úterý 15. srpna 2017

Důl Řimbaba


Členové občanského sdružení Důl Řimbaba v Bohutíně (nedaleko Příbrami) uspořádali pro své příznivce, ale i pro veřejnost hornické odpoledne na své základně na bývalém rudném dole Řimbaba. Za HHS ZUD se tam 22. července vlastními vozy vypravilo devět členů. Po příjezdu na místo jsme poobědvali v nedaleké restauraci a v půl jedné, po úvodních slovech starosty a místostarosty spolku, byly zasloužilým členům předány pamětní medaile. Poté následovalo seřazení průvodu, které se vždy bere s velkou vážností, a vyrazili jsme na pochod. Ale spolek si přichystal kulišárnu – místo do ulic jsme obešli šachetní budovu a bylo po průvodu. Pak následovala prohlídka štoly a povrchových objektů, například bytu hornické rodiny, výstavy betlémů, různých hornických předmětů a jiných zajímavých věcí. Bylo předvedeno také vrtání do skály a nakládání rubaniny důlním přehazovacím kolejovým bagrem. Zájemci si vystoupali na těžní věž, která slouží jako rozhledna. Pomocí těžního stroje byly z hloubky 91 metrů vytaženy dva sudy piva a následovala volná zábava za doprovodu kapely se staropražskými písničkami. Mezi kamarády z Řimbaby se nám moc líbilo, a tak jsme je pozvali k nám na hornický den ve Zbůchu 2. 9. 2017.

Marie Cuberová

foto: Antonín Cubera

Žádné komentáře: