pátek 8. června 2018

Horníci na výletě v severních Čechách
Spolek horníků, pracovníků na povrchových pracovištích dolů a jejich příznivců se 12. května vypravil na zájezd do severních Čech. Naše první zastávka byla u Nechranické přehrady, kde jsme pěšky přešli po koruně hráze na druhou stranu. Pro někoho to byla dlouhá cesta, hráz je totiž dlouhá 3 280 metrů. Dále jsme pokračovali do obce Březno. Tam na nás čekal předseda hornických spolků České republiky pan Zdeněk Brázda a zavedl nás do areálu severočeských hnědouhelných dolů. Chvíli čekání na bývalého bagristu velkorypadla nám zpříjemnil vyprávěním o dolování na severu Čech. Po příchodu bagristy jsme se odebrali na místo, kde stojí vyřazený stroj KU 800 a tam jsme se o tomto stroji dozvěděli spoustu zajímavých informací. Při odchodu jsme každý obdrželi na vrátnici malý dárek. Naše další cesta vedla přes Chomutov do povrchového dolu na upravenou vyhlídku, odkud byl úchvatný pohled na celou lokalitu. Provázel nás geolog dolu a velmi podrobně vysvětlil, co se dole pod námi děje. Pod vedením pana Brázdy jsme dojeli na další část zájezdu, a to do obce Měděnec v Krušných horách. Tady jsme se rozdělili na dvě části. Jedna část šla do místní restaurace a druhá na prohlídku historické štoly Země zaslíbená, kde nás prováděl předseda HHS Měděnec Ivan Cáder. Jeho zajímavý výklad určitě každého zaujal. Ivan nás také pozval na Měděnecké krušení, které je hornickou zábavou se spoustou zajímavých akcí. Akce se líbila a domů nás pan Bláha dovezl v pořádku. Další naše akce bude 14. července v Plané, kam pojedeme na místní hornickou slavnost.

Marie Cuberová

foto: Antonín Cubera

Žádné komentáře: