pondělí 27. listopadu 2017

Informace z Mikroregionu Radbuza

Podzim letošního roku byl pro Mikroregion Radbuza pestrý. V září se povedlo dokončit projekt s názvem Modernizace autobusových zastávek v členských obcích Mikroregionu Radbuza, kde po dvou letech realizace byla dokončena poslední ze sedmi pořizovaných autobusových zastávek a to v Zeměticích.

Na začátku listopadu dodal Mikroregion Radbuza do členských obcí Dnešice, Kvíčovice, Neuměř, Nová Ves a Střelice kompostéry pro občany v celkovém počtu 540 ks, které byly pořízeny v rámci projektu „Prevence vzniku odpadů na území Mikroregionu Radbuza“. Tento projekt byl finančně podpořen z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Obce, které se do projektu přihlásily, získaly kompostéry o objemu 1 000 litrů, pro své občany zcela zdarma a to na základě uzavření smlouvy o výpůjčce. Pořízeny byly i dva štěpkovače, které budou sloužit pro potřeby mikroregionu.

Úspěšný byl i projekt s názvem Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza, který mikroregion podal v létě do první vyhlášené výzvy MAS Radbuza, z.s. na prorodinná opatření. Jedná se o tříletý projekt, který má pomoci rodičům školou povinných dětí vyřešit problém, jak zaopatřit děti v době jarních a letních prázdnin. V současné chvíli proto probíhají přípravy a nábor vedoucích a asistentů na jarní tábory, které nás čekají od 5. 2. 2018 pro oblast Domažlicka a od 19. 2. 2018 pro oblast Plzeňska. Podání přihlášky na tábor bude možné už začátkem prosince a děti se budou moci těšit na putování po území našeho mikroregionu, což je společným tématem pro všechny turnusy. V létě budou tábory zaměřeny na putování světem sportu, putování světem různých kultur a putování animovaného filmu. Maximální kapacita každého turnusu je stanovena na 30 dětí, které budou vyzvedávány na sběrných místech po území mikroregionu a autobusem přepraveny do místa konání tábora. V případě zájmu o účast sledujte naše webové a facebookové stránky, kde zveřejňujeme aktuální informace.

Žádné komentáře: