pondělí 10. května 2021

Člověk v tísni v Plzeňském kraji pomáhá i obětem trestných činů

Služba pomoci obětem trestných činů, kterou poskytuje Člověk v tísni v Plzeňském kraji, může mít různou podobu. Obrátit se na nás může kdokoli, kdo se cítí být obětí, a to z celého Plzeňského kraje. Základem naší služby je poskytování právních informací. Jsme připraveni pomoci s podáním trestního oznámení, návrhu na náhradu škody, sepsáním odvolání, doprovodit Vás k soudu či na Policii. Třeba jako jsme pomohli v následujících případech.

Ženě, oběti domácího násilí ze strany partnera, jsme pomohli podat trestní oznámení. Doprovodili jsme ji jako „důvěrník“ k podání vysvětlení a požádali jsme o ustanovení zmocněnce z řad advokátů. Tudíž v průběhu celého řízení je řádně zastoupena. Následně jsme jí zprostředkovali psychologickou pomoc.

Oběti násilného napadení jsme poskytli asistenci v průběhu řízení i doprovod k jednání. Pomohli jsme jí uplatnit nárok na náhradu škody a také jsme jí asistovali v podání žádosti o peněžitou pomoc oběti, kterou může za určitých okolností poskytnout stát. Vzhledem k nutnosti účasti u soudního jednání bylo požádáno o oddělený výslech oběti tak, aby nedošlo k setkání s útočníkem. I v odvolacím řízení jsme oběti nadále asistovali v psychicky náročném procesu.

Obrátila se na nás žena, kterou podvedl partner. Pod záminkou, že je nemocný a potřebuje podstoupit placenou operaci, z ní vylákal peníze. Poté se na dva týdny odmlčel a po údajném návratu z nemocnice se od ní bez vysvětlení odstěhoval. Žena nabyla pochybností a skutečnosti si telefonicky ověřila v nemocnici, kde zjistila, že ani údajného doktora ani jejího partnera neznají a placené zákroky neposkytují. Pomohli jsme jí napsat a podat trestní oznámení a čin byl nakonec kvalifikován jako podvod a proti pachateli zahájeno trestní stíhání. Paní jsme pomohli uplatnit její nárok na náhradu škody a jsme jí dále nápomocni v probíhajícím trestním řízení.

Oslovil nás muž, kterému cizí osoba nabídla pomoc s vyřešením jeho dluhů tak, aby nepřišel o svou nemovitost. Díky tomu, že přišel dostatečně včas, pomohli jsme mu od smluv, které pro něj byly natolik nevýhodné, že by v důsledku znamenaly ztrátu nemovitosti, odstoupit. Právě tyto společnosti, jež nabízejí vlastníkům nemovitostí v exekuci pomoc s vyplacením exekucí či půjčky, se v poslední době stále množí a lidé musí být obezřetní.

V případě, že jste se Vy nebo někdo z Vašich blízkých stali také obětí trestného činu, neváhejte se obrátit na naši kolegyni Radku Liškovou – radka.liskova@clovekvtisni.cz, 602 250 210. Služba je poskytována ZDARMA.

Další informace najdete na stránkách krajské pobočky Člověka v tísni.

Žádné komentáře: