pondělí 11. listopadu 2019

Tlučná má partnerskou obec v Bavorsku


Už v roce 2017 začala obec, především za pomoci současného předsedy místní Komise pro přeshraniční spolupráci a evropské dotace Václava Vrbíka, vyvíjet první snahy o hledání partnerské obce.

Dnes již můžeme říct, že správná věc se podařila a naše obec tak má oficiálně partnerský městys – Floβ.

Ten leží přibližně hodinu cesty od Tlučné, má cca 3 500 obyvatel a starostou je pan Günter Stich.

Podpisu dohody předcházelo několik vzájemných setkání na české i německé straně (např. návštěva Bürgerfestu, návštěva zástupců městysu na červnových oslavách v Tlučné apod.), a také navázání spolupráce v rámci škol, o které jsme informovali v minulém čísle. Aktuálně se pracuje také na navázání spolupráce v rámci spolků – tělovýchovy a také hasičů.

Dohoda o partnerství byla ve Floβu podepsána 26. září 2019. Celá událost měla velmi slavnostní atmosféru a za její organizaci patří poděkování všem, kteří se na ní podíleli.

A teď nezbývá než si přát, aby úspěšně započatá spolupráce pokračovala tak dobře, jako je tomu doposud.

Michala Mathauserová

foto: Hana Mitrovská, Martin Pospíšil

autor: Martin Pospíšil

Vyšlo v tisku na německé straně

Žádné komentáře: