čtvrtek 25. února 2021

Něco málo z tlučenského fotbalu


V této nelehké době, kdy se z důvodů pandemie uzavřelo naše sportoviště a sportovní činnost v klubu se až na spíše nahodilé krátké výjimky úplně zastavila, jsme nelenili a pustili jsme se do rekonstrukce našeho zázemí. Konkrétně došlo k rekonstrukci všech kabin, a to včetně šatny pro rozhodčí a chodeb. V rámci rekonstrukce jsme svépomocí provedli veškeré bourací práce, výmalbu, nátěr interiéru, topení a rozvod elektřiny. Ostatní práce jsme přenechali řemeslníkům. Věřím, že se nám rekonstrukce povedla a že se hráčům nové prostory budou líbit. Rád bych poděkoval všem aktérům, kteří se na modernizaci našeho zázemí podíleli, neboť odvedli kus, dovolím si tvrdit, kvalitní práce.


 

V průběhu „pozastavení“ fotbalové činnosti se dále všichni naši mládežničtí trenéři věnovali také odbornému vzdělávání. Absolvovali on-line kurz zaměřený na práci s mládeží, který všichni zakončili úspěšným složením testu a získali certifikát. Věřím, že získané informace a zkušenosti se promítnou do tréninkových a zápasových jednotek a zkvalitní to tlučenské fotbalové prostředí.

Pevně doufám, že nám vládní opatření brzy dovolí otevřít naše sportoviště a budeme moci opět začít trénovat a bavit se fotbalem.

Petr Němec, vedoucí oddílu kopané

Žádné komentáře: