středa 22. února 2023

Další rekondiční pochod vedl Po stopách historie

Je třeba se trochu rozhýbat, to si řekli členové SPCCH Tlučná a připravili na 18. 2. 2023 rekondiční pochod. Na starost si ho vzala pí. Jaroslava Faitová a přichystala zhruba 5kilometrovou trasu, kterou bychom mohli klidně nazvat Po stopách historie. Start byl u novogotické kapličky sv. Petra, která byla postavena podle plánů tlučenského rodáka Matěje Hauera. Prošli jsme i kolem kapličky sv. Jana Nepomuckého poblíž OÚ. Samozřejmě jsme nemohli minout ani nejstarší památku v obci Boží muka (křížek) na rohu hřbitova. Na této památce je vytesán letopočet 1079. Poté jsme vstoupili do lesa a pozorovali probouzející se přírodu. Ještě jsme se zastavili u tří stromů. Na prvním jsme si prohlédli svatého Huberta – patrona myslivosti, druhý obrázek znázorňoval svatou Lucii – patronku slepců a na třetím stromě svatou Barboru – patronku horníků. Cesta nás zavedla na Bažantnici a pak stačil jen kousek chůze a došli jsme až k restauraci Na Schůdkách. Tam jsme zhodnotili pěkně připravenou procházku a nechybělo ani pivečko, káva či svařené víno. A kam nás cesty zavedou příště? To nám pí. Faitová jistě odtajní na dalším pochodu. Už teď se těšíme.

Emilie Loužková

foto: Ladislav Loužek

Žádné komentáře: