pondělí 18. prosince 2023

Projekt „Virtuální univerzita třetího věku“

Na svém jednání 7. 11. 2023 Rada obce schválila zapojení obce Tlučná do projektu „Virtuální univerzita třetího věku“. Na základě smlouvy s Českou zemědělskou univerzitou bude v obci zřízeno tzv. konzultační středisko, které bude zajišťovat výuku. Bude ustanovena funkce tutora, který bude mít na starosti organizaci výuky. Ta bude probíhat prostřednictvím internetu formou multimediálních přednášek. Obec pro tyto přednášky zajistí prostory, kde bude připojení na internet, a přednášky budou promítány pomocí projektoru.

Studium proběhne formou 6 přednášek o délce 1,5 hodiny v intervalu 14 dnů. Na konci každé přednášky studenti vypracují krátký test.

Za studium vybere tutor administrativní poplatek ve výši 400,-Kč, který bude zaslán na ČZU. Poplatek bude uhrazen společně s podáním přihlášky.

Počet studentů není limitován, je pouze omezen velikostí přednáškové místnosti. Studenti, kteří mají přístup na internet z domova, mohou, po dohodě s tutorem, absolvovat přednášku on-line či si kdykoliv během semestru znovu přednášku přehrát a vypracovat povinný test.

Téma přednášek je možné vybrat dle nabídky a po dohodě s tutorem, vždy však jen dvě témata. Seznam je zveřejněn na portálu ČZU, www.vu3v.cz. Po splnění všech studijních povinností získá posluchač pamětní list. Po získání 6 pamětních listů obdrží během promoce v aule ČZU Osvědčení o absolutoriu.

Zahájení výuky bude první přednáškou, a to v termínu od 29. ledna 2024.

V případě zájmu či dotazů se obraťte na Obecní úřad – Ing. Oldřich Rozšafný, tel. 722 943 366, mail: mistostarosta@obec-tlucna.cz, a to do 15. ledna 2024.

Oldřich Rozšafný

Žádné komentáře: