pátek 21. května 2021

Činnost zásahové jednotky počátkem roku 2021

V průběhu prosince jsme byli požádáni obecním úřadem o asistenci u příprav a během novoročního ohňostroje, který se konal na tlučenské šachtě, tzv. haldě. Pět minut po půlnoci jsme vyjížděli k nahlášenému požáru domu do Přehýšova. Naším úkolem bylo v dýchací technice, za pomoci rozbrušovacího agreagátu, sekyr a jiného nářadí pomáhat rozebírat střechu a dohašovat skrytá ohniska v krovu.

Po měsíci jsme vyjížděli k rozsáhlému požáru budovy v autoservisu do Vejprnic-Brůdku. Zde jsme zajišťovali kyvadlovou dopravu vody s naším zásahovým vozidlem MAN a také hasební práce uvnitř objektu.

V následujících měsících jsme byli vysláni celkem k 7 dalším požárům. Nejrozsáhlejší požár byl mezi Vejprnicemi a Tlučnou na úseku nově budované cyklostezky, kde jsme zasahovali více než 5 hodin. Hasební práce nám komplikoval špatně přístupný terén a nutnost natáhnout několik desítek metrů hadicového vedení přes mokřiny a potok. Nejaktuálnější událostí byl požár komínového tělesa v Tlučné na Čampuli.


Mimo zásahovou činnost jsme provedli několik dezinfekcí obecních zastávek, parku a lesoparku. Dále jsme pomohli dvěma spoluobčanům při kácení rizikových dřevin.

Také se nám plní jedno z našich dlouholetých přání, a to rekonstrukce naší Tatry. Cisternu jsme počátkem března odvezli do firmy ANZA na celkové repasování podvozku a nástavby. Díky této rekonstrukci se opět o kousek zlepší naše akceschopnost a připravenost na různé typy událostí.

Na závěr bych chtěl podotknout, že jsme se v průběhu roku potýkali kvůli infekci koronaviru se sníženým počtem členů zásahové jednotky, ale i přes tyto problémy jsme dokázali vyjet ke všem výjezdům, za což patří všem velký dík.

Vojtěch Kolář

foto: členové zásahové jednotky

Žádné komentáře: