pátek 7. září 2018

Úspěch Tlučné ve Vesnici roku Plzeňského kraje 2018V sobotu 28. července proběhlo v obci Kamenný Újezd nedaleko Rokycan vyhlášení Vesnice roku Plzeňského kraje pro rok 2018. Hostitelem této slavnostní události byla vítězná obec a kromě jejích zástupců, představitelů kraje a členů hodnotitelské komise zde nechyběli ani představitelé dalších zúčastněných obcí.
Samotnému vyhlášení předcházelo pečlivé prostudování podkladů z přihlášek a také návštěva hodnotitelské komise ve všech 23 přihlášených obcích. Každá z obcí se snažila ukázat to nejlepší, a tak úloha členů komise jistě nebyla jednoduchá.
Kromě Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole soutěže byla zúčast-něným obcím předána také dílčí ocenění – stuhy za jednotlivé oblasti, kterým se obce věnují. A právě v jedné z těchto kategorií se naší obci zadařilo a získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Cenu za obec převzal místostarosta Jan Opl v doprovodu neuvolněného místo-starosty Pavla Lišky a také bývalého místostarosty a člena rady obce Václava Vítka.
Komise v Tlučné ocenila zejména proměnu prostředí bývalé hornické obce, opravu památek, fungující spolky, péči o zeleň prováděnou zaměstnanci obce, revitalizaci odvalu po těžbě a také budování nového lesoparku.
Tento významný úspěch v krajském kole naší obci, kromě ocenění za dlouhodobou práci a také šeku na 30 000 Kč, přináší také nové finanční možnosti. Držitelé Zelené stuhy mají nárok na dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 400 000 Kč (tato dotace může být až 100 % uznatelných celkových nákladů) a také možnost žádat o dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši do 300 000 Kč, z něhož by jinak obec finance získat nemohla, protože je určen pro obce do 2 500 obyvatel.
Účast v soutěži byla pro obec určitě přínosná – přinesla možnost ohlédnout se a zhodnotit, jak výrazně se naše obec v průběhu let změnila, a také inspiraci pro další zlepšování v jednotlivých oblastech.
Kompletní přehled výsledků najdete zde.
Michala Mathauserová

foto: Vesnice roku

Žádné komentáře: