pondělí 24. května 2021

Novinky a zajímavosti z naší partnerské obce Floß

Evangelický kostel sv. Jana Křtitele

Jednou z architektonických dominant Floßu je evangelický kostel sv. Jana Křtitele. Budova kostela je nejstarší v obci. Ještě do 20. let minulého století obývala zdejší kostelní věž rodina věžníka. V kostele upoutá štukový klenbový strop, bohatě zdobená kazatelna či rokokový oltář. Zajímavostí je, že byl kostel v letech 1654–1913 kostelem simultánním, který byl užíván dvěma církvemi – katolickou a evangelickou. Simultánní kostely v Horní Falci (pozn red.: správní celek sestávající se z okresů a srovnatelný s českými kraji), které svoji funkci zčásti plní dodnes, se staly impulsem pro vznik tzv. simultánní kostelní cyklostezky. Ta v deseti etapách a na 400 km spojuje 51 hornofalckých bývalých či stále aktivních simultánních kostelů. Bývalý simultánní kostel ve Floßu je součástí osmé a deváté etapy. Podrobné informace o simultánní kostelní cyklostezce naleznete na
www.simultankirchenradweg.de
 
Nová požární zbrojnice otevřena

V lednu byla ve Floßu uvedena do provozu nová budova požární zbrojnice. Náklady na zřízení moderního zázemí pro flosské hasiče a potřebnou techniku o celkové rozloze 1 000 m² dosáhly 2,5 mil.   (dotace 350 tis.  ). Jak uvedl starosta obce Robert Lindner, na investici se vlastním rozpočtem podílel také Sbor dobrovolných hasičů. Sami členové sboru pak na stavbě odpracovali více než 6 000 hodin. „Bez aktivního zapojení téměř všech ze 70 členů sboru by nebylo možné, abychom stavbu dokončili s takto, na dané poměry, nízkým rozpočtem,“ dodal Lindner. Nová budova nabízí vedle zázemí pro členy sboru i hasičskou mládež také 480 m² určených pro odstávku pěti zásahových vozidel, která flosští hasiči využívají. Dle slov velitele SDH Floß Felixe Müllera neoplývá nová budova technickými vymoženostmi a je zařízena především prakticky a účelně. Hasičům tak například pomáhá automatická čistička požárních hadic, která hadice nejen čistí, ale dokáže také upozornit na jejich případná poškození. Slavnostní otevření požární zbrojnice za účasti veřejnosti proběhne, jakmile to umožní dosud nestabilní epidemická situace.

Václav Vrbík

Žádné komentáře: