středa 22. prosince 2021

Důležité informace k odpadům

Z důvodu změny zákona o odpadech (541/2020 Sb.) už není možné, aby občané platili svoz komunálního odpadu přímo svozové společnosti, ale platba musí být formou místního poplatku.

Od 1. 1. 2022 tedy platí nová obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Vše, co se týká odpadů, budete nově řešit na obecním úřadě a nikoliv se společností EKO-SEPAR.

Co se od 1. 1. 2022 změní?

Svoz od ledna poběží dál jako dosud (vyváží se na staré známky), svozové dny na přelomu roku navazují plynule beze změn.

Nové známky od obce obdržíte v průběhu 1. čtvrtletí (stejně jako to bylo dosud u EKO-SEPARu).

Co musíte aktuálně udělat?

Do 20. 1. 2022 doručit do schránky na OÚ nebo zaslat na mail podatelna@obec-tlucna.cz přihlášku, která byla roznesena do každého čísla popisného (u SVJ 1 přihláška za celý bytový dům) – potvrdíte v ní svůj současný svoz a doplníte potřebné kontaktní údaje.

Jak to bude s platbami?

AKTUÁLNĚ NIC NEPLAŤTE ANI SE NECHOĎTE DOTAZOVAT NA PLATBU NA OBECNÍ ÚŘAD, dokud neobdržíte do svých poštovních schránek platební instrukce (bude to v květnu za 1. pololetí a následně v říjnu za 2. pololetí).

Kdy bude možné realizovat případné změny?

Vzhledem k nutnosti zpracování velkého množství dat bude možné provádět první změny od března 2022 s účinností od dubna 2022.

Sazebník poplatku (dle vyhlášky 0,64 Kč/objednaný litr):

Objem nádoby
(v litrech)

Frekvence svozu

Výše pololetní platby v Kč

Ročně celkem
v Kč

60

1x za 14 dní

500

1 000

60

1x za měsíc

231

462

110

1x za 7 dní

1 831

3 662

110

1x za 14 dní

916

1 832

110

1x za měsíc

423

846

120

1x za 7 dní

1 997

3 994

120

1x za 14 dní

999

1 998

120

kombinovaný 1
10-4 1x za 7 dní, 5-9 1x za 14 dní

1 575

3 150

120

kombinovaný 2
10-4 1x za 14 dní, 5-9 1x za 7 dní

1 421

2 842

120

1x za měsíc

461

922

240

1x za 7 dní

3 994

7 988

240

1x za 14 dní

1 997

3 994

1 100

1x za 7 dní

18 304

36 608

1 100

1 x za 14 dní

9 152

18 304

Žádné komentáře: