pondělí 24. května 2021

Novinky a zajímavosti z naší partnerské obce Floß

Evangelický kostel sv. Jana Křtitele

Jednou z architektonických dominant Floßu je evangelický kostel sv. Jana Křtitele. Budova kostela je nejstarší v obci. Ještě do 20. let minulého století obývala zdejší kostelní věž rodina věžníka. V kostele upoutá štukový klenbový strop, bohatě zdobená kazatelna či rokokový oltář. Zajímavostí je, že byl kostel v letech 1654–1913 kostelem simultánním, který byl užíván dvěma církvemi – katolickou a evangelickou. Simultánní kostely v Horní Falci (pozn red.: správní celek sestávající se z okresů a srovnatelný s českými kraji), které svoji funkci zčásti plní dodnes, se staly impulsem pro vznik tzv. simultánní kostelní cyklostezky. Ta v deseti etapách a na 400 km spojuje 51 hornofalckých bývalých či stále aktivních simultánních kostelů. Bývalý simultánní kostel ve Floßu je součástí osmé a deváté etapy. Podrobné informace o simultánní kostelní cyklostezce naleznete na
www.simultankirchenradweg.de
 
Nová požární zbrojnice otevřena

V lednu byla ve Floßu uvedena do provozu nová budova požární zbrojnice. Náklady na zřízení moderního zázemí pro flosské hasiče a potřebnou techniku o celkové rozloze 1 000 m² dosáhly 2,5 mil.   (dotace 350 tis.  ). Jak uvedl starosta obce Robert Lindner, na investici se vlastním rozpočtem podílel také Sbor dobrovolných hasičů. Sami členové sboru pak na stavbě odpracovali více než 6 000 hodin. „Bez aktivního zapojení téměř všech ze 70 členů sboru by nebylo možné, abychom stavbu dokončili s takto, na dané poměry, nízkým rozpočtem,“ dodal Lindner. Nová budova nabízí vedle zázemí pro členy sboru i hasičskou mládež také 480 m² určených pro odstávku pěti zásahových vozidel, která flosští hasiči využívají. Dle slov velitele SDH Floß Felixe Müllera neoplývá nová budova technickými vymoženostmi a je zařízena především prakticky a účelně. Hasičům tak například pomáhá automatická čistička požárních hadic, která hadice nejen čistí, ale dokáže také upozornit na jejich případná poškození. Slavnostní otevření požární zbrojnice za účasti veřejnosti proběhne, jakmile to umožní dosud nestabilní epidemická situace.

Václav Vrbík

pátek 21. května 2021

Činnost zásahové jednotky počátkem roku 2021

V průběhu prosince jsme byli požádáni obecním úřadem o asistenci u příprav a během novoročního ohňostroje, který se konal na tlučenské šachtě, tzv. haldě. Pět minut po půlnoci jsme vyjížděli k nahlášenému požáru domu do Přehýšova. Naším úkolem bylo v dýchací technice, za pomoci rozbrušovacího agreagátu, sekyr a jiného nářadí pomáhat rozebírat střechu a dohašovat skrytá ohniska v krovu.

Po měsíci jsme vyjížděli k rozsáhlému požáru budovy v autoservisu do Vejprnic-Brůdku. Zde jsme zajišťovali kyvadlovou dopravu vody s naším zásahovým vozidlem MAN a také hasební práce uvnitř objektu.

V následujících měsících jsme byli vysláni celkem k 7 dalším požárům. Nejrozsáhlejší požár byl mezi Vejprnicemi a Tlučnou na úseku nově budované cyklostezky, kde jsme zasahovali více než 5 hodin. Hasební práce nám komplikoval špatně přístupný terén a nutnost natáhnout několik desítek metrů hadicového vedení přes mokřiny a potok. Nejaktuálnější událostí byl požár komínového tělesa v Tlučné na Čampuli.


Mimo zásahovou činnost jsme provedli několik dezinfekcí obecních zastávek, parku a lesoparku. Dále jsme pomohli dvěma spoluobčanům při kácení rizikových dřevin.

Také se nám plní jedno z našich dlouholetých přání, a to rekonstrukce naší Tatry. Cisternu jsme počátkem března odvezli do firmy ANZA na celkové repasování podvozku a nástavby. Díky této rekonstrukci se opět o kousek zlepší naše akceschopnost a připravenost na různé typy událostí.

Na závěr bych chtěl podotknout, že jsme se v průběhu roku potýkali kvůli infekci koronaviru se sníženým počtem členů zásahové jednotky, ale i přes tyto problémy jsme dokázali vyjet ke všem výjezdům, za což patří všem velký dík.

Vojtěch Kolář

foto: členové zásahové jednotky

čtvrtek 20. května 2021

Taneční kroužek opět trénuje!


Po dlouhé pauze jsme se se začátkem pěkného počasí opět sešli. Začali jsme s tréninky skoro v plném počtu, a to mě velice potěšilo.

Trénujeme zatím, jak to povoluje vládní nařízení, ve venkovních prostorách, a tak jsme využili krásné travnaté fotbalové hřiště.

Na náš první trénink opožděně přiskákal velikonoční zajíček, který dětem přinesl nadílku.

Zatím trénujeme takto: ve středu a v pátek 16–17 hod. mladší věková kategorie (7–10 let) a ve středu 17–18 a v pátek 15–16 hod. starší věková kategorie (13–17 let).

Děti si zopakovaly choreografie z minulého roku, se kterými jsme si přivezli ze soutěží několik medailí. Začínáme také s tréninkem choreografií nových skladeb, který hlavně mladší kategorii velice baví.

Zveme nová děvčata i chlapce od mateřáků do 15 let, kteří by měli zájem si s námi zatančit, zaskotačit, zasmát se, zaposilovat a protáhnout svá těla. Můžete nezávazně přijít na náš trénink a když se vám naše tancování bude líbit, tak se od září můžete stát členem Tanečního kroužku TJ Tlučná.

Tančíme hlavně pro radost, jezdíme na soutěže, vystupujeme na různých akcí, pořádáme víkendové soustředění v místní tělocvičně, jezdíme na soustředění na Přimdu a během roku pro děti pořádáme různé akce.

Jen doufám, že už budou tréninky v plném proudu a že co nejdříve budeme moci začít s nácviky v tělocvičně.

Miluše Petráková

úterý 18. května 2021

Důležité informace pro čtenáře místní knihovny v Tlučné

Milí čtenáři, naše knihovna je opět otevřena v otevírací době:

Pondělí 7.00–12.00  13.00–17.00

Středa 7.00–12.00  13.00–17.00

Čtvrtek 7.00–12.00  13.00–14.00

V knihovně musí být dodržováno:

• omezení počtu zákazníků 

(1 osoba na 15 m2 plochy knihovny)

• dodržování rozestupů 

(minimálně 2 metry)

• respirátory

• desinfekce rukou při vstupu do knihovny

• omezit pobyt v knihovně na nezbytnou dobu

Čtenáři nadále mohou použít výdejní okénko.

Upozorňuji, že od 1. června 2021 nebude automaticky prodlužována výpůjční doba.

Na vaši návštěvu se těší vaše knihovnice.

středa 12. května 2021

Taneční klub Tlučná oslavil Mezinárodní den tance 2021

Konečně skončilo dlouhé období, kdy nám covidová opatření znemožnila osobně se setkávat při tanci. Celých pět měsíců jsme se viděli pouze přes kameru prostřednictvím aplikace ZOOM při online trénincích. Nezaháleli jsme a odvysílali více jak 50 online lekcí. Naučili jsme se mnoho sestaviček na různá témata. Písničky se týkaly např. ročních období nebo svátků.

Od 19. dubna zase trénujeme na hřišti u berušek, sice v omezeném počtu podle nařízení, ale o to veseleji. První trénink po tak dlouhé době byl opravdu skvělý, všichni se těšili a byli nadšení. Venkovní tréninky jsme zahájili přípravou tanečního flashmobu, kterým jsme se připojili k oslavám Mezinárodního dne tance konaného 29. 4. 2021. Všechny naše týmy se postupně naučily choreografii Marka Zelinky, vítěze StarDance, který ji pro tuto příležitost vytvořil.

Organizátorovi oslav se sešlo na 560 natočených videí. Z toho sestavil čtvrthodinový sestřih, který byl ve čtvrtek na závěr celodenních oslav odvysílán. I někteří naši tanečníci se v sestřihu objevili, a tak se Taneční klub Tlučná i naše obec staly součástí online oslav Mezinárodního dne tance 2021.

Máme spoustu plánů do budoucna. Především chceme děti zvednout od počítačů, navrátit je k tréninkům, k zdravému pohybu a k tanci. Mladším dětem přiblížit tanec formou tanečních hrátek, aby měly z pohybu radost a chtěly se mu věnovat i nadále. Starším dětem prohloubit jejich dovednosti a připravovat je na taneční soutěže. Toto chceme nabídnout všem, nejen našim členům.

V rámci restartu sportu zveme všechny děti ve věku 3 a výše na naše tréninky. Během dubna a května si mohou zdarma vyzkoušet, zda by je tanec bavil a chtěly by se k nám přidat.

I pro dospěláky máme obdobnou pozvánku: „Přijďte se protáhnout každou neděli od 17:00 na naše tréninky Fit Dance. Odreagujete se, zatančíte si, zapotíte se a věříme, že si lekci užijete a odejdete s dobrou náladou.“

Pro všechny děti i nečleny klubu jsme na prázdniny připravili letní taneční soustředění ve Střelských Hošticích. Několik míst je ještě volných, a tak neváhejte a přihlaste se. Prožijete 8 dní plných tance, zábavy a koupání v řece s ubytováním v krásném areálu školy v přírodě.

Bližší informace o trénincích, o letním soustředění a videa z oslav Mezinárodního dne tance naleznete na našich webových stránkách www.tktlucna.cz

Marie Zemanová 

foto: Radovan Osoba

pondělí 10. května 2021

Člověk v tísni v Plzeňském kraji pomáhá i obětem trestných činů

Služba pomoci obětem trestných činů, kterou poskytuje Člověk v tísni v Plzeňském kraji, může mít různou podobu. Obrátit se na nás může kdokoli, kdo se cítí být obětí, a to z celého Plzeňského kraje. Základem naší služby je poskytování právních informací. Jsme připraveni pomoci s podáním trestního oznámení, návrhu na náhradu škody, sepsáním odvolání, doprovodit Vás k soudu či na Policii. Třeba jako jsme pomohli v následujících případech.

Ženě, oběti domácího násilí ze strany partnera, jsme pomohli podat trestní oznámení. Doprovodili jsme ji jako „důvěrník“ k podání vysvětlení a požádali jsme o ustanovení zmocněnce z řad advokátů. Tudíž v průběhu celého řízení je řádně zastoupena. Následně jsme jí zprostředkovali psychologickou pomoc.

Oběti násilného napadení jsme poskytli asistenci v průběhu řízení i doprovod k jednání. Pomohli jsme jí uplatnit nárok na náhradu škody a také jsme jí asistovali v podání žádosti o peněžitou pomoc oběti, kterou může za určitých okolností poskytnout stát. Vzhledem k nutnosti účasti u soudního jednání bylo požádáno o oddělený výslech oběti tak, aby nedošlo k setkání s útočníkem. I v odvolacím řízení jsme oběti nadále asistovali v psychicky náročném procesu.

Obrátila se na nás žena, kterou podvedl partner. Pod záminkou, že je nemocný a potřebuje podstoupit placenou operaci, z ní vylákal peníze. Poté se na dva týdny odmlčel a po údajném návratu z nemocnice se od ní bez vysvětlení odstěhoval. Žena nabyla pochybností a skutečnosti si telefonicky ověřila v nemocnici, kde zjistila, že ani údajného doktora ani jejího partnera neznají a placené zákroky neposkytují. Pomohli jsme jí napsat a podat trestní oznámení a čin byl nakonec kvalifikován jako podvod a proti pachateli zahájeno trestní stíhání. Paní jsme pomohli uplatnit její nárok na náhradu škody a jsme jí dále nápomocni v probíhajícím trestním řízení.

Oslovil nás muž, kterému cizí osoba nabídla pomoc s vyřešením jeho dluhů tak, aby nepřišel o svou nemovitost. Díky tomu, že přišel dostatečně včas, pomohli jsme mu od smluv, které pro něj byly natolik nevýhodné, že by v důsledku znamenaly ztrátu nemovitosti, odstoupit. Právě tyto společnosti, jež nabízejí vlastníkům nemovitostí v exekuci pomoc s vyplacením exekucí či půjčky, se v poslední době stále množí a lidé musí být obezřetní.

V případě, že jste se Vy nebo někdo z Vašich blízkých stali také obětí trestného činu, neváhejte se obrátit na naši kolegyni Radku Liškovou – radka.liskova@clovekvtisni.cz, 602 250 210. Služba je poskytována ZDARMA.

Další informace najdete na stránkách krajské pobočky Člověka v tísni.