čtvrtek 28. června 2018

Projekt založení parku v Tlučné• park zabírá plochu o velikosti 3,545 ha,

• bylo zde vysazeno 225 listnatých a jehličnatých stromů a 450 ks keřů,

• západní část lesoparku počítá s umístěním množství prvků pro návštěvníky, východní část bude mít spíše charakter klidné přírodní zóny,

• do budoucna je v plánu umístění herní louky a také víceúčelové zpevněné plochy (např. pro hraní petangu),

• tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí,

• park byl dokončen 31. května s tím, že budou probíhat další dílčí úpravy a projekt bude do budoucna pokračovat úpravami cest v kontextu vzrůstu zeleně a úpravami v souvislosti s environmen-tálním vzděláváním žáků ZŠ,

• celkové výdaje představují 2 065 982 Kč, z toho 1 239 589 Kč je financováno z dotace.


foto: Tomáš Mathauser, z dronu Martin Pospíšil

Žádné komentáře: