sobota 19. srpna 2017

SDH Tlučná na Celookresním taktickém cvičení


Dne 5. 8. 2017 se vydala část naší jednotky na 60 km dlouhou cestu na Celookresní taktické cvičení do obce Studená u Chříče. Výcviku se účastnilo celkem 22 jednotek SDH, dozor z HZS Plzeňského kraje, členové okresní rady represe a týlový kontejner z Kaznějova. Cílem cvičení bylo, dálkovou dopravou vody ze dvou čerpacích stanovišť na řece Berounce, znovu naplnit vyschlý rybník v obci. Trasa, která vedla zčásti i obtížným terénem, měřila 2 km a měla stoupání 130 m. Naše družstvo bylo umístěno hned jako první za čerpacími stanovišti na louce kousek od řeky. Svůj úkol na místě jsme splnili na 100 % a v několika případech jsme byli schopni pomoci ostatním jednotkám při řešení problémů. Rybník se bohužel napustit nepodařilo, ale cvičení mělo svoji váhu, vzhledem k počtu zúčastněných jednotek a prověření sil a techniky.

Marek Toman

Žádné komentáře: