pondělí 21. srpna 2017

SOUSTŘEDĚNÍ: Florbalový oddíl FBC Tlučná už popáté vyráží na Přimdu


Už popáté vyráží náš oddíl na letní soustředění na Přimdu a opět spolu s Tanečním kroužkem TJ Tlučná (bývalý oddíl aerobiku).  

Sportovců letos jede rekordní počet, spolu s trenéry to čítá 83 účastníků. Rozděleni jsou podle věku na starší a mladší žáky, elévy a přípravku.

Děvčata a chlapce čeká v plně vybaveném sportovním areálu nabitý program. Nebudou chybět tréninky v hale, různé sportovní a pohybové hry, kondiční testy a podobně. Hlavní náplní soustředění je pohybová všestrannost, proto se nevynechá ani návštěva místního bazénu.

Soustředěním se již tradičně ukončí prázdninové dny a děti budou připraveny na start do nové sezony.

Vlasta Růžičková

foto: ilustrační (Hany.info)

sobota 19. srpna 2017

SDH Tlučná na Celookresním taktickém cvičení


Dne 5. 8. 2017 se vydala část naší jednotky na 60 km dlouhou cestu na Celookresní taktické cvičení do obce Studená u Chříče. Výcviku se účastnilo celkem 22 jednotek SDH, dozor z HZS Plzeňského kraje, členové okresní rady represe a týlový kontejner z Kaznějova. Cílem cvičení bylo, dálkovou dopravou vody ze dvou čerpacích stanovišť na řece Berounce, znovu naplnit vyschlý rybník v obci. Trasa, která vedla zčásti i obtížným terénem, měřila 2 km a měla stoupání 130 m. Naše družstvo bylo umístěno hned jako první za čerpacími stanovišti na louce kousek od řeky. Svůj úkol na místě jsme splnili na 100 % a v několika případech jsme byli schopni pomoci ostatním jednotkám při řešení problémů. Rybník se bohužel napustit nepodařilo, ale cvičení mělo svoji váhu, vzhledem k počtu zúčastněných jednotek a prověření sil a techniky.

Marek Toman

středa 16. srpna 2017

Nově vyznačená cyklotrasa a další novinky

 


Pokud jste příznivci cyklotoulek, pak vám jistě neuniklo, že naší obcí nově prochází cyklotrasa č. 2300, která nese název Vejprnice-Plešnice. Trasa byla vyznačena díky dotaci Plzeňského kraje ve spolupráci s mikroregionem Radbuza a je součástí záměru budovat a značit nové cyklistické komunikace navazující na nadřazenou síť cyklostezek.

Mezi dalšími rozpracovanými projekty, které se přímo týkají naší obce, pak nechybí zamýšlená trasa Plzeň-Vejprnice-Tlučná, která má sloužit cyklistům i pěším. V současné době pokračují přípravy této akce a probíhá výkup potřebných pozemků.

Vedení obce nezapomíná ani na podporu ostatních sportovních aktivit a pravidelně zajišťuje úpravy sportovních ploch a dětských hřišť. Příkladem může být nedávno opravené hojně využívané hřiště v parku, které bylo doplněné o nové hrací prvky. K revitalizaci se připravuje také dětské hřiště v sídlišti, na které by obec ráda získala dotaci od firmy ČEZ.

Michala Mathauserová

foto: Václav Lintner, Jan Opl

úterý 15. srpna 2017

Důl Řimbaba


Členové občanského sdružení Důl Řimbaba v Bohutíně (nedaleko Příbrami) uspořádali pro své příznivce, ale i pro veřejnost hornické odpoledne na své základně na bývalém rudném dole Řimbaba. Za HHS ZUD se tam 22. července vlastními vozy vypravilo devět členů. Po příjezdu na místo jsme poobědvali v nedaleké restauraci a v půl jedné, po úvodních slovech starosty a místostarosty spolku, byly zasloužilým členům předány pamětní medaile. Poté následovalo seřazení průvodu, které se vždy bere s velkou vážností, a vyrazili jsme na pochod. Ale spolek si přichystal kulišárnu – místo do ulic jsme obešli šachetní budovu a bylo po průvodu. Pak následovala prohlídka štoly a povrchových objektů, například bytu hornické rodiny, výstavy betlémů, různých hornických předmětů a jiných zajímavých věcí. Bylo předvedeno také vrtání do skály a nakládání rubaniny důlním přehazovacím kolejovým bagrem. Zájemci si vystoupali na těžní věž, která slouží jako rozhledna. Pomocí těžního stroje byly z hloubky 91 metrů vytaženy dva sudy piva a následovala volná zábava za doprovodu kapely se staropražskými písničkami. Mezi kamarády z Řimbaby se nám moc líbilo, a tak jsme je pozvali k nám na hornický den ve Zbůchu 2. 9. 2017.

Marie Cuberová

foto: Antonín Cubera

Výlet do BřeznaDva členové HHS ZUD ze skupiny Krimich Tlučná si vyrazili 15. července na výlet do revíru Severočeských uhelných dolů. Navštívili také obec Březno u Chomutova. Tato obec je známá získáním titulu „Vesnice roku“, ale také tím, že zde mají zajímavý objekt hojně navštěvovaný turisty. Jedná se o velkorypadlo K 800 vážící 3 900 tun, které svojí výškou 51 metrů vzbuzuje údiv u každého, kdo se pod něj postaví. Ke stroji, který byl vyřazen z provozu po 30 letech činnosti, naše členy dovedl průvodce, který na tomto stroji pracoval, celý ho zevrubně popsal a zodpověděl laické dotazy. Při odchodu z objektu SD dostal každý návštěvník malou pozornost. Výlet lze vřele doporučit.

Antonín Cubera

foto: Marie Cuberová

Odpoledne s kapelou Atlas a souborem Máj


5. 7. 2017 pořádal SDH Tlučná v prostorech hasičské zbrojnice odpoledne s dechovkou. Zahrála myslivecká kapela Atlas a folklorní taneční skupina Máj z Blatnic doplněná vystoupením dudáků. Pro děti obecní úřad zajistil skákací hrad a skluzavku. Počasí bylo dobré, návštěvnost také, tak co víc si přát.

Marcela Špachmannová