čtvrtek 16. prosince 2021

Významný den u hasičů


Tato slavnostní chvíle nastala v sobotu 16. října 2021 za účasti široké veřejnosti, hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové a dalších významných hostů. Téměř po dvou letech, kdy budova naší zbrojnice procházela postupnou rozsáhlou rekonstrukcí prakticky všech vnitřních prostor, se naši hasiči konečně dočkali důstojného prostředí pro svou činnost a práci. První etapa obsaho­vala celkovou rekonstrukci vnitřních prostor v horní části zbrojnice, kde býval služební byt a malá provozovna. Po provedené rekonstrukci zde vzniklo velké a krásné zázemí pro náš kolektiv mladých hasičů včetně nezbytného sociálního zaří­zení, technické a úklidové místnosti, potřebných skladových prostor a v neposlední řadě i nová prostorná kancelář vedení našeho sboru. Tato první stavební etapa byla ukončena v prosinci roku 2020 a prakticky plynule se přešlo na druhou etapu, která byla zahájena v únoru letošního roku. V rámci této etapy vznikly zcela nové vnitřní prostory v podobě technické a úklidové místnosti, nové prostorné šatny členů zásahové jednotky pro 17 mužů a samostatné šatny pro 3 ženy včetně sociálního zařízení a sprchy. Samozřejmostí byla i instalace zcela nových šatních skříněk pro zásahovou výstroj a osobní věci členů jednotky. Byly vybudovány nové sprchy pro muže, toalety pro muže a ženy a v neposlední řadě zde vznikla i velice potřebná dílna Chemické služby pro údržbu a skladování dýchací techniky a jiných věcných prostředků PO, kterou jsme dosud vůbec neměli. Tato dílna byla současně vybavena odpovídající automatickou pračkou pro praní zásahových obleků, velkým nerezovým mycím dřezem, sušící skříní a vysoušečem zásahové obuvi a rukavic. Nechybí ani pracovní stůl na údržbu dýchací techniky. Současně s touto rekonstrukcí jsme se navíc sami rozhodli k renovaci naší společenské a zasedací místnosti. Z vlastních finančních prostředků sboru jsme zajistili kompletní instalaci stropních podhledů včetně nového integrovaného LED osvětlení, výměnu stávajícího nevzhledného a již zastaralého ocelového potrubí topného systému za potrubí dnes již standardní z mědi. Současně jsme zde provedli i opravu poškozených omítek a jejich novou výmalbu.

Součástí tohoto slavnostního aktu bylo i oficiální předání nově opravené cisternové automobilové stříkačky na podvozku TATRA 815. Je neuvěřitelné, jak rychle čas utíká – od poslední celkové opravy tohoto vozidla v roce 2004 uplynulo již 17 let. I přes naši veškerou snahu již nebylo mož­né bez další rozsáhlé rekonstrukce tuto techniku bezpečně a spolehlivě provozovat. Nezbytnost velkoobjemové CAS u naší jednotky byla již několikrát v praxi ověřena a potvrzena. Nová technika se stejnými či podobnými technickými parametry v dnešní době stojí cca 8 000 000,- Kč. Z tohoto důvodu byla opětovná celková oprava jediným možným řešením. A tak se stalo, že po všech nezbytných administrativních úkonech bylo naše vozidlo CAS 32 – T 815 dne 24. 2. 2021 předáno na základě výběrového řízení firmě ANZA s.r.o. Výsledkem jejich usilovné a poctivé práce je prakticky nová velkoobjemová CAS 30 – T 815, kterou jsme dne 21. 6. 2021 od této firmy po řádném zaškolení obsluhy převzali zpět do našeho užívání. Vozidlo prošlo prakticky kompletní rekonstrukcí podvozkové části. Byla provedena oprava a seřízení celého brzdového systému, palivové soustavy, elektroinstalace i vzduchového systému. Došlo i k provedení nutných servisních úkonů na motoru a převodovce. Celkovou renovací a modernizací prošla i vlastní kabina Tatry. Na již opravenou podvozkovou část byla postupně namontována zcela nová požární nástavba včetně nových nádrží na hasiva. Původní objem vodní nádrže na 8 200 litrů vody byl navýšen na rovných 9 000 litrů a místo původních 800 litrů pěnidla byla na vozidlo osazena nerezová nádrž na 540 litrů pěnidla. CAS dostala zcela nové požární čerpadlo Firefly s výkonem až 3 000 litrů za minutu. Chybět nesmí ani vysokotlaký průtokový naviják s 60 m dlouhou vysokotlakou hadicí a proudnicí pro rychlý zásah. Vozidlo bylo nově doplněno o teleskopický osvětlovací stožár osazený dvěma LED reflektory s celkovým světelným výkonem 45 000 lumenů, který je napájen z elektro rozvodů vozidla bez nutnosti potřeby elektrocentrály. Vozidlo je dále vybaveno odpojitelnou a v případě potřeby přenosnou lafetovou proudnicí na pochozí střeše požární nástavby. V přední části vozidla byla stávající asanační lišta dodatečně ještě doplněna o čelní nárazníkovou lafetu elektricky ovládanou z kabiny posádky. Veškeré osvětlení jednotlivých skříní nástavby i kabiny vozidla je provedeno v LED technologii. CAS byla nově osazena i novým světelným a zvukovým výstražným zařízením rovněž v LED provedení. Nemalým pomocníkem a hlavně bezpečnostním prvkem je i nová couvací kamera a její obrazovka v prostoru kabiny, kde je umístěn i výjezdový tablet pro informační podporu jednotky u zásahu.

Je to až neuvěřitelné, ale obec Tlučná v letech 2020 a 2021 investovala do zajištění PO a CO obce celkem 12 307 136,85,-Kč. Dotace či finanční příspěvky pak činily celkem 1 920 000,- Kč. Nám jako hasičům nezbývá nic jiného než vyjádřit vedení naší obce obrovskou úctu a poděkování za věnovanou péči a náklonnost. Poděkování rovněž patří Plzeňskému kraji i Nadaci ČEZ za poskytnuté finanční prostředky na realizaci výše popsaných projektů, firmě ANZA s.r.o. za skvělou spolupráci při renovaci naší techniky a dále pak stavební firmě Západočeská stavební společnost s.r.o. za rekonstrukci naší zbrojnice v obou etapách stavebních úprav.

DĚKUJEME!

Jan Čermák

Fotogalerii opravené CAS a z akce 16. 10. 2021 najdete zde

Žádné komentáře: