85,-Kč. Dotace či finanční příspěvky pak činily celkem 1 920 000,- Kč. Nám jako hasičům nezbývá nic jiného než vyjádřit vedení naší obce obrovskou úctu a poděkování za věnovanou péči a náklonnost. Poděkování rovněž patří Plzeňskému kraji i Nadaci ČEZ za poskytnuté finanční prostředky na realizaci výše popsaných projektů, firmě ANZA s.r.o. za skvělou spolupráci při renovaci naší techniky a dále pak stavební firmě Západočeská stavební společnost s.r.o. za rekonstrukci naší zbrojnice v obou etapách stavebních úprav.

DĚKUJEME!

Jan Čermák

Fotogalerii opravené CAS a z akce 16. 10. 2021 najdete zde